Send To GPS

Pre všetkých
702
Obsahuje reklamy
Preložiť popis do jazyka Slovenčina pomocou Prekladača Google?Preložiť popis späť do jazyka Angličtina (Spojené štáty)

SendToGPS V2.4


Support futher development buying the PRO version and disable the Ads for ever!


Select Poi action (Drive or Show)!

Version which supports Google Maps 7.2 - Added support for more GPS programs

With this application you can send your position, or any other POI, using Google maps to your GPS program, or to your friends.

Currently supported GPS programs are:
-Waze
-Aura 11
-Aura 12
-Aura 13
-Navigon
-Google Maps
-TurgoGPS
-Don't panic 4.51
-TomTom


* If you have tested with more GPS programs let me know!


Manual!

-Hold your finger on Google map to select your point.
-Click the point selected
-Click "Share this place"
-Select SendtoGPS from the list of applications
-Wait for the app to load your coordinates
-Choose your favorite GPS program

You can also set your GPS program as favorite so you do not have to find it over the long list again!

So why this program helps me???

- You can use Google maps search and send the poi to your GPS program. This way you use Google maps search engine which is more advanced than other programs. Also you do not use Google navigation which needs data connection!
-You can share your Lat,Lon with your friends
-You can share your favorite POI Lat,Lon with your friends
-You can copy paste your Lat,Lot


If you are having a problem please contact over my email me to resolve it. If you vote and just write your problem I can not help you! I will be very glad to receive your thoughts!


Please note that you should have the gps programs installed, otherwise if you select a program that is not installed the program will launch other similar program.
Thanks for using it!

The application is TESTED with all the above mentioned programs. If something does not work for you please DO NOT RATE NEGATIVE. Please contact me.
SendToGPS V2.4


Podpora rozvoja info nákup PRO verzia a zakázať reklamy na veky!


Vyberte akciu POI (disk alebo Show)!

Verzia, ktorá podporuje Google Maps 7.2 - Bola pridaná podpora pre viac GPS programy

S touto aplikáciou môžete posielať svoje pozície, alebo akékoľvek iné POI, pomocou mapy Google, aby GPS programu, alebo so svojimi priateľmi.

V súčasnej dobe podporované programy GPS sú:
-Waze
-Aura 11
-Aura 12
-Aura 13
-Navigon
-Google Mapy
-TurgoGPS
-Don't panické 4.51
-TomTom


* Ak ste testované s viacerými GPS programami, dajte mi vedieť!


Manuálny!

-Hold prst na mape Google vyberte bod.
-Kliknite bod vybraný
Klik "Zdieľať toto miesto"
Vyberte, kam SendtoGPS zo zoznamu aplikácií
Počkať na aplikáciu načítať súradníc
-vyberte vášho obľúbeného GPS programu

Môžete tiež nastaviť GPS program ako obľúbené, takže si nemusíte znovu nájsť v dlhom zozname!

Tak prečo tento program mi pomôže ???

- Môžete použiť Google mapy vyhľadávať a odoslať POI do GPS programu. Týmto spôsobom môžete používať službu Google Maps vyhľadávač, ktorý je vyspelejšie ako ostatné programy. Tiež nechcete používať navigáciu Google, ktorý potrebuje dátové pripojenie!
-Môžete zdieľať svoje Lat, Lon so svojimi priateľmi
-Môžete podeliť o svoje obľúbené POI Lat, Lon so svojimi priateľmi
-Môžete kopírovať vložte Lat, Lot


Ak máte problém, obráťte sa cez môj e-mail, aby som sa ho vyriešiť. Ak máte voliť a stačí napísať svoj problém Nemôžem vám pomôcť! Budem veľmi rád, že k získaniu svoje myšlienky!


Upozorňujeme, že by ste mali mať GPS programy nainštalované, inak, ak vyberiete program, ktorý nie je nainštalovaný program sa spustí iný podobný program.
Ďakujeme, že používate to!

Aplikácia je testovaná so všetkými vyššie uvedenými programami. Ak sa niečo nefunguje pre vás Prosím ťa nehodnotí negatívne. Prosím kontaktuj ma.
Ďalšie informácie
Zbaliť
3,5
Celkove 702
5
4
3
2
1
Načítava sa...

Novinky

-v2.5 Fixed bug with POI's
-v2.4 Added support for WAZE and maybe more other GPS programs using the OTHER option!
Ďalšie informácie
Zbaliť

Ďalšie informácie

Aktualizované
24. septembra 2018
Veľkosť
654k
Inštalácie
50 000+
Aktuálna verzia
2.5
Vyžaduje Android
3.0 a vyššie
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Interaktívne prvky
Zdieľa polohu, Digitálne nákupy
Od predajcu
talexop
Vývojár
Kapodistriou 34 Alimos, 17455 Greece
©2020 GoogleZmluvné podmienky stránokOchrana súkromiaVývojáriInterpretiO spoločnosti Google|Poloha: Spojené štátyJazyk: Slovenčina
Kúpou tejto položky vykonávate transakciu so službou Google Payments a vyjadrujete súhlas so zmluvnými podmienkamipravidlami ochrany súkromia tejto služby.