Käännetäänkö kuvaus kielelle Suomi (Suomi) Google Kääntäjän avulla?Käännä kuvaus takaisin kielelle Englanti (Yhdysvallat)

This is full version of BSPlayer for Android multimedia player with full functionallity.

BSPlayer is media player for Android devices: smartphones and tablet PC's, supporting hardware accelerated video decoding, automatic subtitle search and buffered network playback from SMB shares.

Main features:
- ONLY in full version: experimental support for Chromecast (most mp4's are supported)
- NO ADS
- Android 6.0 compatibility
- hardware accelerated video playback - significantly increases playback speed and reduces battery consumption, supporting multi-core (dual and quad-core) hardware decoding*
- audio pre-amplification ("volume boost" - user definable up to 500%)
- playback in popup window (audio and video)
- aspect-ratio adjustments and zoom
- multiple audio streams and subtitles
- supports customizable gestures for Seek, Jump, Brightness and Volume control, exit to popup video
- playlist support and various playback modes.
- support for audio headsets and external Bluetooth keyboards
- customizable audio offset, playback speed, gestures and keys
- external and embedded subtitles ssa/ass, srt, sub, txt...
- Automatic subtitle search (mobile or Wi-Fi connection must be enabled to work)
- playback media files such as videos and mp3's directly via Wi-Fi from your network shared drives/folders (such as external USB drives, SMB shares, PC shared folders, NAS servers (Synology and others)) - no need to convert video files and copy media files to SD card
- Playback files directly from uncompressed RAR files
- Lock screen to prevent accidental change of videos (child lock)
- support for USB OTG (On-The-Go) and much more!

Licensing troubleshooting:
- If after the purchase and installation of the app you get a license failure notification, this is because the purchase may take some time to be recorded on the Google license server. It will resolve within a few hours or you can try re-installing and restarting your device.
- If you get "Not compatible with your device" from the Market App, please try clearing your Market App Cache (Settings, Applications, Market, Clear Cache) and restarting your device.
- BSPlayer app uses Google's standard licensing service. Keep Wi-Fi or mobile data enabled at the the first run of application. Further internet connection will not be required. Also, for existing users having problems with licensing - you may try "Clear app data" function and run app with internet connection enabled. This should license your app.

This package includes support for ARMv7 with VFP and NEON. For other CPU types please download appropriate package. Application will notify you which package you need.

NOTE: When reporting error please add info about your smartphone brand and model. Also you can send us more detailed bug report on e-mail android@bsplayer.com. We are trying to improve the media player for the users and your feedback is highly appreciated.

* Hardware acceleration support depends on device video decoder capability. Hardware accelerated playback in portrait mode may be corrupted on some HTC models (eg. on HTC HD, it is a hardware issue). Also on some devices (Samsung galaxy S2) zoom/stretch may not work on all videos.

This video player uses code of FFmpeg licensed under the LGPLv2.1 and its source can be downloaded from BSPlayer website.

Screenshots taken from following movies under Creative Commons license:
Sintel - © copyright Blender Foundation | durian.blender.org
Tears of Steel - (CC) Blender Foundation | mango.blender.org
Tämä on täydellinen versio BSPlayer Android multimediasoitin täysin functionallity.

BSPlayer on mediasoitin Android-laitteisiin: älypuhelimet ja Tablet PC: n, tukemalla laitekiihdytetty video dekoodaus, automaattinen tekstitys haku ja puskuroida verkon toiston SMB.

Pääpiirteet:
- VAIN täysversio: kokeellinen tuki Chromecastin (useimmat mp4 n tuetaan)
- NO ADS
- Android 6.0 yhteensopivuus
- Laitekiihdytetty videotoisto - lisää merkittävästi toiston nopeutta ja vähentää akun kulutusta, tukee usean ytimen (dual ja quad-core) laitteisto dekoodaus *
- Audio pre-vahvistus ("Volume Boost" - käyttäjän määriteltävissä jopa 500%)
- Toisto ponnahdusikkunassa (audio ja video)
- Muotosuhteen säädöt ja zoom
- Ääniraita ja tekstitykset
- Tukee muokattavissa eleitä Seek, Jump, Kirkkaus ja Äänenvoimakkuuden säätö, uloskäynti popup video
- Soittolista tukea ja erilaisia ​​toistotiloja.
- Tuki Audio-kuulokkeet ja ulkoinen Bluetooth näppäimistöt
- Muokattavissa audio offset, toistonopeutta, eleet ja avaimet
- Ulkoinen ja sulautettujen tekstitykset SSA / ass, srt, sub, txt ...
- Automaattinen tekstityksen haku (mobiili tai Wi-Fi-yhteys on otettava käyttöön töihin)
- Toisto mediatiedostoja, kuten videoita ja mp3: n suoraan Wi-Fi-verkko jaettuja asemia / kansioita (kuten ulkoinen USB, SMB, tietokoneen jaettuja kansioita, NAS (Synology ja muut)) - ei tarvitse muuntaa videotiedostoja ja kopioida mediatiedostoja SD-kortille
- Toisto tiedostoja suoraan pakkaamattomia RAR-tiedostot
- Lukitse näyttö estämään tahaton muuttaminen videoita (lapsilukko)
- Tuki USB OTG (On-The-Go) ja paljon muuta!

Licensing vianmääritys:
- Jos oston jälkeen ja asennus app saat lisenssin virheilmoituksen, tämä johtuu siitä, että osto saattaa kestää jonkin aikaa kirjata Google käyttöoikeuspalvelinta. Se ratkaisee muutaman tunnin tai voit yrittää uudelleen asennusta ja käynnistää laite uudelleen.
- Jos saat "ole yhteensopiva laite" Market App, kokeile tyhjentää Market App Cache (Asetukset, Sovellukset, markkinat, Tyhjennä välimuisti) ja käynnistämällä laitteen.
- BSPlayer sovellus käyttää Googlen standardia käyttölupapalvelu. Pidä Wi-Fi-tai mobiilidatan otettu käyttöön ensimmäisen ajon hakemuksen. Lisäksi internet-yhteyttä ei tarvita. Myös nykyisille käyttäjille ongelmia lisensointi - kokeile "Clear sovellustiedot" -toiminto ja ajaa app internetyhteys käytössä. Tämän pitäisi lisensoida sovelluksen.

Tämä paketti sisältää tuen ARMv7 kanssa VFP ja Neon. Muiden CPU tyyppien lataa sopiva paketti. Sovellus ilmoittaa mikä paketti tarvitset.

HUOMAUTUS: Kun raportointi virhe lisätkää tietoa älypuhelimen merkki ja malli. Voit myös lähettää meille tarkempia vikailmoituksen sähköpostin android@bsplayer.com. Yritämme parantaa mediasoitin käyttäjille ja palautteesi on erittäin tervetullutta.

* Laitteiston kiihdytys tuki riippuu laitteen videodekooderi ominaisuus. Laitekiihdytetty toisto pystyasennossa voivat vioittua joissakin HTC malleissa (esim. HTC HD, se on laitteisto-ongelma). Myös joissakin laitteissa (Samsung Galaxy S2) zoom / venytys ei välttämättä toimi kaikki videot.

Tämä videonauhuri käyttää koodi FFMpeg lisensoitu LGPLv2.1 ja sen lähde on ladattavissa BSPlayer verkkosivuilla.

Kuvakaappauksia otettu seuraavista elokuvista Creative Commons -lisenssillä:
Sintel - © copyright Blender Foundation | durian.blender.org
Tears of Steel - (CC) Blender Foundation | mango.blender.org
Lisätietoja
Tiivistä
4,2
4 689 yhteensä
5
4
3
2
1
Ladataan...

Uutta

- fixed LAN functionality, you need to enter host and user/password again
- also SMB1 is only supported by this version, for new protocol use 2.0 beta
- version 1.x will not receive any new features, please try new 2.0(beta) version
Lisätietoja
Tiivistä

Lisätietoja

Koko perheen kirjasto
Käytettävissä, jos ostos on tehty 2.7.2016 jälkeen. Lisätietoja
Päivitetty
10. maaliskuuta 2019
Koko
Vaihtelee laitteen mukaan
Asennukset
50 000+
Nykyinen versio
Vaihtelee laitteen mukaan
Vaatii Android-version
Vaihtelee laitteen mukaan
Sisällön ikärajoitus
Käyttöoikeudet
Tuotteen tarjoaa
BSPlayer media
Kehittäjä
Ulica Jožeta Jame 12 1210 Ljubljana Slovenia
©2019 GoogleSivuston käyttöehdotTietosuojaKehittäjätArtistitTietoja Googlesta|Sijainti: YhdysvallatKieli: Suomi
Tämän kohteen ostaminen on Google Payments ‑ostotapahtuma, jonka tehdessäsi hyväksyt samalla Google Paymentsin käyttöehdot ja tietosuojailmoituksen.