Crashlands

Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

"...a design masterpiece." 5/5 - TouchArcade
2016 Game of the Year - TouchArcade, Gamezebo
2016 Action Game of the Year - Pocket Tactics
DICE 2016 Mobile Game of the Year Nominee
Time's Top 10 Games / Top 50 Apps of 2016

Craft, battle, and quest your way through Crashlands, an outlandish story overflowing with sass!

Become Flux Dabes, a galactic trucker whose latest shipment gets derailed by a chin-strapped alien menace named Hewgodooko, leaving you stranded on an alien planet. As you hustle to retrieve your packages you’ll become enmeshed in a nefarious plot of world domination, which will require all of your wits and both of your glutes to overcome. Learn recipes from the local sentient life, make new friends, uncover ancient secrets and deadly bosses, tame everything and build yourself a home-away-from-home as you learn to thrive on planet Woanope.

▼▼ Key Features ▼▼

● Expansive Crafting System ●
Unlock over 500 craftable items as you explore the world and learn its secrets!

● Self-managing, Infinite Inventory ●
In Crashlands, your inventory is infinite, manages itself, and retrieves your tools when you need them, so you can focus on adventuring, questing, and building. You'll never have dig through your bag or return to your base to free up inventory space!

● RPG-Style Character Progression ●
Become more powerful through creating ever-more-amazing items! As you grow in power, you can venture to new regions of the world, meet strange characters, discover new stories, and encounter new and interesting enemies.

● Skill-Based Combat ●
Learn the attacks of the enemies you encounter, and use your skill, agility, and wits to defeat them! You can even augment your fighting prowess with the power of the dozens of gadgets you can craft. Set your enemies on fire, stun them, slow down time, and more!

● Intuitive Base Building ●
Building a base in Crashlands is so simple it feels like fingerpainting. You can create beautiful, sprawling bases in minutes!

● Tameable Creatures ●
Every creature in Crashlands can become a trusty combat sidekick. Find an egg, incubate it, and hatch your very own adorable or hideous bundle of joy. You can even craft special items to grow and empower them!

● Huge World... with Huge Problems ●
Four sentient races, three continents, an epic bid for the future of the planet, and you - trapped in the middle, trying to deliver your freakin' packages. Take your time to dive into the sidestories of the characters you meet or just rush headlong into making that special delivery. With hundreds upon hundreds of quests, there's a lot to do and discover on planet Woanope!

● Effortless Cloud Saving ●
Just because your battery died or you accidentally dropped your device into a bottomless chasm, doesn't mean your save has to die with it. With BscotchID, you can easily store and retrieve your save from the cloud, and move it between your devices!

● Controller Support ●
Tired of rubbing your sweaty hands all over your beautiful touchscreen? No problem! We've got support for most mobile-compatible controllers, so you can rub your sweaty hands on some joysticks instead!

----------------------------------------
Recommended Hardware & OS:
● Android 4.1 or newer
● At least 1GB RAM
● At least 960x540px screen resolution
„... arcydzieło projektowania.” 5/5 - TouchArcade
2016 Game of the Year - TouchArcade, gamezebo
2016 Action Game of the Year - Pocket Tactics
DICE 2016 gra komórkowa z nominowanym Roku
Czas minął Top 10 gier / Top 50 Aplikacje z 2016 roku

Craft, walka i dążenie Twojej drodze Crashlands An dziwaczne historia przepełniona Sass!

Zostań Flux Dabes, galaktycznego trucker którego najnowsza przesyłka zostaje wykolejony przez podbródek przywiązany obcej groźby nazwie Hewgodooko, pozostawiając Ci linka na obcej planecie. Jak zgiełku i odbieranie pakietów staniesz uwikłani w nikczemny spisek światowej dominacji, które będą wymagały wszystkie sprytu i zarówno swoich pośladków do pokonania. Dowiedz się recepty z lokalnego życia czującej, poznać nowych przyjaciół, odkryć starożytne tajemnice i śmiertelnie go, oswojony wszystko i zbudować sobie dom z dala od domu, jak się uczyć, aby rozwijać się na planecie Woanope.

▼▼ Najważniejsze funkcje ▼▼

● Wyraziste Crafting ● System
Odblokować ponad 500 craftable przedmioty jak poznawać świat i poznać jego tajemnice!

● Self-zarządzający zapasami Nieskończony ●
W Crashlands Twój asortyment jest nieskończona, udaje się i pobiera swoje narzędzia, kiedy ich potrzebujesz, dzięki czemu można skoncentrować się na poszukiwaczy przygód, questing i budynku. Nigdy nie będziesz musiał przekopywać się przez torbie lub powrotu do bazy, aby zwolnić miejsce zapasów!

● RPG-Style Progresja Charakter ●
Stają się bardziej wydajne poprzez tworzenie coraz bardziej niesamowite rzeczy! Jak rosną w siłę, można pokusić się o nowych regionów świata, spotkać dziwne znaki, odkryć nowe historie, i spotkać nowych i ciekawych wrogów.

● na podstawie umiejętności bojowe ●
Dowiedz się ataki wrogów można napotkać i wykorzystać swoje umiejętności, zręczności i sprytu, aby ich pokonać! Można nawet powiększać swoją sprawność bojową z mocą dziesiątek gadżetów można rzemieślniczych. Ustaw wrogów ogniem, ogłuszyć je spowolnić czas i wiele więcej!

● Intuicyjny budynku podstawowego ●
Tworzenie bazy w Crashlands jest tak prosta, że ​​czuje się jak Fingerpainting. Można tworzyć piękne, rozrastające baz w kilka minut!

● ● oswajalny Creatures
Każda istota w Crashlands może stać się walka wierny towarzysz. Znajdź jajko, inkubować je i wylęgają swój własny urocza lub ohydne pakiet radości. Można nawet jednostek specjalnych przedmiotów rosnąć i umożliwić im!

● Ogromny świat ... z ogromnych problemów ●
Cztery czujące wyścigi, trzy kontynenty, epicka stawka dla przyszłości naszej planety, a ty - uwięzionych w środku, starając się dostarczyć freakin pakiety. Nie spiesz się do nurkowania w sidestories bohaterów można spotkać lub po prostu biec na oślep w ramach tej specjalnej dostawy. Z setek upon setki questów, jest wiele do zrobienia i dowiedzieć się na planecie Woanope!

● Łatwe Chmura Zapisywanie ●
Tylko dlatego, że bateria zmarł lub przypadkowo upuścił urządzenie do bezdennej przepaści, nie oznacza, że ​​save ma umrzeć z nim. Z BscotchID, można łatwo przechowywać i odzyskać uratować z obłoku, i przenieść go między urządzeniami!

● Pomoc ● Controller
Zmęczony pocierając swoje spocone dłonie całym swoim pięknym ekranem dotykowym? Nie ma problemu! Mamy wsparcie dla większości telefonów kompatybilnych sterowników, dzięki czemu można trzeć spocone dłonie na niektórych joysticki zamiast!

----------------------------------------
Zalecane Hardware & OS:
● Android 4.1 lub nowszy
● Co najmniej 1 GB pamięci RAM
● Przynajmniej 960x540px rozdzielczość ekranu
Więcej informacji
4,8
Łącznie: 11 897
510 529
4786
3235
2125
1222
Ładuję...

Nowości

Gamepad bugfix
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
3 marca 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla młodzieży
Przemoc, Krew
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników
Sprzedawca
Butterscotch Shenanigans
Programista
Butterscotch Shenanigans, LLC 11469 Olive Blvd Ste 286 Creve Coeur, MO 63141
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.