Podcast Addict

Obsahuje reklamy
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

Podcast Addict is the #1 Podcast App on Android with 8+M downloads, 400K reviews, 1 Billion episodes downloaded and an average rating of 4.6/5


Podcast Addict allows you to manage Podcasts, Radio, Audio books, Live stream, YouTube, Twitch, SoundCloud channels and RSS News feeds from a single app.


Getting started: http://bit.ly/startGuide
Bugs & Suggestions: http://bit.ly/podcastAddict
Contacts: Settings/Feedback
Minimal permission requirement


Please contact me in case you have any issue/question.
The app displays a small ad banner at the bottom of the screen.
If you want to support Podcast Addict and/or disable the ad banner, you can buy the Podcast Addict - Donate app.


SUBSCRIPTION / DISCOVERY
• Search by podcast name or keywords (550,000 podcasts / 10M+ episodes)
• Browse new/trending/top podcasts by category
• Browse podcast networks (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Browse custom recommendations based on your subscriptions
• Paste the podcast RSS/ATOM feed url. Also works with iTunes, SoundCloud, YouTube & Twitch channels urls

PLAYBACK / AUDIO EFFECTS
• Built-in audio effects such as playback speed, volume boost and skip silence. Works while streaming or playing downloaded files
• Variable playback speed for video podcasts (Android 6.0+)
• Multiple playlists support
• Advanced playback features like Shuffle mode, Loop mode and Sleep timer
• Works as a standalone player (MP3, local files, streaming)
• Full chapter support
• Chromecast & SONOS support

AUTOMATION
• Automatic update, download, playlist & deletion (Set a specific time so your favorite podcasts can be downloaded before you wake up)
• Custom settings by podcast
• Control the app through Intents with 3rd party apps

BACKUP
• Backup / restore subscriptions (OPML file compatible with other podcast apps)
• Full app backup / restore

MISC.
• SD card storage
• Android wear notifications & controls, Android Auto, Pebble ...
• Live stream radio search engine (25K radio stations)
• Bookmarks / Notes
• Automatic Flattr
• Support RSS comments & iTunes reviews
• Support Authenticated feeds
• Widgets
• Search based podcasts (handle a search request as a podcast)
• Virtual podcasts / Audio books (handle a folder content as a podcast)
• Visual customization
• Full screen reading mode for RSS news feed
• Advanced filtering by type/keywords/duration to show/hide episodes
• Advanced sharing features (full description, Twitter, ...)

AVAILABLE NETWORKS
Chinese: HK Reporter
Dutch: NPO, VPRO
English: 5by5, 77 WABC Radio, ABC, Absolute Radio, AfterBuzz TV, Al Jazeera, All Things Comedy, Audiomatic, BAM! Radio, BBC, Bloomberg, Carolla Digital, CBC, CBS Radio News, CBS Sport Radio, Channel 9 (MSDN), CNET, CNN, Crooked Media, Earwolf, ESPN, Feral Audio, Fox News Radio, FrogPants, Fun Kids, Gimlet Media, Goodstuff FM, HeadGum, How Stuff Works, Infinite Guest, Innovative Language, KCRW, LibriVox, Loyal Books, Mobile Nations, Monocle 24, MSNBC, Mule Radio Syndicate, NASA, Nerdist, Nickelodeon, Night Vale presents, NPR, Panoply, PBS, PodcastOne, Podiobooks, Podnutz, Public Radio International (PRI), Quick and Dirty Tips, Radiotopia, Relay FM, Revision3, S-Town, Scientific American, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, Spec.FM, S-Town, Stand Up NY Labs, The Guardian, The Incomparable, The Naked Scientists, This American Life (TAL), Ted Talks, The Blaze, The Heard, The Joe Rogan Experience (JRE), The New Yorker, This Week in Photo, Twit, Voice America, Wall Street Journal (WSJ), WBEZ 91.5, WFMU, WNYC, Wolfpop, WOR 710, WWNO
French: Jazz Radio, Radio Campus Paris, Radio Canada, Radio France, Virgin Radio
German: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Italian: Radio24,Rai Radio 1,Rai Radio 2,Rai Radio 3
Podcast Addict je aplikácia # 1 Podcast v systéme Android s preberanými verziami 8 + M, recenziami 400K, prevzatými 1 miliónmi epizód a priemerným ratingom 4,6 / 5

Podcast Addict vám umožňuje spravovať Podcasty, Rádio, Audio knihy, Živé vysielanie, YouTube, Twitch, SoundCloud kanály a RSS News feedy z jednej aplikácie.


Začíname: http://bit.ly/startGuide
Chyby a návrhy: http://bit.ly/podcastAddict
Kontakty: Nastavenia a spätná väzba
Požiadavka minimálneho povolenia


Kontaktujte ma, ak máte akýkoľvek problém / otázku.
Aplikácia zobrazí malý banner reklamy v spodnej časti obrazovky.
Ak chcete podporiť Podcast Addict a / alebo zakázať reklamný banner, môžete si kúpiť aplikáciu Podcast Addict - Donate .


  PRIHLÁSENIE / DISKOVANIE
• Vyhľadávanie podľa názvu podcastu alebo kľúčových slov (550 000 podcastov / 10M + epizód)
• Prehľadávať nové / trendujúce / top podcasty podľa kategórií
• Prehliadať podcastové siete (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...)
• Prehľadajte vlastné odporúčania na základe vašich odberov
• Vložte adresu URL RSS / ATOM podcastu podcastu. Tiež pracuje s kanálmi iTunes, SoundCloud, YouTube a kanálmi Twitch

  PREHRÁVANIE / AUDIO EFEKTY
• Zabudované zvukové efekty, ako je rýchlosť prehrávania, zvýšenie hlasitosti a ticho preskakovania. Funguje pri streamovaní alebo prehrávaní stiahnutých súborov
• Rýchlosť premennej pre video podcasty (Android 6.0 a novší)
• Podpora viacerých zoznamov skladieb
• Pokročilé funkcie prehrávania ako režim Shuffle, Režim slučky a Časovač vypnutia
• funguje ako samostatný prehrávač (MP3, lokálne súbory, streamovanie)
• Podpora úplných kapitol
• Chromecast a SONOS podpora

Automatizácia
• Automatická aktualizácia, sťahovanie, zoznam skladieb a vymazanie (nastavte konkrétny čas tak, aby sa vaše obľúbené podcasty stiahli pred prebudením)
• Vlastné nastavenia podľa podcastu
• Ovládanie aplikácie prostredníctvom zámerov s aplikáciami tretích strán

  BACKUP
• Zálohovanie / obnovenie odberov (súbor OPML kompatibilný s inými aplikáciami podcast)
• Úplné zálohovanie / obnovenie aplikácie

  Rôzne.
• Ukladanie SD karty
• Upozornenia a ovládacie prvky pre Android, Android Auto, Pebble ...
• Rozhlasový vyhľadávací nástroj s rozlíšením živého vysielania
• Záložky / Poznámky
• Automatická plochá lišta
• Podporujte komentáre RSS & recenzie iTunes
• Podporované autentifikované kanály
• Miniaplikácie
• Podcasty založené na vyhľadávaní (spracovanie žiadosti o vyhľadávanie ako podcast)
• Virtuálne podcasty / Audio knihy (spracovanie obsahu zložiek ako podcast)
• Vizuálne prispôsobenie
• Režim čítania na celú obrazovku pre informačné kanály RSS
• Rozšírené filtrovanie podľa typu / kľúčových slov / trvania na zobrazenie / skrytie epizód
• Pokročilé funkcie zdieľania (úplný popis, Twitter, ...)

  DOSTUPNÉ SIETI
Čínsky: HK Reporter
Holandčina: NPO, VPRO
angličtina: 5by5, 77 WABC Radio, ABC, absolútne rádio, AfterBuzz TV, Al Jazeera, All Things Comedy, Audiomatic, BAM! Rádio, BBC, Bloomberg, Carolina Digital, CBC, rozhlasové správy CBS, rádio CBS Sport, kanál 9 (MSDN), CNET, CNN, Crooked Media, Earwolf, ESPN, Feral Audio, Fox News Radio, FrogPants, Fun Kids, Gimlet Media , Goodstff FM, HeadGum, Ako funguje vec, Nekonečný hosť, Inovatívny jazyk, KCRW, LibriVox, Loyal Books, Mobile Nations, Monocle 24, MSNBC, Mule Radio Syndicate, NASA, Nerdist, Nickelodeon, , PodcastOne, Podiobooks, Podnutz, Public Radio International (PRI), Rýchle a špinavé tipy, Radiotopia, Relay FM, Revision3, S-Town, Scientific American, Serial, Showtime, Slate, Smodcast, Spec.FM, S-Town Hore NY Labs, The Guardian, Nezameniteľný, Naši vedci, Tento americký život (TAL), Ted Talks, The Blaze, The Heard, Joe Rogan Experience (JRE), The New Yorker, tento týždeň vo fotke, Twit, Voice Amerika, Wall Street Journal (WSJ), WBEZ 91.5, WFMU, WNYC, Wolfpop, WOR 710, WWNO
Francúzština: Jazzové rádio, Rádiový areál Paríž, Rádio Kanada, Rádio Francúzsko, Panny rozhlas
nemčina: Deutsche Welle, DRadio Wissen, ORF, SRF, ZDF, WDR
Taliančina: Rádio24, Rádio 1, Rádio 2, Rádio 3
Ďalšie informácie
Zbaliť
4,6
Celkove 449 206
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

[New] 'Recent episodes' entry in Android Auto
[Improved] Search engine
[Fix] The device Bitmap library can crash on some devices running Android 9 when a corrupted image is loaded
[Fix] Allow opening audio/video files from Samsung file explorer app
[Fix] Small bug fixes
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
6. februára 2019
Veľkosť
11M
Inštalácie
5 000 000+
Aktuálna verzia
4.4.1
Vyžaduje Android
4.1 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Od 13 rokov
Rôznorodý obsah: podľa uváženia používateľa
Od predajcu
Xavier Guillemane
Vývojár
27W Anapamu Street, Suite 221 SANTA BARBARA, CA, 93101
©2019 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.