MINI Connected Classic

Versti aprašą į lietuvių naudojant „Google“ vertėją?Versti aprašą atgal į anglų (Jungtinės Valstijos).

Immerse yourself in the revolutionary world of MINI automobile infotainment - with ""MINI Connected"". The unique connectivity of driver, MINI and the online universe enhances the typical MINI driving experience even more.
All you need is a 3rd generation* MINI featuring the ""MINI Connected"" option.

Simply connect up your smartphone to the USB port of your MINI to experience the various functions of the app - with the help of the MINI Controller, the high-resolution display and the audio system of your car.
Information on the compatibility of end devices and further details can be found at www.MINI.com/connectivity.

Features:

Twitter
Displays the latest status messages, personal favourites or community trends in the car. It also allows the sending of predefined text messages that can access vehicle information while driving.

Calendar
Displays calendar entries in the car and lets you phone the subscriber, if required. It also lets you listen to vocalised details of appointments over the car audio system. Addresses stored in the calendar can also be transferred directly to the optional navigation system as destinations.

News
With this feature, you have constant and immediate access to the latest news from your RSS News Feeds subscription.

Audio player
This feature ensures that you can also access the music library stored on your smartphone at any time when using the MINI Connected app.
*MINI Hatch (from production date November 2013). Not MINI Clubman, MINI Convertible, MINI Roadster, MINI Coupé, MINI Countryman, MINI Paceman.

Requirements and tips

User registration is required before activating the app for use.
Several functions are only available when the end device is connected to a MINI with the ""MINI Connected"" option. The range of features and functions may differ from version to version and country to country. As selected functions are dependent on connections to third party providers, it is possible that they may not be available at all times and in the same form.
A broadband connection is required. Any extra costs resulting from this (e.g. roaming charges) are a part of the customer's contract with the network provider. Please also take care to observe country-specific preconditions and requirements. Limited functionality may be experienced as a result of insufficient bandwidth or volume-based bandwidth limitation (bandwidth capping) on the part of the network provider.
As a result of this, MINI can provide no guarantee for the unlimited compatibility and functionality of your mobile device when connected with the vehicle interface.

This app requires, amongst other things, the following Android permissions:
Read calendar:
to display the calendar in the car.
Read contacts:
to call subscribers registered in the calendar.
Write to memory:
to store data
Bluetooth:
to read the Bluetooth address to enable trouble-free, USB audio communication with the car.
Prevent standby mode:
for trouble-free USB communication.

Further details can be found in the privacy policy statement for the app.
Pasinerkite į revoliucinę pasaulio MINI automobilių informacijos ir pramogų - su "MINI Connected". Unikalus ryšys vairuotojo, mini ir interneto visatos pagerina tipiškas MINI vairavimo patirties dar daugiau.
Viskas ko jums reikia yra 3 kartos * MINI featuring "MINI Connected" parinktį.

Tiesiog prijunkite savo telefoną prie USB prievado savo MINI patirti įvairias funkcijas app - su MINI kontrolieriaus pagalbos, aukštos rezoliucijos ekranas ir garso sistemos Jūsų automobiliui.
Informacija apie galutinių įrenginių ir daugiau informacijos suderinamumo galima rasti www.MINI.com/connectivity.

Savybės:

"Twitter"
Rodo naujausius būsenos pranešimus, asmeninius favoritus arba Bendrijos tendencijas automobilį. Ji taip pat leidžia siųsti iš anksto parengtais tekstiniais pranešimais, kurie gali patekti transporto priemonės informacijos vairuojant.

Kalendorius
Rodo kalendoriaus įrašus į automobilį ir leidžia jums skambinti abonentą, jeigu to reikia. Ji taip pat leidžia jums klausytis vocalised informaciją apie paskyrimus per automobilio garso sistemą. Adresai saugomi kalendoriuje taip pat gali būti tiesiogiai perkeliamas į pasirenkamą navigacijos sistemą kaip paskirties.

Naujienos
Naudodami šią funkciją, turite pastovų ir greitą prieigą prie naujienas iš savo RSS News Feeds prenumeratą.
 
Audio grotuvas
Ši funkcija užtikrina, kad jūs taip pat gali patekti į muzikos biblioteką, saugomą jūsų išmaniajame telefone bet kuriuo metu naudojant MINI Connected programą.
* MINI liukas (nuo pagaminimo datos Lap 2013). Ne MINI Clubman, MINI kabrioletas, mini automobilis, MINI Coupe, MINI Countryman, MINI Paceman.

Reikalavimai ir patarimai

Vartotojo registracija yra reikalaujama, kad prieš įjungiant programą naudoti.
Keletas funkcijų yra prieinami tik tada, kai galutinis įrenginys yra prijungtas prie MINI su "MINI Connected" "parinktį. Savybių ir funkcijų spektras gali skirtis nuo iki versijos ir šalies į šalį. Kaip pasirinktus funkcijos yra priklausoma nuo jungtis su trečiųjų šalių tiekėjų, ji yra įmanoma, kad jie gali būti ne visada prieinama, ir ta pačia forma.
Plačiajuostis ryšys yra būtinas. Jokių papildomų išlaidų, atsirandančių pagal šią (pvz tarptinklinio ryšio mokesčius) yra iš užsakovo sutartį su tinklo paslaugų teikėju dalis. Prašome taip pat rūpintis stebėti konkrečios šalies sąlygas ir reikalavimus. Ribotas funkcionalumas gali būti patyręs, kaip nepakankamo pralaidumo arba tūrio pagrindu pralaidumo apribojimų (pralaidumo ribojimo) dėl tinklo paslaugų teikėjo kaltės.
Kaip to rezultatas, MINI negali suteikti neribotam suderinamumo ir funkcionalumo savo mobiliojo prietaiso garantiją, susijęs su transporto priemonės sąsają.

Ši programa reikalauja, be kita ko, šiais Android teises:
Skaityti kalendorius:
rodyti automobilyje kalendorių.
Skaityti kontaktai:
skambinti, įrašytą į kalendorių abonentų.
Rašykite atminties:
saugoti duomenis
Bluetooth:
skaityti Bluetooth adresą, kad galėtų be rūpesčių, USB garso komunikaciją su automobilio.
Neleiskite budėjimo režimu:
be rūpesčių USB komunikacijos.

Daugiau informacijos galima rasti Privatumo politika ataskaitoje app.
Skaityti daugiau
Sutraukti
1,7
Iš viso: 916
5
4
3
2
1
Įkeliama...

Kas naujo

Bugfixes
Skaityti daugiau
Sutraukti

Papildoma informacija

Atnaujinta
2016 m. sausio 19 d.
Dydis
29M
Įdiegimai
50 000+
Dabartinė versija
1.1.3 (row_160214_449)
Būtina naudoti „Android“
4.2 ir naujesnės versijos
Turinio įvertinimas
Interaktyvūs elementai
Naudotojai sąveikauja
Siūlo
BMW GROUP
©2019 GoogleSvetainės paslaugų teikimo sąlygosPrivatumasKūrėjaiAtlikėjaiApie „Google“|Vietovė: Jungtinės ValstijosKalba: lietuvių
Įsigydami šią prekę sudarote sandorį su „Google Payments“ ir sutinkate su „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo pranešimu.