Versti aprašą į lietuvių naudojant „Google“ vertėją?Versti aprašą atgal į anglų (Jungtinės Valstijos).

BSPlayer FREE is top hardware accelerated video player for Android smartphones and tablet PCs.

Main features:
- Android 6.0 compatibility
- multi-core (dual and quad-core) HW decoding support - significantly improves playback speed
- background playback in popup window (long tap on button Back to playback video and audio in popup video)
- hardware accelerated video playback - increases speed and reduces battery consumption*
- Multiple audio streams and subtitles.
- Playlist support and various playback modes.
- External and embedded subtitles ssa/ass, srt, sub. txt...
- Find subtitles automatically (mobile data or wi-fi must be enabled to work)
- Playback media files such as videos and mp3's directly via Wi-Fi from your network shared drives/folders (such as external USB drives, Samba (SMB/CIFS) shared drives, PC shared folders, NAS servers (Synology and others)) - no need to convert video files and copy media files to SD card anymore!
- Playback files directly from uncompressed RAR files
- Lock screen to prevent accidental change of videos (children lock)
- support for USB OTG (On-The-Go) for example: Nexus media importer, USB OTG Helper, USB Host Controller... and much more!

This package includes support for ARMv7 with VFP and NEON. For other CPU types please download appropriate package. Application will notify you which package you need.

BSPlayer FREE version is ad-supported video player. BSPlayer full version without advertisements with added functionality is available on Google Play.

NOTE: When reporting error please add info about your smartphone brand and model. Also you can send us more detailed bug report on e-mail android@bsplayer.com. We are trying to improve the player for the users and your feedback is appreciated.

This software uses code of FFmpeg licensed under the LGPLv2.1 and its source can be downloaded from BSPlayer website.

Dedicated forum can be found here: http://forum.bsplayer.com/bsplayer-android/.

*Hardware acceleration support depends on device video decoder capability. Hardware accelerated playback in portrait mode may be corrupted on some HTC models (HD and others - hardware issue). Also on some devices (Samsung galaxy S2) zoom/stretch may not work on all video types.

Translations and corrections of the translations can now be submitted here: http://crowdin.net/project/bsplayer-android!

Don't forget to vote 5 stars if you like it and if you don't - let us know why! :)

Tags: video player, media player, movie player, m2ts player, mts player, avc player, mp3 player, avi player, mkv player, mov player, flv player, subtitle player, free player...

Screenshots taken from following movies under Creative Commons license:
Sintel - © copyright Blender Foundation | durian.blender.org
Tears of Steel - (CC) Blender Foundation | mango.blender.org
BSPlayer NEMOKAMAI yra aukščiausios aparatūros pagreitinto vaizdo grotuvas Android smartphonach ir planšetinių kompiuterių.

Pagrindinės funkcijos:
- "Android 6.0 suderinamumas
- Multi-core (dviejų zonų ir Quad-Core) HW dekodavimo parama - žymiai pagerina grojimo greitį
- Fonas atkūrimas lango (ilgas bakstelėkite mygtuką Atgal į grojimo vaizdo ir audio iššokantį video)
- Kompiuterinė Įranga pagreitinto vaizdo atkūrimo - didėja greitis ir sumažina baterijos vartojimą *
- Keli garso srautus ir subtitrai.
- Grojaraščio parama ir įvairios atkūrimo režimai.
- Išorės ir įterptųjų subtitrai SSA / asilas, SRT, pietus. txt ...
- Ieškoti subtitrus automatiškai (mobiliojo duomenų arba "Wi-Fi turi būti įjungta jei norite dirbti)
- Atkūrimo medijos failus, pvz video ir MP3 s tiesiogiai per "Wi-Fi iš jūsų tinklo bendrų diskai / aplankus (pvz išorinių USB, Samba (SMB / CIFS) bendrai diskai, Kompiuteriu aplankus, NAS serveriai (Synology ir kiti)) - Nereikia konvertuoti video failus ir kopijuoti garso ir vaizdo failus į SD kortelę dabar!
- Atkūrimo failus tiesiai iš nesuspaustų RAR failus
- Užrakinti ekraną, kad būtų išvengta atsitiktinio pokyčius filmai (vaikų užrakinti)
- Parama USB OTG (On-The-Go), pavyzdžiui: Nexus žiniasklaidos importuotojas, USB OTG pagalbininkas, USB Host Controller ... ir daug daugiau!

Šis paketas apima paramą ARMv7 su VFP ir neoninės. Dėl kitų procesorių tipų atsisiųskite atitinkamą paketą. Prašymas Jus informuosime, kuris paketas jums reikia.

BSPlayer nemokama versija yra reklamos palaikoma vaizdo grotuvas. BSPlayer pilna versija be reklamų su pridėtinės funkcionalumo yra prieinama "Google Play".

Pastaba: Pranešdamas klaidą prašome pridėti informaciją apie savo išmaniojo telefono markės ir modelio. Taip pat galite atsiųsti mums išsamesnę pranešimą apie ydą e-paštu android@bsplayer.com~~HEAD=pobj. Mes stengiamės pagerinti už vartotojų grotuvas ir jūsų atsiliepimai yra vertinama.

Ši programinė įranga naudoja kodą FFmpeg licencijuotas pagal LGPLv2.1 ir jos šaltinis gali būti atsisiųsti iš BSplayer svetainėje.

Skirtoji forumas gali rasti čia: http://forum.bsplayer.com/bsplayer-android/.

* Aparatinė pagreitį parama priklauso nuo prietaiso vaizdo dekoderis pajėgumus. Metalo paspartino atkūrimas vertikaliuoju režimu gali būti sugadintas dėl kai kurių HTC modelių (HD ir kiti - aparatūros problema). Taip pat kai kuriuos prietaisus (Samsung Galaxy S2), priartinimas / ruožas gali neveikti ant visų tipų vaizdo įrašų.

Vertimai ir pataisymai vertimų dabar gali būti pateiktas čia: http://crowdin.net/project/bsplayer-android!

Nepamirškite balsuoti 5 žvaigždutes, jei ji jums patinka ir jei ne - leiskite mums žinoti, kodėl! :)

Žymos: vaizdo grotuvas, media player, vaizdo grotuvas, M2TS grotuvas, MTS grotuvas, AVC grotuvas, MP3 grotuvas, avi grotuvas, MKV grotuvas, MOV grotuvas, FLV grotuvas, subtitrai grotuvas, nemokamas grotuvas ...

Ekrano paimti iš šių filmų pagal Creative Commons licencija:
Sintel - Copyright © Blender Foundation | durian.blender.org
Ašaros iš plieno - (CC) Blender Foundation | mango.blender.org
Skaityti daugiau
4,3
Iš viso: 139 084
5
4
3
2
1
Įkeliama...

Kas naujo

- added support for chapters
- when playing in background playback rate was not remembered, fixed
- sometimes item was removed from library, when folders with same name existed on different storage devices, fixed
- bug fixes
Skaityti daugiau

Papildoma informacija

Atnaujinta
2018 m. rugsėjo 22 d.
Dydis
Skiriasi pagal įrenginį
Įdiegimai
10 000 000+
Dabartinė versija
Skiriasi pagal įrenginį
Būtina naudoti „Android“
Skiriasi pagal įrenginį
Turinio įvertinimas
Siūlo
BSPlayer media
©2018 GoogleSvetainės paslaugų teikimo sąlygosPrivatumasKūrėjaiAtlikėjaiApie „Google“|Vietovė: Jungtinės ValstijosKalba: lietuvių
Įsigydami šią prekę sudarote sandorį su „Google Payments“ ir sutinkate su „Google Payments“ paslaugų teikimo sąlygomis bei privatumo pranešimu.