Baby ABC in box! Kids alphabet games for toddlers!

Для всіх вікових груп
До 8 років
12 656
Пропонуються покупки в додатках
Перекласти опис вибраною мовою (Українська) у Перекладачі Google?Відновити опис такою мовою: Англійська (Сполучені Штати)

Learning games for toddlers age 3 – unique method of learning letters for kids & whole baby alphabet! Learn abc and letter sounds in ABC games for toddlers and babies with joyful characters! 📚

Your kid will catch living letters and puts them together into words. There is also a construction kit of several parts, a puzzle which can be assembled into a picture that depicts the given word. As soon as the puzzle is ready, the picture comes miraculously to life!
🎁👶

📚 The animated, joyful letters in boxes will help your child to learn the alphabet and to read more than 100 different words! There are two learning modes of learning: reading by syllables and reading by letters. 🤓

✍️ There is a serious approach to teaching hidden inside of a humorous and entertaining alphabet game for toddlers. Your child will love all those funny animated letters, amusing animations, which will teach it the alphabet and help your child to learn reading. 😍

🤗 While playing with the letters, your kid will easily learn the names of the letters and the correspondent sounds, it will successfully read his first words and also train his fine motor skills...

📌 "Baby ABC in box! Kids alphabet games for toddlers" is:

📕 26 animated characters to learn letters and sounds for kindergarten!
📗 100 words to learn to read!
📘 a two-in-one: learn the letters for kids and learn to read!
📙 a funny talking english: learning abc sounds
📕 learning the alphabet for kids in two learning modes: read by letters, read by sounds
📗 a great animated construction kit!
📘 100 cool puzzles for kids!
📙 fascinating, playful learning in english!
📕 trains and develops fine motor skills;
📗 sounds, letters and the whole alphabet for kids from 2 to 5 years.
📘 funny sound effects!
📙 the english alphabet for toddlers!
📕 original animated puzzles!
📗 synchronized letters and the whole alphabet!
📘 convenient interface for children from 3 to 4 years!
📙 pre-school learning for children!
📕 development of attention and imagination!
📗 parental control;
📘 ads-free.

Abcd for kids with sound for 2 year baby help with spelling sounds and make first steps in learning to read!

🤓 A unique learning method: learn to read while assembling puzzles and words out of animated letters!

🎒We are in absolute confidence that our apps will help your kids learn to read, learn abc and letter sounds and establish a solid foundation for good reading skills!

😉 This app has been created by 🖐 Bini Bambini 🖐, a software company which develops kids games for toddlers 3 years ol and learning games for toddlers age 3. With our apps kids learn the alphabet, letters, numbers and phonics. The alphabet games preschool help to develop memory, attention span, vocabulary and speech, as well as other basic skills. Children are exposed to learning abc sounds, writing and counting through building puzzles and doing simple math. Learn the letters for kids has never been so awesome and fun! 📚

👉 There is only a part of the content available in the free version of the application. To gain access to the full version, you will need to make a built-in purchase.

🙌 As a company we strive to make our apps practical, instilling a desire for knowledge, interest in reading and studying. Our apps contain no third party advertising and comply with the standards of “Designed For Family”.
Навчальні ігри для дітей ясельного віку 3 - унікальний метод навчання письма для дітей і всього дитячого алфавіту! Навчіться а й лист звучать в ABC іграх для дітей ясельного віку і дітей з веселими персонажами! 📚

Ваш малюк буде ловити живі листи і поміщає їх разом в слова. Існує також будівельний набір з декількох частин, головоломки, які можуть бути зібрані в картині, що зображує дане слово. Як тільки головоломка готова, картина приходить чудесним чином до життя! 🎁👶
 
📚 мультиплікаційних радісних листів в ящиках допоможе вашій дитині вивчити алфавіт і читати більше 100 різні слова! Є два режими навчання навчання: читання по складах і читання по буквах. 🤓
 
✍️ Існує серйозний підхід до навчання приховані всередині гумористичного і розважального алфавіту гри для малюків. Ваша дитина буде любити всі ці кумедні анімовані літери, забавні анімації, які будуть викладати йому алфавіт і допомогти вашій дитині навчитися читати. 😍
 
🤗 Під час гри з буквами, ваша дитина буде легко дізнатися назву букв і кореспондент звучить, він успішно читав свої перші слова, а також навчати його дрібну моторику ...

📌 «! Дитина ABC в коробці Дитячий алфавіт гри для малюків» є:

📕 26 анімованих персонажів, щоб дізнатися букви і звуки для дитячого садка!
📗 100 слів, щоб навчитися читати!
📘 два-в-один: вивчати букви для дітей і навчитися читати!
📙 смішні говорити англійська: вивчення звуків AbC
📕 вивчення алфавіту для дітей в двох режимах навчання: читання по буквах, читати звуки
📗 великий анімаційний комплект будівництва!
📘 100 прохолодних головоломок для дітей!
📙 захоплюючі, грайливе навчання англійською мовою!
📕 поїзд і розвиває дрібну моторику;
📗 звуки, букви і весь алфавіт для дітей від 2 до 5 років.
📘 смішні звукові ефекти!
📙 англійського алфавіту для малюків!
📕 оригінальні анімовані головоломки!
📗 синхронізовані букви і весь алфавіт!
📘 зручний інтерфейс для дітей від 3 до 4 років!
📙 дошкільного навчання для дітей!
📕 розвиток уваги і уяви!
📗 батьківського контролю;
📘 без реклами.

Abcd для дітей зі звуком на 2 роки дитина допомоги зі звуками орфографічних і зробити перші кроки в навчанні читання!

🤓 Унікальний метод навчання: навчитися читати при складанні головоломки і слова з анімованих букв!

🎒We в абсолютної впевненості, що наші програми допоможуть дітям навчитися читати, дізнатися ABC і звуки листи і створити міцну основу для хороших навичок читання!

😉 Ця програма було створено 🖐 Біні Bambini 🖐, софтверна компанія, яка розробляє діти гри для малюків 3 років ол і навчальні ігри для малюків віку 3. З нашими додатками діти вивчають алфавіт, букви, цифри і фонетичні. Алфавіту гри дошкільника допоможе розвинути пам'ять, тривалість концентрації уваги, словниковий запас і мови, а також інші базові навички. Діти піддаються навчання звуки ABC, листи і рахунки через будівельні головоломки і робити просту математику. Вивчають листи для дітей ніколи не було настільки дивним і весело! 📚

👉 Існує тільки частина контенту, доступного в безкоштовній версії програми. Для того, щоб отримати доступ до повної версії, вам потрібно буде зробити вбудований в покупку.

🙌 Як компанія, ми прагнемо зробити наші програми практичні, прищеплюючи прагнення до знань, інтерес до читання і вивчення. Наші програми не містять реклами третьої сторони і відповідають стандартам «Призначений для сім'ї».
Показати більше
Згорнути
4,6
Усього 12 656
5
4
3
2
1
Завантажується…

Що нового

We've improved the design and added new visual features. It will make the learning process more effective and more gripping. 👍

Dear moms and dads! 🤗 Thank you for installing our apps for your kids! 📲
We will gladly consider all your suggestions!🤗
Показати більше
Згорнути

Додаткова інформація

Оновлено
18 вересня 2018 р.
Розмір
37M
Встановлення
1 000 000+
Поточна версія
2.1.1.4
Потрібна ОС Android
4.1 і новіших версій
Вікові обмеження
Для всіх вікових груп
Контент, що продається через додаток
3,49 USD за продукт
Постачальник
Bini Bambini
©2019 GoogleУмови використання сайтуКонфіденційністьРозробникиВиконавціПро Google|Країна: Сполучені ШтатиМова: Українська
Купуючи цей продукт, ви оплачуєте його через Google Payments і приймаєте Умови використання та Примітку про конфіденційність Google Payments.