Note Trainer Lite Learn Piano

Tất cả mọi người
4.320
Chứa quảng cáo
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

*** FREE lite version of Note Trainer - make learning music notes fun! ***

Move away from rote memorization techniques and learn how to read music notes in a natural and engaging way. Note trainer lite is a fun sight-reading game that teaches you to recognize music notes. The game increases in speed and difficulty over time so that you can truly learn to sight-read music notes effortlessly.

Note trainer replaces traditional flash cards and was developed in collaboration with a distinguished award-winning member of the North American Music Teachers Association and in consultation with a touring member of the Canadian National Youth Orchestra and soloist for the Hamilton Symphony.


============================
What's in Note Trainer Lite?
============================

* Great for those just learning to read music as well as those challenging themselves to increase the speed at which they can read music notes
* Practice mode (option to turn on or off note labels and labels on piano as you learn to read notes)
* Game mode to challenge your skills at an increasing difficulty level
* Treble clef and Bass clef modes (upgrade for sharps & flats)
* Track your scores and see when you’ve exceeded your personal best
* Achievements and badges to measure progress
* Full statistics to show where you are making mistakes and note reading accuracy


=====================
In the paid version
=====================
* Get full access to the app
* Sharps and flats mode for both bass and treble clef
* Full statistics for sharps & flats
* Ad-free experience (we hate 'em too)
* Feel warm and fuzzy about supporting the lil guys passionate about making small learning apps :)
Keywords: sight read music reading music quiz practice learn musical notes beginner musician basic piano basic guitar learn to read music note name, sight reading piano learn to sight read learn to read music notes learn to sight read piano learn sheet music music tutor sight read musical trainer musical training for sight reading music learning music notes game fun musical game sight reading quiz music reading quiz music note app musical note reader musical sight reading game learn music theory musical trainer music trainer perfect pitch relative pitch musical piano musical flash cards learn piano notes learn piano keys piano sight reading piano game piano sound sight ready piano sight read piano sight reading piano music sheet workout learn music notes free learn piano music music tutor sight read music sheet reading music note game music game
*** Phiên bản Lite miễn phí của Note Trainer - tạo các ghi chú âm nhạc học tập vui vẻ! ***

Tránh xa các kỹ thuật học thuộc lòng và học cách đọc nốt nhạc một cách tự nhiên và hấp dẫn. Lưu ý huấn luyện viên Lite là một trò chơi như đọc nốt niềm vui mà dạy cho bạn để nhận ra nốt nhạc. Sự gia tăng trong trò chơi tốc độ và khó khăn hơn thời gian để bạn thực sự có thể học nhạc cảnh đọc ghi dàng.

Lưu ý huấn luyện viên thay thế thẻ flash truyền thống và đã được phát triển trong sự hợp tác với các thành viên đoạt giải thưởng xuất sắc của Hiệp hội Giáo viên Âm nhạc Bắc Mỹ và tham khảo ý kiến ​​với các thành viên lưu diễn của Dàn nhạc trẻ quốc gia Canada và nghệ sĩ độc tấu cho dàn nhạc giao hưởng Hamilton.


============================
Có gì trong Note Trainer Lite?
============================

* Tuyệt vời cho những chỉ học tập để đọc âm nhạc cũng như những thách thức bản thân để tăng tốc độ mà tại đó họ có thể đọc nốt nhạc
* Chế độ Practice (tùy chọn để bật hoặc tắt nhãn lưu ý và nhãn trên đàn piano khi bạn học để đọc ghi chú)
* Chế độ Game để thử thách kỹ năng của bạn ở một mức độ khó khăn ngày càng tăng
* Treble khóa của âm nhạc và Bass khóa của âm nhạc phương (nâng cấp cho vật nhọn và căn hộ)
* Theo dõi điểm số của bạn và nhìn thấy khi bạn đã vượt quá cá nhân tốt nhất của bạn
* Thành tựu và phù hiệu để đo lường sự tiến bộ
* Thống kê đầy đủ để hiển thị, nơi bạn đang làm cho những sai lầm và lưu ý đọc chính xác


=====================
Trong các phiên bản trả tiền
=====================
* Truy cập đầy đủ đến các ứng dụng
* Sharps và căn hộ chế độ cho cả bass và treble khóa của âm nhạc
* Thống kê đầy đủ cho các vật nhọn & căn hộ
* Kinh nghiệm Quảng cáo miễn phí (chúng tôi ghét 'em quá)
* Cảm thấy ấm áp và mờ về việc hỗ trợ những kẻ lil đam mê làm cho các ứng dụng học tập nhỏ :)
Từ khóa: thị giác đọc nhạc đọc thực hành bài kiểm tra âm nhạc học nốt nhạc mới bắt đầu nhạc sĩ đàn piano cơ bản đàn guitar cơ bản học đọc nhạc tên lưu ý, cảnh đọc đàn piano học cảnh đọc học đọc nốt nhạc học để cảnh đọc học nhạc đàn piano sheet nhạc sư cảnh đọc nhạc huấn luyện viên đào tạo âm nhạc cho mắt đọc âm nhạc học tập ghi chú âm nhạc trò chơi thú vị âm nhạc trò chơi cảnh lưu ý nốt nhạc đọc nhạc đọc đố đố ứng dụng âm nhạc đọc nhạc cảnh đọc thẻ flash trò chơi tìm hiểu lý thuyết âm nhạc âm nhạc huấn luyện viên huấn luyện viên âm nhạc sân hoàn hảo sân tương đối âm nhạc đàn piano âm nhạc học nốt đàn piano học phím đàn piano đàn piano đọc cái nhìn đàn piano đàn piano chơi ngắm cảnh âm thanh sẵn sàng đàn piano đọc cái nhìn đàn piano đọc sheet nhạc piano workout học nốt nhạc miễn phí học nhạc piano gia sư âm nhạc tầm nhìn đọc bản nhạc đọc nốt nhạc trò chơi trò chơi âm nhạc
Đọc thêm
4,5
Tổng 4.320
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Fixed screen size problem for some tablets.

If you notice a size problem or if you see other bugs please email support@bigboxlabs.com - thanks! :)
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
26 tháng 9, 2012
Kích thước
4,3M
Lượt cài đặt
100.000+
Phiên bản hiện tại
1.08
Cần có Android
2.1 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Yếu tố tương tác
Mua hàng kỹ thuật số
Cung cấp bởi
Big Box Labs
Nhà phát triển
2441 Tech Center Ct, Suite 100 Las Vegas, NV, 89128
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.