BSPlayer FREE

Obsahuje reklamy
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

BSPlayer FREE is top hardware accelerated video player for Android smartphones and tablet PCs.

Main features:
- Android 6.0 compatibility
- multi-core (dual and quad-core) HW decoding support - significantly improves playback speed
- background playback in popup window (long tap on button Back to playback video and audio in popup video)
- hardware accelerated video playback - increases speed and reduces battery consumption*
- Multiple audio streams and subtitles.
- Playlist support and various playback modes.
- External and embedded subtitles ssa/ass, srt, sub. txt...
- Find subtitles automatically (mobile data or wi-fi must be enabled to work)
- Playback media files such as videos and mp3's directly via Wi-Fi from your network shared drives/folders (such as external USB drives, Samba (SMB/CIFS) shared drives, PC shared folders, NAS servers (Synology and others)) - no need to convert video files and copy media files to SD card anymore!
- Playback files directly from uncompressed RAR files
- Lock screen to prevent accidental change of videos (children lock)
- support for USB OTG (On-The-Go) for example: Nexus media importer, USB OTG Helper, USB Host Controller... and much more!

This package includes support for ARMv7 with VFP and NEON. For other CPU types please download appropriate package. Application will notify you which package you need.

BSPlayer FREE version is ad-supported video player. BSPlayer full version without advertisements with added functionality is available on Google Play.

NOTE: When reporting error please add info about your smartphone brand and model. Also you can send us more detailed bug report on e-mail android@bsplayer.com. We are trying to improve the player for the users and your feedback is appreciated.

This software uses code of FFmpeg licensed under the LGPLv2.1 and its source can be downloaded from BSPlayer website.

Dedicated forum can be found here: http://forum.bsplayer.com/bsplayer-android/.

*Hardware acceleration support depends on device video decoder capability. Hardware accelerated playback in portrait mode may be corrupted on some HTC models (HD and others - hardware issue). Also on some devices (Samsung galaxy S2) zoom/stretch may not work on all video types.

Translations and corrections of the translations can now be submitted here: http://crowdin.net/project/bsplayer-android!

Don't forget to vote 5 stars if you like it and if you don't - let us know why! :)

Tags: video player, media player, movie player, m2ts player, mts player, avc player, mp3 player, avi player, mkv player, mov player, flv player, subtitle player, free player...

Screenshots taken from following movies under Creative Commons license:
Sintel - © copyright Blender Foundation | durian.blender.org
Tears of Steel - (CC) Blender Foundation | mango.blender.org
BSPlayer FREE je top hardwarově akcelerovaný video přehrávač pro Android smartphonů a tabletů.

Hlavní rysy:
- Android 6.0 kompatibilita
- Multi-core (dual a quad-core), HW podpora dekódování - výrazně zlepšuje rychlost přehrávání
- Pozadí přehrávání v vyskakovacím okně (dlouhý kohoutek na tlačítko Zpět na přehrávání videa a zvuku v pop-up videa)
- Hardware přehrávání videa akcelerované - zvyšuje rychlost a snižuje spotřebu baterie *
- Více audio proudy a titulky.
- Podpora Playlist a různé režimy přehrávání.
- Externí a vložené titulky SSA / ASS, srt, sub. txt ...
- Najít titulky automaticky (mobilní data nebo Wi-Fi musí být povolen, do práce)
- Přehrávání multimediálních souborů, jako jsou videa a MP3 přímo přes Wi-Fi připojení na internet ze sítě sdílených jednotky / složky (jako jsou externí USB disky, Samba (SMB / CIFS) sdílené disky, PC sdílené složky, servery NAS (Synology a další)) - není nutné převést video soubory a kopírovat multimediální soubory na SD kartu už!
- Přehrávání souborů přímo z nekomprimovaných souborů RAR
- Zámek displeje, aby se zabránilo nechtěné změně videí (dětská pojistka)
- Podpora USB OTG (On-The-Go) Například: Nexus media dovozce, USB OTG Helper, USB Host Controller ... a mnohem více!

Tento balíček obsahuje podporu pro ARMv7 s VFP a NEON. U ostatních typů CPU, prosím stáhněte příslušný balíček. Aplikace vás upozorní, který balík budete potřebovat.

BSPlayer FREE verze je ad-podporované video přehrávač. BSPlayer plná verze bez reklam s přidanou funkcí je k dispozici na Google Play.

Poznámka: Při vykazování Chyba prosím, přidat informace o smartphonu značku a model. Také nám můžete zaslat podrobnější hlášení o chybě na e-mail android@bsplayer.com~~HEAD=pobj. Snažíme se zlepšit přehrávač pro uživatele a váš názor se cení.

Tento software používá kód FFmpeg licencovaný pod LGPLv2.1 a její zdroj lze stáhnout z webových stránek BSplayer.

Specializované fórum naleznete zde: http://forum.bsplayer.com/bsplayer-android/.

* Podpora Hardwarová akcelerace závisí na schopnosti zařízení Video Decoder. Hardwarově akcelerované přehrávání v režimu na výšku, může být poškozen u některých modelů společnosti HTC (HD a další - hardwarový problém). Také na některých zařízeních může (Samsung Galaxy S2) zoom / stretch nefunguje u všech typů videa.

Překlady a korektury překladů mohou nyní být předloženy zde: http://crowdin.net/project/bsplayer-android!

Nezapomeňte hlasovat 5 hvězdiček pokud se vám líbí, a pokud ne - dejte nám vědět, proč! :)

Tagy: video přehrávač, přehrávač médií, multimediální přehrávač, M2TS hráč, MTS hráč, AVC přehrávač, MP3 přehrávač, avi přehrávač, mkv přehrávač, mov přehrávač, FLV Player, titulky hráč, Volný hráč ...

Obrázky pořízené z těchto filmů pod licencí Creative Commons:
Sintel - © copyright Blender Foundation | durian.blender.org
Tears of Steel - (CC), Blender Foundation | mango.blender.org
Další informace
Sbalit
4,3
Celkem 140 239
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

- added support for chapters
- when playing in background playback rate was not remembered, fixed
- sometimes item was removed from library, when folders with same name existed on different storage devices, fixed
- bug fixes
Další informace
Sbalit

Další informace

Aktualizováno
5. dubna 2019
Velikost
Liší se podle zařízení
Instalace
10 000 000+
Aktuální verze
Liší se podle zařízení
Vyžaduje Android
Liší se podle zařízení
Hodnocení obsahu
Od vývojáře
BSPlayer media
Vývojář
Ulica Jožeta Jame 12 1210 Ljubljana Slovenia
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.