sportbm

100 tis.+
Stiahnuté
Hodnotenie obsahu
Pre všetkých
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky
Snímka obrazovky

Informácie o aplikácii

klub športový v smartfóne?

sportbm je aplikácia určená pre akadémie a športové kluby, pre pracovníkov kancelárie, trénerov a hráčov so svojimi opatrovateľmi, ktorá vám umožní ušetriť čas, zjednodušiť každodennú prácu, komunikáciu a zlepšiť riadenie.

najdôležitejšie funkcie dostupné v aplikácii sportbm:

• Automatické a bezpečné PLATBY s plným monitorovaním, cyklické poplatky, zľavy, pripomienky a rýchle zmeny.
• Interaktívny KALENDÁR s naplánovaným harmonogramom pre tímy, trénerov a hráčov, možnosť filtrovania udalostí, upozornení, rýchle kontroly prítomnosti, povolaní a automaticky vypočítaná dochádzka.
• Trvalá KOMUNIKÁCIA prostredníctvom SMS, e-mailov, push notifikácií - možnosť ľubovoľnej konfigurácie skupín prijímateľov, opakovania, úpravy a plánovania odosielok.
• Rozšírený PROFIL HRÁČA s prehľadom prítomnosti, meškaní, hodnotení, lekárskych vyšetrení, kontaktných údajov hráča a opatrovníkov, veľkostí.
• SPRÁVA tímov, trénerov, hráčov - rýchle priraďovanie a presúvanie, úrovne prístupu, súhrny zápasov a súťaží, úspechy.
• Komplexné REPORTOVANIE, generovanie prehľadov zo všetkých údajov zhromažďovaných v systéme pre konkrétny tím alebo vybraných hráčov.
• automatická REGISTRÁCIA na akcie a tábory, limity, platby, vyhradené skupiny
• intuitívny generátor FORMULÁR pre registráciu do akadémie a ďalšie aktivity
• zadané ÚLOHY, prijaté SPRÁVY, prieskumy pre hráčov a trénerov
• prístup k zdieľaným DOKUMENTOM, záznamom zariadení vo virtuálnom SKLADE
• Správa využívaných OBJEKTOV, adresy, navigačné pokyny, termíny zmlúv a rýchla kontrola naplnenia lekcií.
• Webová stránka klubu - automatická aktualizácia údajov zo systému, integrácia so sociálnymi médiami, rýchle pridávanie článkov a aktualizácií.
• Rozšírený TRÉNINGOVÝ MODUL - plánovanie a zápis tréningových obsahov, kreslenie cvičení, knižnice cieľov, zbierky obrysov.
• MODUL MARKET - predaj klubového vybavenia, doplnkov a suvenírov ako dodatočný zdroj príjmov.
• Oddelená sekcia POISTENIA, klubové a individuálne poistné zmluvy, pripomienky, poplatky, správa účastníkov.

Aplikácia je k dispozícii ZDARMA, dostupná v 7 jazykových verziách, s zárukou zabezpečenia údajov podľa smerníc finančného sektora, ako akadémia alebo športový klub využívajúci sportbm spĺňate požiadavky smernice GDPR.
Aktualizované
5. 6. 2024

Zabezpečenie údajov

Bezpečnosť sa začína porozumením tomu, ako vývojári zhromažďujú a zdieľajú vaše údaje. Postupy zabezpečenia a uchovávania údajov v súkromí sa môžu líšiť v závislosti od používania, regiónu a veku. Tieto informácie poskytol vývojár a môže ich časom aktualizovať.
S tretími stranami nie sú zdieľané žiadne údaje
Táto aplikácia môže zhromažďovať tieto typy údajov
Fotky a videá, Aktivita v aplikáciách a 2 ďalšie
Prenos údajov je šifrovaný
Môžete požiadať o odstránenie údajov
Zaväzuje sa dodržiavať pravidlá pre rodinný obsah služby Play

Novinky

zaviedli sme vylepšenia v prevádzke aplikácie