BOOKO

251
Offers in-app purchases
Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

BOOKO je zábavná a vzdělávací aplikace, ve které najdete interaktivní knížky v elektronické podobě . Používání aplikace dětem pomáhá v rozvoji čtenářských dovedností a rozvíjí v nich vztah k dobrým příběhům a kvalitní literatuře. Tradiční knihy dětem předkládáme ve formě, která je jim blízká a je pro ně atraktivní. Každá knížka je obohacena o animace, zábavné hry úzce spjaté s konkrétním titulem, zvukovou stopu s vyprávěním včetně zvýrazňování čteného textu a zvukové efekty. Pro rodiče je BOOKO zárukou kvality a bezpečného obsahu v digitálním světě.

Tablety i mobilní telefony jsou dnes nedílnou součástí rodinného života, děti je vnímají jako přirozenou bránu do světa zábavy a poučení. BOOKO je tady, aby nabídlo kvalitní obsah pro tato zařízení.

Všechny knížky jsou pro čtení stahovány přímo do paměti zařízení, takže můžete číst i pokud zrovna nemáte přístup k internetu. Aplikace je tedy ideální na cestování a výlety.
Najdete v ní produkci špičkových českých knižních vydavatelství Albatros, Fragment, Cpress nebo Edika. Obsahuje již několik desítek titulů a každý týden přibývá další. Všechny knížky jsou pečlivě vybírány odborníky na dětskou literaturu, do naší aplikace zařazujeme jen ty nejkvalitnější tituly osvědčených autorů a ilustrátorů.

V BOOKO najdete tituly klasické literatury pro děti od Karla Čapka nebo Josefa Lady, ale i poutavé příběhy současných autorů. Naším cílem je nabídnout dětem i rodičům moderní formou kvalitní zábavu a vzdělání dříve dostupné jen v podobě papírových knih.

Aplikace je zdarma ke stažení na tablety a mobilní telefony. Zdarma v aplikaci naleznete vždy minimálně pět kompletních knih a můžete listovat ukázkami všech titulů. PŘÍSTUP KE KOMPLETNÍ KNIHOVNĚ můžete získat vždy na 1 měsíc, 3 měsíce nebo 6 měsíců. Po aktivaci máte 7 dní na vyzkoušení zdarma a můžete se tak rozhodnout, zda bude provedena první platba.
Platba bude zaúčtována na účet Google Play při potvrzení nákupu.
Po aktivaci kompletní knihovny na 1 měsíc nebo 3 měsíce, dochází vždy k automatickému obnovení, pokud není vypnuto nejméně 24 hodin před koncem aktuálního období.
Finanční obnos za kompletní knihovnu na nadcházející období bude z vašeho účtu stržen 24 hodin před koncem aktuálního období.
Kompletní knihovna BOOKO je spravována uživatelem a automatické obnovení může být vypnuto v nastavení účtu uživatele po zakoupení.
Pokud uživatel nevyužije celé bezplatné zkušební období, a zakoupí si kompletní knihovnu, tak případné další bezplatné zkušební období bude zkráceno.

Naše interaktivní e-knihy jsou zcela unikátní, tak neváhejte aplikaci vyzkoušet!

Více informací na www.booko.cz.
Book is a fun and educational application, which features interactive books in electronic form. Using children helps develop reading skills and develop them in relation to good stories and good literature. Traditional books for children presented in a form that is close to them and for them attractive. Each book is enriched by the animations, fun games closely associated with a particular title, audio track with narration including the highlighting of the text and sound effects. Book for Parents is a guarantee of quality and safe content in the digital world.

Tablets and mobile phones are now an integral part of family life, children are perceived as a natural gateway to the world of entertainment and information. Book is here to deliver the quality content for these devices.

All books are read downloaded directly to the device memory, so you can read even if you do not have Internet access. The application is ideal for travel and tours.
You can find it in the production of top Czech book publishing house Albatros, Fragment, or CPRESS Edik. It includes several dozen titles, and each week is increasing further. All books are carefully selected by experts in children's literature, in our application we include only the best titles of best authors and illustrators.

Book titles can be found in classic literature for children from Karel Capek and Josef Lada, but also engaging stories by contemporary authors. Our goal is to offer children and parents a modern form of entertainment and education quality previously available only in the form of paper books.

The application is free to download on tablets and mobile phones. Free app you will always find at least five complete books and you can browse through all titles. Access to the complete library can always get 1 month, 3 months or 6 months. After activating your 7 day free trial and so you can decide whether a first payment.
Payment will be posted on the Google Play account at confirmation of purchase.
After activation, the complete library for one month or three months, there always be automatically restored if it is not turned off at least 24 hours before the end of the current period.
Financial amount for the entire library for the upcoming period will be deducted from your account 24 hours before the end of the current period.
Complete Library Book is managed by the user and auto-renewal can be turned off in the user account settings after purchase.
If the user does not use the entire free trial and purchase the complete library, so any additional free trial period will be shortened.

Our interactive e-books are completely unique, so feel free app a try!

More information on www.booko.cz.
Read more
3.4
251 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

Minor bug fixes
Read more

Additional Information

Updated
October 16, 2018
Size
13M
Installs
10,000+
Current Version
3.5.0
Requires Android
4.0.3 and up
Content Rating
Everyone
Interactive Elements
Digital Purchases
In-app Products
$4.49 - $19.99 per item
Permissions
Offered By
Móra-BookR
Developer
Hungary, Budapest 1066 Jókai utca 6
©2018 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.