Brother iPrint&Scan

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Brother iPrint&Scan is a free app that lets you print from and scan to your Android device. Use your local wireless network to connect your Android device to your Brother printer or all-in-one. Some new advanced functions have been added (edit, fax send, fax preview, copy preview, machine status). For a list of supported models, please visit your local Brother website.

[Key Features]
- Easy to use menu.
- Simple steps to print your favorite photos, web pages, emails (Gmail only) and documents (PDF, Word, Excel®, PowerPoint®, Text).
- Print your documents and photos directly from the following cloud services: DropboxTM, OneDrive, Evernote®.
- Scan directly to your Android device.
- Save scanned images to your Android device or email them (PDF, JPEG).
- Automatically search for supported devices on a local wireless network.
- No computer and no driver required.
- The NFC function is supported, this enables you to print or scan by simply holding your mobile device over an NFC mark on your machine and tapping the screen.
- The remote print function enables you to print from anywhere. (Your machine needs to support Google Cloud Print to use this function.)
*Memory card needed for printing and scanning.
*To use the NFC function, both your mobile device and your machine need to support NFC. There are some mobile devices with NFC that cannot work with this function. Please visit our support website (http://solutions.brother.com/) for a list of supported mobile devices.
*As the remote print function is based on Google Cloud PrintTM, you must first register your machine in your Google account. For detailed information, please see the Google Cloud Print Guide available on the Brother support website (http://solutions.brother.com/).

"[Advanced Functions]
(Only available on new models.)"
- Edit previewed images using the editing tools (scale, straighten, crop) if necessary.
- Send a fax directly from your mobile device.(This app feature requires access to the contacts list on your mobile device.)
- View received faxes stored on your machine on your mobile device.
- The copy preview function enables you to preview an image and edit it if necessary before copying to avoid copy errors.
- View the machine’s status such as ink/toner volume and error messages on your mobile device.
*Compatible functions will depend on the selected device.

[Compatible Print Settings]
- Paper Size -
4" x 6" (10 x 15cm)
Photo L (3.5" x 5" / 9 x 13 cm)
Photo 2L (5" x 7" / 13 x 18 cm)
A4

Letter

Legal
A3
Ledger

- Media Type -
Glossy Paper
Plain Paper
- Copies -
Up to 100

[Compatible Scan Settings]
- Document Size -
A4
Letter

4" x 6" (10 x 15cm)
Photo L (3.5" x 5" / 9 x 13 cm)
Card (2.4" x 3.5" / 60 x 90 mm)
Legal
A3
Ledger

- Scan Type -
Color
Color (Fast)
Black & White

*Compatible settings will depend on the selected device and function.
*Google Cloud Print is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.
*Evernote is a trademark of Evernote Corporation and used under a license.
*Microsoft, Excel, and PowerPoint are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
*Please note the email address mobile-apps-id@brother.com is for feedback only. Unfortunately we cannot reply to inquiries sent to this address.
Brat iPrint & Scan jest bezpłatna aplikacja, która pozwala drukować i skanować z urządzenia z systemem Android. Użyj lokalnej sieci bezprzewodowej do połączenia urządzenia z systemem Android do drukarki Brother lub all-in-one. Niektóre nowe zaawansowane funkcje zostały dodane (edytowanie, wysyłania faksów, podgląd faksu, kopiowanie, podgląd stanu maszyny). Aby uzyskać listę obsługiwanych modeli, odwiedź lokalną witrynę firmy Brother.

[Kluczowe Cechy]
- Łatwy w użyciu menu.
- Proste kroki, aby wydrukować swoje ulubione zdjęcia, strony internetowe, wiadomości e-mail (tylko Gmail) i dokumentów (PDF, Word, Excel®, PowerPoint®, tekst).
- Drukowanie dokumentów i zdjęć bezpośrednio z następujących usług w chmurze: DropboxTM, onedrive, Evernote®.
- Skanowanie bezpośrednio do urządzenia z systemem Android.
- Zapisywanie zeskanowanych obrazów na urządzenia z systemem Android lub e-maila (PDF, JPEG).
- Automatyczne wyszukiwanie obsługiwanych urządzeń w lokalnej sieci bezprzewodowej.
- Nie komputera i nie wymaga sterownika.
- Funkcja NFC jest obsługiwany, umożliwia drukowanie lub skanowanie, po prostu trzymając urządzenie przenośne nad znakiem NFC na komputerze i dotykając ekranu.
- Zdalne Funkcja drukowania umożliwia drukowanie z dowolnego miejsca. (Urządzenie musi obsługiwać Google Cloud Print, aby korzystać z tej funkcji.)
* Karta pamięci potrzebny do drukowania i skanowania.
* Aby skorzystać z funkcji NFC, zarówno urządzenie przenośne i urządzenie musi obsługiwać technologię NFC. Istnieją pewne urządzenia mobilne z NFC, które nie mogą pracować z tą funkcją. Odwiedź naszą stronę pomocy (http://solutions.brother.com/) na liście obsługiwanych urządzeń mobilnych.
* Jako pilot Funkcja drukowania jest oparty na Google Cloud PrintTM, musisz się najpierw zarejestrować swoje urządzenie na koncie Google. Szczegółowe informacje można znaleźć w Google Cloud Print przewodnik dostępny na stronie pomocy technicznej firmy Brother (http://solutions.brother.com/).

"[Zaawansowane funkcje]
(Opcja dostępna tylko dla nowych modeli.) "
- Edytuj stronę zdjęć przy użyciu narzędzi (skalę, wyprostuj, upraw) w razie potrzeby edycji.
- Wyślij faks bezpośrednio z urządzenia przenośnego (Funkcja ta aplikacja wymaga dostępu do listy kontaktów w telefonie komórkowym.).
- Zobacz odebranych faksów zapisanych w urządzeniu na urządzeniu mobilnym.
- Funkcja podglądu kopii umożliwia podgląd obrazu i edytować go w razie potrzeby przed kopiowaniem, aby uniknąć błędów kopiowania.
- Zobacz status urządzenia, takie jak objętość atramentu / tonera i komunikatów o błędach na urządzeniu mobilnym.
Kompatybilny funkcje będą zależeć od wybranego urządzenia.

[] Ustawienia drukowania wspierane
- Rozmiar papieru -
4 "x 6" (10 x 15 cm)
Zdjęcie L (3.5 "x 5" / 9 x 13 cm)
Zdjęcie 2L (5 "x 7" / 13 x 18 cm)
A4

List

Prawny
A3
Księga główna

- Typ Mediów -
Papier błyszczący
Zwykły papier
- Kopie -
Do 100

[Ustawienia skanowania wspierane]
- Rozmiar dokumentu -
A4
List

4 "x 6" (10 x 15 cm)
Zdjęcie L (3.5 "x 5" / 9 x 13 cm)
Karta (2.4 "x 3.5" / 60 x 90 mm)
Prawny
A3
Księga główna

- Typ skanowania -
Kolor
Kolor (Szybkie)
Czarny Biały

Kompatybilny ustawień zależy od wybranego urządzenia i funkcji.
* Google Cloud Print jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Użycie tego znaku towarowego podlega Uprawnienia Google.
* Evernote jest znakiem towarowym firmy Evernote Corporation i używane zgodnie z licencją.
* Microsoft, Excel i PowerPoint są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych krajach.
* Uwaga mobile-apps-id@brother.com adres e-mail tylko informacje zwrotne. Niestety nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania wysłane na ten adres.
Więcej informacji
Zwiń
3,9
Łącznie: 65 664
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Renewed interface for a better user experience.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
3 kwietnia 2019
Rozmiar
37M
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
3.6.0
Wymaga Androida
4.0.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Sprzedawca
Brother Industries, Ltd.
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.