ПП Странджа

Ingen åldersgräns
32
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Bulgariska

Приложението на Природен парк Странда е създадено да бъде най-добрият помощник на туриста. То съдържа всичко необходимо, за да планирате добре своето пътешествие из парка. Ще научите къде да откриете най-забележителните места и къде да видите най-красивите гледки.

Приложението има вградена GPS карта, с която да проследите маршрута си и да откриете най-близките до вас забележителности. Картата не изисква никакъв допълнителен мобилен трафик и работи изцяло офлайн.

Различните секции съдържат:
• Туристическите маршрути – информация за дължината и времето за преминаване;
• Места за нощуване – всички хижи и заслони на територията на парка;
• Местата за отдих –разрешените места за излет на територията на ПП Странджа;
• Как да се държите в парка и какво да правите в беда;
• Културни и природни забележителности, на територията и около парка;
• Местата, където може да научите повече за парка – посетителски информационни центрове и други информационни места;
• Защитени растения и животни – кои са те,кое е интересно за тези видове и как изглеждат;
• Галерия.

* Това приложение не изисква връзка с интернет и работи БЕЗ пренос на мобилни данни.
** Мобилното приложение е реализирано в рамките на Договор № 15444-132-ОПОС3/02.04.2015 г. с предмет: „Изграждане на цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности на ДПП „Странджа” с хардуерно и софтуерно обезпечаване по проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа”, с Възложител Дирекция на Природен парк „Странджа“. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”, договор N DIR-5113326-С-004.
Tillämpning av naturparken Strand är utformad för att vara den bästa hjälpare av turisten. Den innehåller allt du behöver för att planera din resa runt parken. Du lär dig var du hittar de mest anmärkningsvärda platser och var de ska se den vackraste landskap.

Ansökan har inbyggda GPS-karta med för att spåra din rutt och hitta närmaste landmärken. Kortet kräver ingen ytterligare mobil trafik och fungerar helt offline.

Olika delar inkluderar:
• De turistvägar - information om tidslängden och transitering;
• Säten för natten - alla stugor och loger i parken;
• Rekreation, tillåts ställen att picknick på territoriet i Strandja Nature Park;
• Hur man beter sig i parken och vad man ska göra i nöd;
• Kulturella och naturliga attraktionerna i området och runt parken;
• Platser där du kan lära dig mer om parken - naturum och andra IT-platser;
• Skyddade växter och djur - vilka är de, vad är intressant om dessa arter och hur de ser ut;
• Galleri.

* Denna app kräver inte en Internet-anslutning och arbetar utan mobil data.
** Den mobila applikation realiseras inom avtalet № 15444-132-OPOS3 / 2015/02/04, med motivet: "Uppbyggnad av ett omfattande system för elektroniska presentation och stöd av verksamhet inom GMP" Strandzha "med hårdvara och mjukvara säkerställa projektet" hållbar förvaltning och enhet Nature Park "Strandja" uppdragsgivare Institutionen för naturparken "Strandja". Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och statsbudgeten Republiken Bulgarien genom operativa programmet "Miljö 2007 - 2013", det prioriterade området 3 "Bevarande och restaurering av biologisk mångfald", ett förfarande BG161PO005 / 11/3 / 3.2 / 27/6 "Genomförandet av aktiviteter för planering och förvaltning av naturparker" kontrakt N DIR-5113326-S-004.
Läs mer
Komprimera

Recensioner

Recensionspolicy
4,6
32 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

• Обновена карта с повече информация
• Нови функционалности в картата
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
5 februari 2016
Storlek
15M
Installationer
500+
Aktuell version
1.1.6
Kräver Android
4.0 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Behörigheter
Leverantör
Bitmap Ltd.
©2019 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.