Link2SD

May Mga Ad
Isalin ang paglalarawan sa Filipino gamit ang Google Translate?Isalin pabalik sa Ingles (Estados Unidos) ang paglalarawan

Link2SD is an application manager that makes it easy for Android 2.0+ users on their device to move applications to the SD card. It enables you to manage your apps and storage easily.

Features:
✔ Link apk, dex and lib files of apps to SD card
✔ Link internal data of apps to SD card (Plus)
✔ Link external data and obb folders of apps and games to SD card (Plus)
✔ Link dex files of the system apps to SD card (Plus)
✔ Auto clear cache service (Plus)
✔ Automatically link newly installed apps (optional)
✔ Move any user apps to SD even though the app does not support moving to SD ("force move")
✔ Shows the apps that support moving to SD with native app2sd
✔ Set the default install location of the apps; auto, internal, or external
✔ Batch link, unlink, reinstall, uninstall, "move to SD", "move to phone" functions
✔ Notify when movable apps installed
✔ Uninstall system applications (bloatware removal)
✔ Freeze and un-freeze system and users applications
✔ Convert system apps into user apps
✔ Convert user apps into system apps
✔ Integrate "Updated" system apps into system (ROM)
✔ Clear data and cache of the application
✔ Batch clear data and cache of the selected apps
✔ Clear all apps cache at once (1-tap cache cleaner without being root)
✔ Exclusion list for "Clear all app cache" function
✔ Clear cache widget (1-tap cache cleaner without being root)
✔ Notify if total cache size exceeds specified size
✔ Reboot manager includes power off, normal reboot, quick (hot) reboot, reboot recovery, reboot bootloader / download mode
✔ Reboot widget to boot with one click
✔ List applications, show detailed size information and link status
✔ Wide variety of options to sort and filter apps
✔ Search applications by name
✔ Display available space information of internal storage, SD card and SD card 2nd partition
✔ Share the Play Store link or the APK (app's full package) file of the apps
✔ Create shortcut for the apps
✔ Support 40+ languages

How it works:
Linking apps
Link2SD uses a secondary partition on your SD card and uses it as another segment of internal storage.
Link2SD moves apk, dalvik-cache (.dex), lib and internal data files into this partition, which the OS mounts on boot, and creates a symbolic link in the original location.
This retains the file structure that the system expects but with the bulk of the data moved to the SD card.

Linking obb and external data folders of apps and games
On devices that have emulated SD card, obb and external data folders are located in the internal storage, not in the external (real) SD card.
Link2SD moves these folders to the 1st or the 2nd partition of your external SD card (depending on your selection) and with the bind option of the mount command remounts the file hierarchy at external SD card while it is still available at the original location.

What you need:
Linking apps
- root permission
- second partition on SD card

You should have two partitions on your SD card and both should be primary.

You need to use a non-FAT file system (ext2, ext3, ext4 or f2fs) on your 2nd partition in order to link app's private data files. Because the FAT file system (FAT16, FAT32 or exFAT) does not support UNIX file ownership or permissions and will cause a security breakdown of app's private files.
Link2SD does not create the second partition, you need to create it yourself.

Linking obb and external data folders of apps and games
- root permission

Second partition on SD card is optional, folders can be moved to the 1st or 2nd second partition of the SD card.

Link2SD also provides native App2SD feature of Android OS. It can move any user apps to SD card (force move), with batch moving capability.

Link2SD is a free (ad supported) app, you can upgrade to Link2SD Plus to remove ads and get additional features.

DISCLAIMER: It is made available for use at your own risk with no warranty of any kind.
Link2SD ay isang application manager na ginagawang madali para sa mga user ng Android 2.0+ sa kanilang mga device upang ilipat ang application sa SD card. Binibigyang-daan ka nitong madaling pamahalaan ang iyong mga app at imbakan.

Nagtatampok:
✔ Link apk, Dex at Lib file ng apps sa SD card
✔ Link sa panloob na data ng app sa SD card (Plus)
✔ Link panlabas na data at obb folder ng apps at mga laro sa SD card (Plus)
✔ Link Dex file ng system apps sa SD card (Plus)
✔ Auto malinaw serbisyo cache (Plus)
✔ Awtomatikong ang link bagong install na apps (opsyonal)
✔ Ilipat ang sinumang user ng apps sa SD kahit na hindi sinusuportahan ng app ang paglipat sa SD ("puwersa ilipat")
✔ Ipinapakita ang apps na sumusuporta sa paglipat sa SD sa katutubong app2sd
✔ Itakda ang lokasyon ng apps ang default na-install; auto, panloob, o panlabas
✔ Batch link, i-unlink, muling i-install, i-uninstall, "ilipat sa SD", "ilipat sa telepono" function
✔ I-notify kapag naka-install na apps naigagalaw
✔ application I-uninstall ang system (pag-alis ng bloatware)
✔ I-freeze at i-un-freeze ng system at ang mga gumagamit ng mga application
✔ I-convert ang sistema ng apps sa apps ng gumagamit
✔ I-convert ang apps user sa system apps
✔ Isama ang "Nai-update" na system apps sa system (ROM)
✔ I-clear ang data at cache ng application
✔ Batch-clear ang data at cache ng napiling apps
✔ I-clear ang lahat ng cache ng apps nang sabay-sabay (1-tap mas malinis cache nang hindi pagiging ugat)
✔ listahan ng Pagbubukod para sa function na "I-clear ang lahat ng cache ng app"
✔ I-clear ang cache ng widget (1-tap ang cache cleaner nang walang pagiging ugat)
✔ I-notify kung Lumagpas ang kabuuang laki ng cache tinukoy na laki
✔ I-reboot manager Kabilang-off ang kapangyarihan, normal ang pag-reboot, mabilis (hot) reboot, i-reboot sa pagbawi, i-reboot bootloader / pag-download mode
✔ I-reboot widget sa boot sa isang click
✔ katayuan Listahan ng mga application, ipakita ang detalyadong impormasyon laki at link
✔ Malapad na iba't-ibang mga pagpipilian upang ayusin at filter apps
✔ Paghahanap application ayon sa pangalan
✔ Display available ang impormasyon ng panloob na storage, SD card at SD card 2nd partition space
✔ Ibahagi ang Play Store link o (full package app) ang APK file sa apps
✔ Lumikha ng shortcut para sa apps
✔ Suporta 40+ wika

Paano ito gumagana:
Pag-link ng apps
Link2SD ay gumagamit ng isang pangalawang partisyon sa iyong SD card at ginagamit ito bilang isa pang segment ng panloob na imbakan.
Link2SD gumagalaw apk, dalvik-cache (.dex), Lib at panloob na mga file ng data sa partition na ito, na ang OS mounts sa boot, at lumilikha ng isang link symbolic sa orihinal na lokasyon.
Pinapanatili nito ang istraktura ng file na inaasahan ang system ngunit sa karamihan ng mga data inilipat sa SD card.

Pag-uugnay obb at panlabas na data folder ng apps at mga laro
Sa mga aparatong na emulated SD card, obb at panlabas na mga folder ng data ay matatagpuan sa panloob na imbakan, at hindi sa panlabas (tunay) SD card.
Link2SD gumagalaw mga folder na ito sa ika-1 o ika-2 pagkakabahagi ng iyong panlabas na SD card (depende sa iyong pagpili) at may pagpipiliang mag-atas ng bundok utos remounts ang file hierarchy sa panlabas na SD card habang ito ay magagamit sa orihinal na lokasyon pa rin.

Ano ang kailangan mong:
Pag-link ng apps
- Ugat pahintulot
- Ikalawang bahagi ng SD card

Dapat ay mayroon kang dalawang partition sa iyong SD card at parehong ay dapat na pangunahing.

Kailangan mong gamitin ang isang hindi-taba file system (ext2, ext3, ext4 o f2fs) sa iyong 2nd partition upang mai-link pribadong data file app. Dahil ang taba file system (FAT16, FAT32 o exFAT) ay hindi sumusuporta sa UNIX pagmamay-ari file o mga pahintulot at magiging sanhi ng seguridad iisa-isa ng pribadong file app.
Link2SD ay hindi lumikha ang pangalawang partisyon, kailangan mong lumikha ng ito sa iyong sarili.

Pag-uugnay obb at panlabas na data folder ng apps at mga laro
- Ugat pahintulot

Pangalawa partition sa SD card ay opsyonal, mga folder ang maaaring ilipat sa ika-1 o ika-2 pangalawang partition ng SD card.

Nagbibigay din ang Link2SD katutubong App2SD tampok ng Android OS. Maaari itong ilipat ang anumang mga user ng apps sa SD card (puwersa ilipat), na may batch gumagalaw kakayahan.

Link2SD ay isang libreng (ad suportado) app, maaari mong mag-upgrade sa Link2SD Plus alisin ang mga ad at makakuha ng mga karagdagang tampok.

DISCLAIMER: Ito ay ginawang magagamit para magamit sa iyong sariling peligro na walang anumang warranty.
Magbasa pa
4.3
335,146 ang kabuuan
5
4
3
2
1
Ikinakarga...

Ano'ng Bago

4.3.2
* fix mounting the 2nd partition at boot on some devices
if you have mount issues run "Recreate mount scripts"

4.3.1
* fix moving external data and obb files on some Android 8.x devices
* fix app disappears on reboot when internal data is linked on some Android 6+ devices
* fix share apk and reinstall functions on Android 7.x and 8.x
* bug fixes and improvements
Magbasa pa

Karagdagang Impormasyon

Na-update
Abril 13, 2018
Laki
3.8M
Mga Pag-install
10,000,000+
Kasalukuyang Bersyon
4.3.2
Nangangailangan ng Android
2.3 at mas bago
Rating ng Content
Inaalok Ng
Bulent Akpinar
©2018 GoogleMga Tuntunin ng Serbisyo ng SitePrivacyMga DeveloperMga ArtistTungkol sa Google
Sa pamamagitan ng pagbili sa item na ito, nakikipagtransaksyon ka sa Google Payments at sumasang-ayon ka sa Mga Tuntunin ng Serbisyo at Notification ng Privacy ng Google Payments.