Polisens RSS
(8)

Reviews

What's New
v1.0.2
-Automatisk rensning
-Feedback via menyn
-Rensning av cache
-Mindre layoutförändring
-Bugfix: visa alla publikationer
-Bugfix: automatisk uppdatering
v1.0.1
-Bugfix: Texten Blekinge visades inte
-Bugfix: Rätt tid för start av notifiering

Similar

More from developer