Podcast Addict: Podcast player

Obsahuje reklamy
·
Ponúka nákupy v aplikácii
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Podcast Addict is the #1 Podcast App on Android with over 10M downloads, 500K reviews, 2 Billion episodes downloaded and an average rating of 4.7/5

Podcast Addict allows you to manage Podcast, Radio, Audiobook, Live stream, YouTube, SoundCloud channels and RSS News feeds from a single app.


Getting started: https://podcastaddict.com/getting_started
FAQs: https://podcastaddict.com/faq
Bugs & Suggestions: http://bit.ly/podcastAddict
Changelog: https://podcastaddict.com/changelog
Contacts: Settings/Feedback
Minimal permission requirement


Please contact me in case you have any issue/question.
The app is free and unrestricted. It displays a small ad banner at the bottom of the screen.
If you want to support Podcast Addict and/or disable the ad banner, you can do so via an In-App purchase.


SUBSCRIPTION / DISCOVERY
• Search by podcast name or keywords (5M podcasts / 100M+ episodes)
• Use the search engine of your choice: Podcast Addict, Apple Podcast or The Podcast Index
• Browse popular podcasts by category
• Browse podcast networks (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Get custom recommendations based on your subscriptions
• Find similar podcasts to the one you listen to
• Paste the podcast RSS/ATOM feed url. Also works with iTunes / Apple Podcast, SoundCloud, YouTube channels and playlists urls
• Support private / premium podcasts via RSS feeds

PLAYBACK / AUDIO EFFECTS
• Built-in audio effects such as playback speed, volume boost, skip silence, mono playback. Works while streaming or playing downloaded files
• Variable playback speed for video podcasts
• Multiple playlists support
• Advanced playback features like Shuffle mode, Loop mode and Sleep timer
• Works as a standalone player (MP3, Audiobook, local files, streaming)
• Full chapter support (with images, links, ...)
• Chromecast support (with local files/audiobooks support)
• SONOS support

AUTOMATION
• Automatic update, download, playlist & deletion (Set a specific time so your favorite podcasts can be downloaded before you wake up)
• Custom settings by podcast
• Control the app through Intents with 3rd party apps
• Alarm clock to wake up to your favorite podcast, radio, audiobook, playlist

BACKUP
• Automatic cloud backup
• Import/ export subscriptions (OPML file compatible with other podcast apps)

MISC.
• SD card storage
• Podcasts reviews (both from Podcast Addict and from Apple podcast)
• Reorder podcast and radio subscriptions by drag and drop
• Android wear notifications & controls, Android Auto, Pebble ...
• Live stream radio search engine (150K radio stations)
• Bookmarks / Notes
• Premium / private / Authenticated feeds & podcasts
• Widgets
• Search based podcasts (handle a search request as a podcast)
• Virtual podcasts / Audiobooks (handle a folder content as a podcast)
• Visual customization
• Full screen reading mode for RSS news feed
• Advanced filtering by type/keywords/duration to show/hide episodes
• Advanced sharing features (full description, Twitter, ...)
• Playback Statistics
• Accessibility

AVAILABLE NETWORKS
Chinese: HK Reporter
English: 5by5, BBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, CNN, Criminal, Crooked Media, Earwolf, ESPN, FrogPants, Gimlet, LibriVox, Loyal Books, MSNBC, My Favorite Murder, NASA, Nerdist, Netflix, NPR, Parcast, PodcastOne, Podiobooks, Public Radio International (PRI), Radiotopia, Relay FM, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, S-Town, The Guardian, This American Life (TAL), Ted Talks, The Joe Rogan Experience (JRE), True Crime, TWiT, Wall Street Journal (WSJ), Wondery
French: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
German: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Italian: Radio24, Rai Radio 1 & 2 & 3
Misc: 103fm
Podcast Addict je aplikácia číslo 1 podcast pre Android, ktorá má viac ako 10 miliónov stiahnutí, 500 000 recenzií, 2 miliardy stiahnutých epizód a priemerné hodnotenie 4,7/5

Podcast Addict vám umožňuje spravovať podcasty, rádio, audioknihy, živé prenosy, kanály YouTube, kanály SoundCloud a kanály RSS News z jednej aplikácie.


Začíname: https://podcastaddict.com/getting_started
Časté otázky: https://podcastaddict.com/faq
Chyby a návrhy: http://bit.ly/podcastAddict
Zoznam zmien: https://podcastaddict.com/changelog
Kontakty: Nastavenia/Spätná väzba
Minimálna požiadavka na povolenie


V prípade akýchkoľvek otázok/otázok ma prosím kontaktujte.
Aplikácia je bezplatná a neobmedzená. V spodnej časti obrazovky zobrazuje malý reklamný banner .
Ak chcete podporovať Podcast Addict a/alebo zakázať reklamný banner, môžete tak urobiť prostredníctvom nákupu v aplikácii .


REGISTRÁCIA / OBJAVENIE
• Hľadajte podľa názvu podcastu alebo kľúčových slov (5 miliónov podcastov / 100 miliónov+ epizód)
• Použite vyhľadávací nástroj podľa vlastného výberu: Podcast Addict, Apple Podcast alebo The Podcast Index
• Prehliadajte obľúbené podcasty podľa kategórie
• Prehliadajte siete podcastov (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Získajte vlastné odporúčania na základe vašich predplatných
• Nájdite podobné podcasty, aké počúvate
• Prilepte adresu URL kanála podcastu RSS/ATOM. Funguje aj s kanálmi iTunes / Apple Podcast, SoundCloud, YouTube a zoznamami skladieb
• Podpora súkromných / prémiových podcastov prostredníctvom kanálov RSS

PREHRÁVANIE / ZVUKOVÉ ÚČINKY
• Vstavané zvukové efekty, ako je rýchlosť prehrávania, zvýšenie hlasitosti, vynechanie ticha, mono prehrávanie. Funguje pri streamovaní alebo prehrávaní stiahnutých súborov
• Premenlivá rýchlosť prehrávania video podcastov
• Podpora viacerých zoznamov skladieb
• Pokročilé funkcie prehrávania, ako napríklad režim náhodného prehrávania, režim slučky a časovač vypnutia
• Funguje ako samostatný prehrávač (MP3, audioknihy, miestne súbory, streamovanie)
• Plná podpora kapitol (s obrázkami, odkazmi, ...)
• Podpora zariadenia Chromecast (s podporou miestnych súborov/zvukových kníh)
• Podpora SONOS

AUTOMATIZÁCIA
• Automatická aktualizácia, sťahovanie, zoznam skladieb a mazanie (Nastavte konkrétny čas, aby sa vaše obľúbené podcasty mohli sťahovať skôr, ako sa zobudíte)
• Vlastné nastavenia podcastom
• Ovládajte aplikáciu pomocou aplikácie Intents pomocou aplikácií tretích strán
• Budík na prebudenie pri vašom obľúbenom podcaste, rádiu, audioknihe, zozname skladieb

ZÁLOHOVANIE
• Automatické zálohovanie v cloude
• Import/ export predplatných (súbor OPML kompatibilný s inými aplikáciami podcastov)

RÔZNE.
• Úložisko karty SD
• Recenzie podcastov (z Podcast Addict aj z Apple podcastu)
• Preskupenie predplatených podcastov a rádií presuňte myšou
• Upozornenia a ovládanie opotrebovania systému Android, Android Auto, Pebble ...
• Vyhľadávací nástroj rádia naživo (150 000 rozhlasových staníc)
• Záložky / Poznámky
• Prémiové / súkromné ​​/ autentizované kanály a podcasty
• Miniaplikácie
• Podcasty založené na vyhľadávaní (spracovajte žiadosť o vyhľadávanie ako podcast)
• Virtuálne podcasty / audioknihy (narábajte s obsahom priečinka ako podcast)
• Vizuálne prispôsobenie
• Režim čítania na celú obrazovku pre spravodajský kanál RSS
• Rozšírené filtrovanie podľa typu/kľúčových slov/trvania na zobrazenie/skrytie epizód
• Rozšírené funkcie zdieľania (úplný popis, Twitter, ...)
• Štatistiky prehrávania
• Prístupnosť

DOSTUPNÉ SIETE
Číňan: Reportér HK
Angličtina: 5by5, BBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, CNN, Criminal, Crooked Media, Earwolf, ESPN, FrogPants, Gimlet, LibriVox, Loyal Books, MSNBC, My Favorite Murder, NASA, Nerdist, Netflix, NPR, Parcast, PodcastOne, Podiobooks, Public Radio International (PRI), Radiotopia, Relay FM, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, S-Town, The Guardian, This American Life (TAL), Ted Talks, The Joe Rogan Experience (JRE), True Crime, TWiT, Wall Street Journal (WSJ), Wondery
Francúzština: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
Nemčina: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Taliančina: Radio24, Rai Radio 1 & 2 & 3
Rôzne: 103fm
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,7
Celkove 554 338
5
4
3
2
1
Načítava sa…

Novinky

[New] Downloaded files can now be stored in a non-customizable public folder so other apps can access the content (Settings/Download/Storage folder)
[Improved] Performance optimization
[Fix] Small bug fixes
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
24. januára 2022
Veľkosť
Líši sa v závislosti od zariadenia
Inštalácie
10 000 000+
Aktuálna verzia
Líši sa v závislosti od zariadenia
Vyžaduje Android
Líši sa v závislosti od zariadenia
Hodnotenie obsahu
Od 13 rokov
Rôznorodý obsah: podľa uváženia používateľa
Produkty v aplikácii
0,99 USD – 9,99 USD za položku
Od predajcu
Xavier Guillemane - Podcast & Radio Addict
Vývojár
27W Anapamu Street, Suite 221 SANTA BARBARA, CA, 93101
©2022 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriGoogle Play|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.