BSPlayer

Obsahuje reklamy
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

BSPlayer FREE is top hardware accelerated video player for Android smartphones and tablet PCs.

Main features:
- multi-core (dual and quad-core) HW decoding support - significantly improves playback speed
- background playback in popup window (long tap on button Back to playback video and audio in popup video)
- hardware accelerated video playback - increases speed and reduces battery consumption*
- Multiple audio streams and subtitles.
- Playlist support and various playback modes.
- External and embedded subtitles ssa/ass, srt, sub. txt...
- Find subtitles automatically (mobile data or wi-fi must be enabled to work)
- Playback media files such as videos and mp3's directly via Wi-Fi from your network shared drives/folders (such as external USB drives, Samba (SMB/CIFS) shared drives, PC shared folders, NAS servers (Synology and others)) - no need to convert video files and copy media files to SD card anymore!
- Playback files directly from uncompressed RAR files
- Lock screen to prevent accidental change of videos (children lock)
- support for USB OTG (On-The-Go) for example: Nexus media importer, USB OTG Helper, USB Host Controller... and much more!

This package includes support for ARMv7 with VFP and NEON. For other CPU types please download appropriate package. Application will notify you which package you need.

BSPlayer FREE version is ad-supported video player. BSPlayer full version without advertisements with added functionality is available on Google Play.

NOTE: When reporting error please add info about your smartphone brand and model. Also you can send us more detailed bug report on e-mail android@bsplayer.com. We are trying to improve the player for the users and your feedback is appreciated.

This software uses code of FFmpeg licensed under the LGPLv2.1 and its source can be downloaded from BSPlayer website.

Dedicated forum can be found here: http://forum.bsplayer.com/bsplayer-android/.

*Hardware acceleration support depends on device video decoder capability. Hardware accelerated playback in portrait mode may be corrupted on some HTC models (HD and others - hardware issue). Also on some devices (Samsung galaxy S2) zoom/stretch may not work on all video types.

Translations and corrections of the translations can now be submitted here: http://crowdin.net/project/bsplayer-android!

Don't forget to vote 5 stars if you like it and if you don't - let us know why! :)

Screenshots taken from following movies under Creative Commons license:
Sintel - © copyright Blender Foundation | durian.blender.org
Tears of Steel - (CC) Blender Foundation | mango.blender.org
BSPlayer ZDARMA je špičkový hardwarově akcelerovaný videopřehrávač pro smartphony Android a tablet PC.

Hlavní rysy:
- podpora vícejádrových (dvoujádrových a čtyřjádrových) HW dekódování - výrazně zvyšuje rychlost přehrávání
- přehrávání na pozadí ve vyskakovacím okně (dlouhým klepnutím na tlačítko Zpět pro přehrávání videa a zvuku v vyskakovacím okně)
- hardwarově akcelerované přehrávání videa - zvyšuje rychlost a snižuje spotřebu baterie *
- Více zvukových toků a titulků.
- Podpora seznamu skladeb a různé režimy přehrávání.
- Externí a vložené titulky ssa / ass, srt, sub. txt ...
- Vyhledejte titulky automaticky (musí fungovat mobilní data nebo Wi-Fi)
- Přehrávejte mediální soubory, jako jsou videa a mp3, přímo přes Wi-Fi ze síťových sdílených jednotek / složek (jako jsou externí jednotky USB, sdílené disky Samba (SMB / CIFS), sdílené složky PC, servery NAS (Synology a další)) - již nemusíte převádět video soubory a kopírovat mediální soubory na SD kartu!
- Přehrávejte soubory přímo z nekomprimovaných souborů RAR
- Obrazovka uzamčení, která zabraňuje nechtěné změně videa (dětský zámek)
- podpora pro USB OTG (On-The-Go), například: dovozce médií Nexus, USB OTG Helper, USB Host Controller ... a mnohem více!

Tento balíček obsahuje podporu pro ARMv7 s VFP a NEON. Pro jiné typy CPU si stáhněte příslušný balíček. Aplikace vás upozorní, jaký balíček potřebujete.

BSPlayer FREE verze je přehrávač videa podporovaný reklamou. Plná verze BSPlayeru bez reklam s přidanou funkcí je k dispozici na Google Play.

POZNÁMKA: Při hlášení chyby přidejte informace o značce a modelu vašeho smartphonu. Můžete nám také zaslat podrobnější zprávu o chybě na e-mailu android@bsplayer.com. Snažíme se vylepšit přehrávač pro uživatele a vaše zpětná vazba je vítána.

Tento software používá kód FFmpeg licencovaný pod LGPLv2.1 a jeho zdroj lze stáhnout z webových stránek BSPlayer.

Vyhrazené fórum najdete zde: http://forum.bsplayer.com/bsplayer-android/.

* Podpora hardwarové akcelerace závisí na schopnosti dekodéru videa zařízení. Hardwarově akcelerované přehrávání v režimu na výšku může být u některých modelů HTC poškozeno (HD a další - problém s hardwarem). Také na některých zařízeních (Samsung Galaxy S2) nemusí zoom / stretch fungovat u všech typů videa.

Překlady a opravy překladů lze nyní odeslat zde: http://crowdin.net/project/bsplayer-android!

Nezapomeňte volit 5 hvězdiček, pokud se vám to líbí a pokud se vám to nelíbí - dejte nám vědět proč! :)

Screenshoty pořízené z následujících filmů na základě licence Creative Commons:
Sintel - © Copyright Blender Foundation | durian.blender.org
Slzy z oceli - (CC) Blender Foundation mango.blender.org
Další informace
Sbalit
4,1
Celkem 144 901
5
4
3
2
1
Načítání…

Novinky

- fixed playback problem from File manager or LAN when 'On play enqueue all files' was disabled
- stability improvements and bug fixes
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
5. července 2021
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Všichni (E)
Od vývojáře
BSPlayer media
Vývojář
©2021 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.