Bible Offline

Obsahuje reklamy
·
Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

★ God’s holy words any moment for a blessed day! ★

Bible Offline - Holy Bible application is used by Christians from more than 200 countries in 40 languages to pray and receive the Holy Word.

The app was created to spread and facilitate the reading of the Christian Bible, through biblical texts, audios and all the features it has.

This light and friendly application can accompany you everywhere, making the Word of God accessible at any time for a blessed day.

ABOUT US

The Team who has elaborated and keeps improving this oficial application(*) believes that God’s Word must reach everyone easily, quickly and clearly.

Our App was the first offline Bible on the app stores and now there are Christians from more than 168 countries and 74 languages that use it.

RESOURCES AND FEATURES OF BIBLE OFFLINE
◉ Image sharing of verses
◉ Search, Favorite and Note
◉ Color Assigning Labels
◉ Sharing Versicles
◉ Devotionals, Hymnal, Biblical Plans, Biblical Dictionary, and Biblical Map.
◉ Complete content to read psalms in the Old Testament;
◉ Book list of the holy word in alphabetic order:
◉ Support for Android Wear, with devotions in your watch;
◉ Included content to read psalms;
◉ Read verse of the day;
◉ Application installation of the holy bible app on SD card;
◉ Biblical dictionary with more than 900 words;
◉ Option to remove ads.

DETAILS OF THE BIBLE OFFLINE - THE HOLY BIBLE APP

o Reading Plans: several Reading Plans that can help you study Bible texts or specific topics.

o Bible Themes> find verses according to biblical themes. There are more than 700 themes.

o Audio: audio versions for all translations, including NIV Live Audio, with Oscar winning cast and renowned Pastors. The audio is synchronized with the reading of the verses.

o Reading Progress: users can mark the chapters as "read" and can track the percentages of what they have read in relation to each book, the whole Bible, and the Old and New Testaments.

o Versicles: resources to highlight, mark with colours, copy, add personal notes, share verses on social networks and a Verse of the Day Widget.

o Book Introduction: read the main information and curiosities about the 66 books of the Bible.

o Searching System: option for the whole Bible, Old Testament, New Testament or separate by book. Users can type more than one word or parts of the verses and also do voice search.

o Reading Comfort: Adapt word size, choose the font and activate nocturnal reading mode.

o Geochurch and Events: this feature will help you find churches and events close to you. Add events from your church.

LANGUAGES AND VERSIONS

More than 75 translations of the holy bible in different languages to read the free bible. Among them:

• NIV (New International Version 2011)
• King James in English
• Reina Valera in Spanish
• Luther's Bible in German
• the original Greek and Hebrew,
• and many others

Audio versions to the holy word for all translations of the holy bible, including NIV Live Audio, with Oscar winning cast and renowned Pastors that read holy bible versicles. Listen to the audio bible and be close to God and Jesus anywhere!

Acknowledgements:
(*) Official Application = according to copyright, including authorized content.
★ Boží svatá slova každým okamžikem pro požehnaný den! ★

Bible Offline - aplikace Holy Bible je používán křesťany z více než 200 zemí ve 40 jazycích, aby se modlili a přijímat Svaté Slovo.

Tato aplikace byla vytvořena s cílem šířit a usnadnit čtení křesťanské Bible, a to prostřednictvím biblických textů, audio a všemi funkcemi, které to má.

Toto světlo a přívětivá aplikace vám může doprovázet všude, takže Boží slovo přístupné kdykoli za požehnaný den.

O nás

Tým, který vypracoval a neustále zlepšuje tento oficiální vyhodnocení žádosti (*) je přesvědčen, že Boží slovo musí být snadno dostat všechny, rychle a jasně.

Náš App byl první v režimu offline Bibli na obchodech s aplikacemi a teď tam jsou křesťané z více než 168 zemích a 74 jazycích, které jej používají.

ZDROJE A VLASTNOSTI Bible OFFLINE
◉ sdílení Image poezií
◉ Search, oblíbené a Note
◉ Color Přiřazení štítků
◉ Versicles Sdílení
◉ Devotionals, kancionál, Bible plány, biblické slovník, a biblické mapy.
◉ Kompletní obsah číst žalmy ve Starém zákoně;
Seznam ◉ Kniha svatého slova v abecedním pořadí:
◉ Podpora pro Android Wear, s pobožnosti v hodinkách;
◉ ceně obsah číst žalmy;
◉ čtení verš den;
◉ Instalace aplikací svaté bible aplikací na SD kartu;
◉ Biblický slovník s více než 900 slov;
◉ Možnost odstranění reklamy.

Podrobnosti o Bible offline - Bible svatá APP

o čtení plány: několik Čtení plány, které vám mohou pomoci při studiu biblických textů nebo konkrétní témata.

o biblické motivy> si verše podle biblických témat. Existuje více než 700 témat.

o Zvuk: audio verze pro všechny překlady, včetně NIV živý zvuk s Oscarový obsazením a renomovaných pastýřů. Zvuk je synchronizován s čtením veršů.

o Reading Progress: Uživatelé mohou označit kapitoly jako „čtení“ a můžete sledovat procenta toho, co si přečetl ve vztahu ke každé knize, celé Bible a Starého a Nového zákona.

o Versicles: prostředky pro zvýraznění, značka s barvami, kopírování, přidat osobní poznámky, sdílet verše na sociálních sítích a verši Day Widget.

o Book Úvod: přečíst základní informace a zajímavosti o 66 knih Bible.

o Vyhledávání System: volba pro celé Bible, Starého zákona, Nového zákona nebo oddělené od knihy. Uživatelé mohou zadat více než jedno slovo nebo části veršů a také provést hlasové vyhledávání.

o Reading Komfort: Přizpůsobit velikost slova, vyberte písmo a aktivaci režimu noční snímání.

o Geochurch a akce: Tato funkce vám pomůže najít kostely a události blízké. Přidávání událostí ze svého kostela.

Jazyky a verze

Více než 75 překladů Bible svaté v různých jazycích si můžete přečíst zdarma bibli. Mezi nimi:

• NIV (New International Version 2011)
• King James v angličtině
• Reina Valera ve španělštině
• Lutherova Bible v němčině
• originální řecký a hebrejský,
• a mnoho dalších

Zvukové verze ke svatému slovu pro všechny překlady Bible svatá, včetně NIV živý zvuk s Oscarový obsazením a renomovaných pastýřů, které čtou Holy Bible versicles. Poslechněte si audio bible, a být blízko k Bohu a Ježíši kdekoli!

Poděkování:
(*) Úřední Application = v souladu s autorskými právy, včetně obsahu chráněnému autorskými právy.
Další informace
Sbalit
4,8
Celkem 687 515
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

* New feature to read, share and memorize the verses in 2019
* New biblical game
* Swipe to change chapter
* New audio flag
* Select the bible book faster with the new search option
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
4. ledna 2019
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Interaktivní prvky
Digitální nákupy
Produkty v aplikacích
1,99 US$–9,99 US$ za položku
Od vývojáře
MR ROCCO
Vývojář
Av. Martin Luther King, 632, Room 051 Osasco - SP CEP: 06030-003 Brazil
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.