TaxiTaxi
(21)

Reviews

What's New
TaxiTaxi version 1.0.15
1. Stöd för ny skattningsmetod av framkörningstid, se taxin närma sig i meter och minuter!
2. Stöd för textmeddelande till chauffören vid bokning.
3. Stöd för flightnummer för bokning från/till en flygplats.
4. Stöd för uppslagning av flygplatser.
5. Stöd för adresshistorik från tidigare bokningar.

Similar

More from developer