ONE PIECE THOUSAND STORM

Chứa quảng cáo
·
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

【The Latest One Piece App in Your Hands】
Characters from "2 Years Ago" to "New World",
One Piece characters will now move in 3D!
Enjoy the Multi-Player battle with up to 3 Players!

--------------------------------
■About the Game
--------------------------------
Gather your friends!
With up to 3 Players in
"ONE PIECE Thousand Storm",
enjoy the Multi-player pirate RPG!

With easy controls, blast your skills
and defeat your opponents!
Luffy, Zoro, Nami, Usopp…
Starting with characters of the Straw Hat Pirates,
Trafalgar Law, Doflamingo and many other
characters from the anime will be in action!

--------------------------------
■Exhilarating Battles with Easy Controls
--------------------------------
Characters will attack the targeted opponent!
Touch the opponent to change target,
or touch the ground to freely move around the field!
Take your opponents back, or rush to your friends for support!

Unleash the power with Special Skills!
With easy to learn battle system,
wipe out your enemies!

--------------------------------
■Blasting Skills
--------------------------------
Luffy's "Gear 2nd: Red Hawk"
Zoro's "Great Dragon Shock"
Sanji’s “Diable Jambe”
Trafalgar Law's "Shambles" and more!

Many skills and abilities will be in action in 3D!
Skillfully select the abilities to use for the best timings.

--------------------------------
■Multi-player battle
--------------------------------
By completing the quests and events,
you can ally new characters!
Form your team with your favorite
characters and enjoy up to 3 player multi-player battle!
One player “Single Mode” is also available.

--------------------------------
■Character Development
--------------------------------
Various memorable scenes from the anime
are now available in game as Scene Cards!
Equip scene cards to improve your character stats!
If the scene card is a skill-attached scene card,
Character will learn a new skill once equipped!
Collect the most memorable scenes and develop
your characters.

--------------------------------
■Communication
--------------------------------
Pre-battle planning and strategy guidance-
take part in communication in the Lobby!
Use “Sticker Chat” for instant
communication in battle!

The world of One Piece awaits you!

SUPPORT:
https://bnfaq.channel.or.jp/contact/faq_list/1761

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Website:
http://bandainamcoent.co.jp/english/

By downloading or installing this app, you agree to the BANDAI NAMCO Entertainment Terms of Service.

Terms of Service:
http://legal.bandainamcoent.co.jp/terms
Privacy Policy:
http://legal.bandainamcoent.co.jp/privacy

Note:
This game contains some items available for in-app purchase that can enhance gameplay and speed up your progress. In-app purchases can be disabled in your device settings, see
https://support.google.com/googleplay/answer/1626831?hl=en for more details.

©EIICHIRO ODA/SHUEISHA, TOEI ANIMATION
Game ©2017 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

This application is distributed under the official rights from the license holder.
【Mới nhất One Piece App trong Your Hands】
Các nhân vật từ "2 năm trước" thành "New World",
nhân vật One Piece bây giờ sẽ di chuyển trong không gian 3D!
Thưởng thức các trận chiến Multi-Player lên đến 3 cầu thủ!
 
--------------------------------
■ Thông tin về các trò chơi
--------------------------------
Tập hợp bạn bè của bạn!
Với lên đến 3 cầu thủ của đội
"ONE PIECE Thousand Storm",
thưởng thức nhiều người chơi cướp biển RPG!
 
Với điều khiển dễ dàng, nổ kỹ năng của bạn
và đánh bại đối thủ của bạn!
Luffy, Zoro, Nami, Usopp ...
Bắt đầu với các nhân vật của băng hải tặc Mũ Rơm,
Trafalgar Law, Doflamingo và nhiều người khác
các nhân vật trong anime sẽ được trong hành động!

--------------------------------
■ trận phấn khởi với Easy Controls
--------------------------------
Nhân vật sẽ tấn công đối thủ đích!
Chạm vào đối thủ để thay đổi mục tiêu,
hoặc chạm vào mặt đất để tự do di chuyển xung quanh lĩnh vực này!
Hãy đối thủ của bạn trở lại, hoặc vội vàng để bạn bè của bạn để hỗ trợ!
 
Giải phóng sức mạnh với kỹ năng đặc biệt!
Với dễ dàng để tìm hiểu hệ thống chiến đấu,
quét sạch kẻ thù của bạn!
 
--------------------------------
■ Kỹ năng Nổ mìn
--------------------------------
Luffy "2 bánh răng: Red Hawk"
Zoro "Great Dragon Shock"
Sanji “Diable Jambe”
"Hỗn loạn" Trafalgar của Luật và nhiều hơn nữa!
 
Nhiều kỹ năng và khả năng sẽ nằm trong hành động trong không gian 3D!
Khéo léo chọn những khả năng để sử dụng cho các timings tốt nhất.
 
--------------------------------
■ chiến Multi-máy nghe nhạc
--------------------------------
Bằng cách hoàn thành nhiệm vụ và các sự kiện,
bạn có thể liên minh nhân vật mới!
Tạo nhóm của bạn với yêu thích của bạn
nhân vật và thưởng thức lên đến 3 người chơi chiến đấu nhiều người chơi!
Một người chơi “Single Mode” cũng có sẵn.
 
--------------------------------
■ Phát triển nhân vật
--------------------------------
cảnh đáng nhớ khác nhau trong anime
đang có sẵn trong trò chơi như Scene Cards!
Trang bị card trường để cải thiện số liệu thống kê nhân vật của bạn!
Nếu thẻ cảnh là một thẻ cảnh kỹ năng đính kèm,
Nhân vật sẽ được học một kỹ năng mới khi trang bị!
Thu thập những cảnh đáng nhớ nhất và phát triển
nhân vật của bạn.
 
--------------------------------
■ Truyền thông
--------------------------------
kế hoạch trước trận chiến và chiến lược guidance-
tham gia truyền thông trong Lobby!
Sử dụng “Sticker Chat” cho ngay lập tức
thông tin liên lạc trong trận chiến!
 
Thế giới của One Piece đang chờ bạn!

ỦNG HỘ:
https://bnfaq.channel.or.jp/contact/faq_list/1761

Bandai Namco Entertainment Inc Website:
http://bandainamcoent.co.jp/english/

Bằng cách tải về hoặc cài đặt ứng dụng này, bạn đồng ý với Điều khoản Bandai Namco Entertainment of Service.

Điều khoản dịch vụ:
http://legal.bandainamcoent.co.jp/terms
Chính sách bảo mật:
http://legal.bandainamcoent.co.jp/privacy

Chú thích:
Trò chơi này có chứa một số mặt hàng có sẵn để mua trong ứng dụng đó có thể nâng cao gameplay và tăng tốc độ tiến bộ của bạn. In-app mua có thể được vô hiệu hóa trong cài đặt thiết bị của bạn, xem
https://support.google.com/googleplay/answer/1626831?hl=en để biết thêm chi tiết.

© Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation
Trò chơi © 2017 Bandai Namco Entertainment Inc.

Ứng dụng này được phân phối theo các quyền chính thức từ người giữ bản quyền.
Đọc thêm
3,9
Tổng 15.340
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

ver.10.6.4
A few bugs fixed
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
12 tháng 9, 2018
Kích thước
67M
Lượt cài đặt
1.000.000+
Phiên bản hiện tại
10.6.4
Cần có Android
4.1 trở lên
Xếp hạng nội dung
Thanh thiếu niên
Bạo lực
Yếu tố tương tác
Người dùng tương tác, Mua hàng kỹ thuật số
Sản phẩm trong ứng dụng
0,99 US$ - 44,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
Nhà phát triển
東京都港区芝5-37-8 バンダイナムコ未来研究所
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.