Podcast Addict

Obsahuje reklamy
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Podcast Addict is the #1 Podcast App on Android with 9+M downloads, 450K reviews, 2 Billions episodes downloaded and an average rating of 4.6/5

Podcast Addict allows you to manage Podcast, Radio, Audiobook, Live stream, YouTube, Twitch, SoundCloud channels and RSS News feeds from a single app.


Getting started: http://bit.ly/startGuide
Bugs & Suggestions: http://bit.ly/podcastAddict
Contacts: Settings/Feedback
Minimal permission requirement


Please contact me in case you have any issue/question.
The app displays a small ad banner at the bottom of the screen.
If you want to support Podcast Addict and/or disable the ad banner, you can buy the Podcast Addict - Donate app.


SUBSCRIPTION / DISCOVERY
• Search by podcast name or keywords (750,000 podcasts / 10M+ episodes)
• Browse popular podcasts by category
• Browse podcast networks (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Get custom recommendations based on your subscriptions
• Find similar podcasts to the one you listen to
• Paste the podcast RSS/ATOM feed url. Also works with iTunes / Apple Podcast, SoundCloud, YouTube & Twitch channels urls

PLAYBACK / AUDIO EFFECTS
• Built-in audio effects such as playback speed, volume boost, skip silence, mono playback. Works while streaming or playing downloaded files
• Variable playback speed for video podcasts (Android 6.0+)
• Multiple playlists support
• Advanced playback features like Shuffle mode, Loop mode and Sleep timer
• Works as a standalone player (MP3, Audiobook, local files, streaming)
• Full chapter support
• Chromecast & SONOS support

AUTOMATION
• Automatic update, download, playlist & deletion (Set a specific time so your favorite podcasts can be downloaded before you wake up)
• Custom settings by podcast
• Control the app through Intents with 3rd party apps

BACKUP
• Backup / restore subscriptions (OPML file compatible with other podcast apps)
• Full app backup / restore

MISC.
• SD card storage
• Android wear notifications & controls, Android Auto, Pebble ...
• Live stream radio search engine (150K radio stations)
• Bookmarks / Notes
• Automatic Flattr
• iTunes / Apple Podcast reviews
• Support Premium podcasts / Authenticated feeds
• Widgets
• Search based podcasts (handle a search request as a podcast)
• Virtual podcasts / Audiobooks (handle a folder content as a podcast)
• Visual customization
• Full screen reading mode for RSS news feed
• Advanced filtering by type/keywords/duration to show/hide episodes
• Advanced sharing features (full description, Twitter, ...)

AVAILABLE NETWORKS
Chinese: HK Reporter
English: 5by5, 77 WABC Radio, ABC, Absolute Radio, AfterBuzz TV, Al Jazeera, All Things Comedy, Audiomatic, BAM! Radio, BBC, Bloomberg, Carolla Digital, CBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, Channel 9 (MSDN), CNET, CNN, Crooked Media, Earwolf, ESPN, Feral Audio, Fox News Radio, FrogPants, Fun Kids, Gimlet Media, Goodstuff FM, HeadGum, How Stuff Works, Infinite Guest, Innovative Language, KCRW, LibriVox, Loyal Books, Mobile Nations, Monocle 24, MSNBC, Mule Radio Syndicate, NASA, Nerdist, Nickelodeon, Night Vale presents, NPR, Panoply, PBS, PodcastOne, Podiobooks, Podnutz, Public Radio International (PRI), Quick and Dirty Tips, Radiotopia, Relay FM, Revision3, S-Town, Scientific American, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, Spec.FM, S-Town, Stand Up NY Labs, The Guardian, The Incomparable, The Naked Scientists, This American Life (TAL), Ted Talks, The Blaze, The Heard, The Joe Rogan Experience (JRE), The New Yorker, This Week in Photo, Twit, Voice America, Wall Street Journal (WSJ), WBEZ 91.5, WFMU, WNYC, Wolfpop, WOR 710, WWNO
French: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
German: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Italian: Radio24,Rai Radio 1,Rai Radio 2,Rai Radio 3
Podcast Addict je # 1 Podcast App na Android s 9 + M na stiahnutie, 450K recenzia, 2 Billions epizódy stiahnuté a priemerné hodnotenie 4,6 / 5

Podcast Addict umožňuje spravovať podcast, rádio, audioknihu, živý stream, YouTube, Twitch, kanály SoundCloud a RSS News kanály z jednej aplikácie.


Začíname: http://bit.ly/startGuide
Chyby a návrhy: http://bit.ly/podcastAddict
Kontakty: Nastavenia / Spätná väzba
Minimálna požiadavka povolenia


Prosím, kontaktujte ma v prípade, že máte nejaké otázky / otázky.
Aplikácia zobrazuje v dolnej časti obrazovky malý reklamný banner .
Ak chcete podporiť Podcast Addict a / alebo vypnúť reklamný banner, môžete si kúpiť aplikáciu Podcast Addict - Donate .


  PREDPIS / DISCOVERY
• Vyhľadávanie podľa názvu podcastu alebo kľúčových slov (750 000 podcastov / 10M + epizód)
• Prehľadávať populárne podcasty podľa kategórie
• Prehľadávať siete podcastov (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Získajte vlastné odporúčania na základe vašich odberov
• Nájdite podobné podcasty ako tie, ktoré počúvate
• Vložte adresu URL podcastu RSS / ATOM. Pracuje aj s adresami iTunes / Apple Podcast, SoundCloud, YouTube a Twitch

  PREHRÁVANIE / AUDIO EFEKTY
• Vstavané zvukové efekty, ako je rýchlosť prehrávania, zvýšenie hlasitosti, tiché preskočenie, prehrávanie mono. Pracuje pri streamovaní alebo prehrávaní stiahnutých súborov
• Variabilná rýchlosť prehrávania video podcastov (Android 6.0+)
• Podpora viacerých zoznamov skladieb
• Pokročilé funkcie prehrávania, ako je režim náhodného prehrávania, režim slučky a časovač vypnutia
• Pracuje ako samostatný prehrávač (MP3, Audiokniha, lokálne súbory, streamovanie)
• Podpora celej kapitoly
• Podpora zariadenia Chromecast & SONOS

Automatizácia
• Automatická aktualizácia, prevzatie, zoznam skladieb a vymazanie (nastavte konkrétny čas, aby sa vaše obľúbené podcasty mohli prevziať pred prebudením)
• Vlastné nastavenia podcast
• Ovládanie aplikácie prostredníctvom Intents s aplikáciami tretích strán

  BACKUP
• Zálohovanie / obnovenie odberov (súbor OPML kompatibilný s inými aplikáciami podcastu)
• Úplné zálohovanie / obnovenie aplikácií

  Rôzne.
• Ukladanie na kartu SD
• Android notifikácie a ovládacie prvky, Android Auto, Pebble ...
• Rádiový vyhľadávač Live stream (150 K rozhlasových staníc)
• Záložky / Poznámky
• Automatický Flattr
• iTunes / Apple Podcast recenzia
• Podpora Prémiové podcasty / Overené informačné kanály
• Miniaplikácie
• Vyhľadávanie podcastov (spracovanie žiadosti o vyhľadávanie ako podcastu)
• Virtuálne podcasty / Audioknihy (spracovať obsah priečinka ako podcast)
• Vizuálne prispôsobenie
• Režim čítania na celej obrazovke pre informačný kanál RSS
• Rozšírené filtrovanie podľa typu / kľúčových slov / trvania zobrazenia / skrytia epizód
• Pokročilé funkcie zdieľania (úplný popis, Twitter, ...)

  DOSTUPNÉ SIETE
Čínština: HK Reporter
Angličtina: 5by5, 77 WABC rádio, ABC, absolútne rádio, AfterBuzz TV, Al Jazeera, All Things Comedy, Audiomatic, BAM! Radio, BBC, Bloomberg, Carolla Digital, CBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, Channel 9 (MSDN), CNET, CNN, Crooked Media, Earwolf, ESPN, Feral Audio, Fox News Radio, FrogPants, Fun Kids, Gimlet Media , Goodstuff FM, HeadGum, How Stuff Works, Infinite Guest, Inovatívny jazyk, KCRW, LibriVox, Loyal Books, Mobile Nations, Monocle 24, MSNBC, Mule Radio Syndicate, NASA, Nerdist, Nickelodeon, Night Vale presents, NPR, Panoply, PBS , PodcastOne, Podiobooks, Podnutz, Public Radio International (PRI), Rýchle a špinavé tipy, Radiotopia, Relay FM, Revision3, S-Town, Vedecký Američan, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, Spec.FM, S-Town, Stand Hore NY Labs, The Guardian, Incomparable, The Naked Scientists, Tento americký život (TAL), Ted Talks, The Blaze, The Heard, The Joe Rogan Experience (JRE), The New Yorker, Tento týždeň vo fotografii, Twit, Voice Amerika, Wall Street Journal (WSJ), WBEZ 91,5, WFMU, WNYC, Wolfpop, WOR 710, WWNO
Francúzština: Jazz Radio, Radio Campus Paríž, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
Nemčina: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Taliansky: Radio24, Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,6
Celkove 471 435
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

[Fix] Small bug fixes
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
14. júla 2019
Veľkosť
13M
Inštalácie
5 000 000+
Aktuálna verzia
4.10.3
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Od 13 rokov
Rôznorodý obsah: podľa uváženia používateľa
Od predajcu
Xavier Guillemane - Podcast & Radio Addict
Vývojár
27W Anapamu Street, Suite 221 SANTA BARBARA, CA, 93101
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.