Sky Go

Dla młodzieży
61 988
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Sky Go - our award-winning mobile video service lets you watch the shows you love from Sky whenever and wherever you want – at no extra cost for all Sky TV customers.

Sky Go Extra lets Sky TV customers download popular TV shows and movies via WiFi to watch on up to four devices. The content available for download depends on your Sky TV subscription.

SKY GO - KEY FEATURES
• Watch Sky TV live or On Demand on your compatible laptop, mobile or tablet
• Over 1000 movies On Demand, hundreds of entertainment programmes, sports highlights and a great range of kids shows
• Watch up to 73 live channels available depending on your Sky TV subscription, including:
o Sky Atlantic, Sky 1, Sky Living and Sky Arts 1
o A wide range of entertainment channels including MTV, Comedy Central, Fox and Dave.
o All Sky Sports channels including Sky Sports F1 and Eurosport
o All 11 Sky Cinema Channels and Film 4
o Nine kids channels including Cartoon Network, Nickelodeon and Disney Channel
• Register up to two devices including Android, iPhone, iPod touch, iPad, Xbox 360, PC and Mac
• Watch live on up to two devices at the same time
• Remote Record/Download programmes to your Sky box


SKY GO EXTRA – ADDITIONAL FEATURES FOR UPGRADING SKY TV CUSTOMERS
• Download selected On Demand content depending on your Sky TV subscription to Android, PC, Mac, iPhone, iPod Touch, iPad
• Watch downloaded content anywhere, even without WiFi or 3G/4G
• Register up to four devices
• Watch live on up to two devices at the same time (streaming)

Watching Sky Go on your smartphone through a 3G/4G connection will use data and contribute to the monthly allowance set by your mobile network operator. Exceeding this could result in significant charges. For security reasons and to protect the rights of our content partners Sky Go is not supported on any device where limitations included within the device operating system have been removed or tampered with (aka Jailbreaking).

Sky Go is only available on devices running Android OS 4.1 and above. The service is available in the UK and Ireland. Mobile network and/or WiFi charges apply. Contact your Network Operator for further information

FAQs
How do I sign in?
All you need to start enjoying Sky Go is a Sky iD username and password

How much does Sky Go cost?
Sky Go is available to Sky TV customers at no extra cost but what you will be able to watch depends on your Sky TV subscription.


What are the streaming requirements?
We recommend a minimum continuous bandwidth of 2MB per second to access high quality streams

What download restrictions are there?
Sky Go Extra users can download selected Sky Go content via WiFi. Two downloads per programme. Content is deleted 48 hours after viewing starts or no later than seven or 30 days after download, depending on content.

Additional information:
After updating to the latest version of Sky Go, you will need to open the app in ‘Online mode’ in UK/Ireland to activate the device. If you open the app in 'Offline mode', you will not be able to playback your downloads.
General: Available to residential customers in the UK or Ireland only. Some programmes from live Sky TV channels are unavailable via Sky Go. Further terms apply.

Sky’s privacy notice explains how Sky uses your information. You can view this notice at: sky.com/privacy
Sky Go - nasz wielokrotnie nagradzany mobilny serwis wideo pozwala oglądać pokazy kochasz Sky kiedykolwiek i gdziekolwiek chcesz - bez dodatkowych kosztów dla wszystkich klientów Sky TV.

Sky Go Extra pozwala klientom Sky TV pobrać popularne programy telewizyjne i filmy za pośrednictwem WiFi do oglądania na maksymalnie czterech urządzeń. Dostępna do pobrania zawartość zależy od abonamentu Sky TV.

SKY GO - NAJWAŻNIEJSZE CECHY
• Obserwować Sky TV na żywo lub na żądanie na kompatybilnym laptop, telefon lub tablet
• ponad 1000 filmów na żądanie, setki programów rozrywkowych, podkreśla sportowe i wielki zakres dzieci pokazach
• Oglądaj na żywo do 73 kanałów dostępnych w zależności od abonamentu Sky TV, w tym:
O Sky Atlantic, Sky 1, Sky Living and Sky Arts 1
O Szeroki zakres kanałów rozrywkowych, w tym MTV, Comedy Central, Fox i Dave.
O Wszystkie kanały Sky Sports w tym Sky Sports F1 i Eurosport
O wszystkich 11 kanałów Sky Cinema i folia 4
o dziewięciu kanałów, w tym dzieci Cartoon Network, Nickelodeon i Disney Channel
• zarejestrować się do dwóch urządzeń, w tym Android, iPhone, iPod touch, iPad, Xbox 360, PC i Mac
• Oglądaj na żywo na okres do dwóch urządzeń jednocześnie
• Zdalne nagrywanie / programy pobrania na polu Sky


SKY GO EXTRA - DODATKOWE CECHY do uaktualniania SKY klientów usług TV
• Pobierz wybrane On Demand treści w zależności od abonamentu Sky TV Android, PC, Mac, iPhone, iPod Touch, iPad
• Obserwować pobranych treści w dowolnym miejscu, nawet bez WiFi lub 3G / 4G
• zarejestrować się do czterech urządzeń
• Oglądaj na żywo na okres do dwóch urządzeń jednocześnie (strumieniowe)

Oglądając Sky Idź na smartfona poprzez połączenie 3G / 4G będzie wykorzystywać dane i przyczyniają się do miesięcznego zasiłku ustalonym przez operatora sieci komórkowej. Przekroczenie tego może doprowadzić do znacznych obciążeń. Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony praw naszych partnerów treści Sky Go nie jest obsługiwana na dowolnym urządzeniu, gdzie ograniczenia zawarte w systemie operacyjnym urządzenia zostały usunięte lub przerobione (aka Jailbreaking).

Sky Go jest dostępna tylko na urządzeniach z systemem operacyjnym Android 4.1 i wyżej. Usługa dostępna jest w Wielkiej Brytanii i Irlandii. zastosowanie sieci komórkowej i / lub WiFi opłaty. Skontaktować się z operatorem sieci, aby uzyskać dodatkowe informacje

Najczęściej zadawane pytania
Jak mogę się zalogować?
Wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć cieszyć Sky Go jest nazwa użytkownika i hasło Sky iD

Ile kosztuje Sky Go?
Sky Go jest dostępny dla klientów telewizji Sky, bez dodatkowych kosztów, ale to, co będzie można oglądać, zależy od abonamentu Sky TV.


Jakie są wymagania strumieniowej?
Zalecamy minimalną ciągłą przepustowość 2 MB na sekundę, aby uzyskać dostęp do wysokiej jakości strumieni

Co pobieranie ograniczenia są tam?
Sky Go Extra użytkownicy mogą pobierać wybrane treści Sky Go poprzez WiFi. Dwa pliki do pobrania za programem. Zawartość zostanie usunięty 48 godziny po obejrzeniu uruchamia lub nie później niż siedem lub 30 dni po pobraniu, w zależności od zawartości.

Dodatkowe informacje:
Po aktualizacji do najnowszej wersji Sky Go, trzeba będzie otworzyć aplikację w trybie „Online” w Wielkiej Brytanii / Irlandii, aby włączyć urządzenie. Jeśli otworzysz aplikację w trybie „offline”, nie będzie w stanie odtwarzać pliki do pobrania.
Ogólnie: Dostępne dla klientów indywidualnych w Wielkiej Brytanii lub Irlandii tylko. Niektóre programy od żywych kanałów telewizji Sky są dostępne za pośrednictwem Sky Go. zastosować dalsze terminy.

Wskazówka prywatności Sky wyjaśnia jak Sky wykorzystuje informacje. Można zobaczyć tę ogłoszono w: sky.com/privacy
Więcej informacji
3,4
Łącznie: 61 988
526 083
49 795
34 599
23 463
118 048
Ładuję...

Nowości

We’ve made a number of changes to improve your experience when using the Sky Go app.

This includes;

- You can now filter the TV Guide by the channels that you can watch on your device
- We’ve made the Record and Download actions easier to find
- Search enhancements
- And a number of bug fixes and performance improvements
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
17 kwietnia 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
5 000 000+
Aktualna wersja
Zależy od urządzenia
Wymaga Androida
Zależy od urządzenia
Ocena treści
Dla młodzieży
Sprzedawca
Sky UK Limited
Programista
Sky UK Limited Grant Way Isleworth TW7 5QD
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.