Crashlands: Story-driven Crafting ARPG

Gaudeix d'aquest joc de franc, així com de centenars de jocs més sense anuncis ni compres des de l'aplicació, amb la subscripció a Google Play Pass. Prova-ho gratis durant 1 mes.
Més informació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

"...a design masterpiece." 5/5 - TouchArcade
2016 Game of the Year - TouchArcade, Gamezebo
2016 Action Game of the Year - Pocket Tactics
DICE 2016 Mobile Game of the Year Nominee
Time's Top 10 Games / Top 50 Apps of 2016

Craft, battle, and quest your way through Crashlands, an outlandish story overflowing with sass!

Become Flux Dabes, a galactic trucker whose latest shipment gets derailed by a chin-strapped alien menace named Hewgodooko, leaving you stranded on an alien planet. As you hustle to retrieve your packages you’ll become enmeshed in a nefarious plot of world domination, which will require all of your wits and both of your glutes to overcome. Learn recipes from the local sentient life, make new friends, uncover ancient secrets and deadly bosses, tame everything and build yourself a home-away-from-home as you learn to thrive on planet Woanope.

▼▼ Key Features ▼▼

● Expansive Crafting System ●
Unlock over 500 craftable items as you explore the world and learn its secrets!

● Self-managing, Infinite Inventory ●
In Crashlands, your inventory is infinite, manages itself, and retrieves your tools when you need them, so you can focus on adventuring, questing, and building. You'll never have dig through your bag or return to your base to free up inventory space!

● RPG-Style Character Progression ●
Become more powerful through creating ever-more-amazing items! As you grow in power, you can venture to new regions of the world, meet strange characters, discover new stories, and encounter new and interesting enemies.

● Skill-Based Combat ●
Learn the attacks of the enemies you encounter, and use your skill, agility, and wits to defeat them! You can even augment your fighting prowess with the power of the dozens of gadgets you can craft. Set your enemies on fire, stun them, slow down time, and more!

● Intuitive Base Building ●
Building a base in Crashlands is so simple it feels like fingerpainting. You can create beautiful, sprawling bases in minutes!

● Tameable Creatures ●
Every creature in Crashlands can become a trusty combat sidekick. Find an egg, incubate it, and hatch your very own adorable or hideous bundle of joy. You can even craft special items to grow and empower them!

● Huge World... with Huge Problems ●
Four sentient races, three continents, an epic bid for the future of the planet, and you - trapped in the middle, trying to deliver your freakin' packages. Take your time to dive into the sidestories of the characters you meet or just rush headlong into making that special delivery. With hundreds upon hundreds of quests, there's a lot to do and discover on planet Woanope!

● Effortless Cloud Saving ●
Just because your battery died or you accidentally dropped your device into a bottomless chasm, doesn't mean your save has to die with it. With BscotchID, you can easily store and retrieve your save from the cloud, and move it between your devices!

● Controller Support ●
Tired of rubbing your sweaty hands all over your beautiful touchscreen? No problem! We've got support for most mobile-compatible controllers, so you can rub your sweaty hands on some joysticks instead!

----------------------------------------
Recommended Hardware & OS:
● Android 5.0 or newer
● At least 1GB RAM
● At least 960x540px screen resolution

Please note that BscotchID functions may not work for Android 4.4 or older devices due to the outdated TLS protocol.
"... una obra mestra de disseny." 5/5 - TouchArcade
2016 Joc de l'Any - TouchArcade, Gamezebo
2016 Joc d'Acció de l'Any - Tàctiques de butxaca
DAUS 2016 Mobile Joc de l'Any Nominat
Top 10 Jocs / Top 50 Aplicacions de 2016 de Time

Nau, batalla, i la recerca de camí a Crashlands, una història desgavellada ple de Sass!

Feu-Flux Dabes, un camioner galàctic l'última expedició obté descarrilat per una amenaça alienígena barbeta-lligat anomenat Hewgodooko, deixant-atrapat en un planeta estrany. Mentre t'obres per recuperar els paquets es convertirà enredat en una parcel·la nefast de la dominació del món, el que requerirà tota la seva enginy i tots dos glutis de superar. Aprendre receptes de la vida sensible locals, fer nous amics, descobrir els antics secrets i caps mortals, dòcil tot i construir-se un llar lluny de la llar a mesura que aprèn a prosperar al planeta Woanope.

▼▼ ▼▼ Característiques principals

● sistema d'artesania expansiu ●
Desbloca més de 500 articles podran crear a mesura que explora el món i aprendre els seus secrets!

● Auto-gestió, inventari Infinit ●
En Crashlands, el seu inventari és infinit, s'autogestiona, i recupera les seves eines quan els necessiti, perquè pugui centrar-se en l'aventura, quest, i la construcció. Vostè no haurà de cavar a través de la seva bossa o torni a la seva base per alliberar espai en l'inventari!

● RPG-estil de caràcter Progressió ●
Tornat més poderosos a través de la creació d'elements cada vegada més sorprenents-! A mesura que creixen al poder, pot aventurar-se a noves regions del món, conèixer a personatges estranys, descobrir noves històries, i trobar noves i interessants enemics.

● Habilitat base Combat ●
Aprendre els atacs dels enemics que trobis, i utilitzar les seves habilitats, agilitat i enginy per derrotar ells! Vostè pot fins i tot augmentar la seva destresa en la lluita amb el poder de les desenes d'aparells que poden crear. Establir seus enemics en el foc, atordit, alentir el temps, i molt més!

● intuïtiva construcció de la base ●
La construcció d'una base en Crashlands és tan simple que se sent com pintar amb els dits. Podeu crear belles, bases d'expansió en qüestió de minuts!

● criatures tameable ●
Cada criatura en Crashlands pot arribar a ser un company de combat de confiança. Trobar un ou, incubar, i tramar el seu propi paquet adorable o repugnant de l'alegria. Fins i tot pot crear objectes especials per créixer i potenciar-hi!

● enorme món ... amb enormes problemes ●
Quatre races intel·ligents, tres continents, una oferta èpica per al futur del planeta, i que - Atrapat en el medi, tractant de lliurar les seves paquets maleïdes. Preneu-vos el temps per submergir-se en les sidestories dels personatges que es reuneixen o simplement precipitar-se a fer que el lliurament especial. Amb centenars i centenars de missions, no hi ha molt a veure i descobrir al planeta Woanope!

● esforç Núvol estalvi ●
El fet que la seva bateria va morir o es cau accidentalment el dispositiu en un abisme sense fons, no vol dir que el seu estalvi ha de morir amb ella. Amb BscotchID, es pot fàcilment emmagatzemar i recuperar el seu salvarà del núvol, i moure entre els seus dispositius!

● Controller Suport ●
Cansat de fregar-se les mans suades en tota la seva bella pantalla tàctil? No hi ha problema! Tenim el suport de la majoria dels controladors compatibles amb mòbils, de manera que es pot fregar les mans suades en algunes palanques de comandament en el seu lloc!

----------------------------------------
Articles de ferreteria i OS recomanada:
● Android 5.0 o més recent
● Com a mínim 1 GB de RAM
● resolució de la pantalla Almenys 960x540px

Recordeu que les funcions BscotchID poden no funcionar per Android 4.4 o dispositius més antics a causa del protocol TLS obsoleta.
Més informació
Replega
4,4
15.881 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant…

Novetats

Bug fixes and optimization updates. For more details, check out the patch notes at https://www.bscotch.net/games/crashlands/patchnotes
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
14 de gener de 2021
Mida
149M
Instal·lacions
100.000+
Versió actual
100.0.63
Requereix Android
5.0 i versions posteriors
Classificació del contingut
Adolescents
Violència, Sang
Oferta per
Butterscotch Shenanigans
Desenvolupador
Butterscotch Shenanigans, Inc. 11469 Olive Blvd Suite 286 Creve Coeur, MO 63141-7108
©2021 GoogleCondicions del servei del lloc webPrivadesaDesenvolupadorsQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.