The Dead Town-Walking Zombies

Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené království)

The Dead Town: Walking Zombies

FULL VERSION GAME. No In App Purchases or Ads.

⋆ Action-packed & story-based game
⋆ Explore the city
⋆ Survival
⋆ Smash hordes of zombies
⋆ No In App Purchases
⋆ Beautiful and realistic game graphics
⋆ Full 3 D characters and environments
⋆ Ragdoll effects
⋆ Chilling tense atmosphere
⋆ 2 barrel shotgun
⋆ Intuitive touch screen controls
⋆ HD quality
⋆ Arsenal of six guns
⋆ Large city covered in shadows

Zombie apocalypse is here and unkilled walkers are everywhere. In a world overrun with the dead, you have survived. But for how long? Came up fast, out of nowhere. There is nowhere to hide and the only way to survive is to kill the dead before they get to you and eat your brains. Brace yourself and survive the long fear night of the undead. Watch out for zombies from all directions. Press the trigger. Do not forger reload your gun. You are dead without ammo.

Butterflyware, an independent video game developer based in the Czech Republic. We are mainly focused on mobile gaming.

The year is 2016 - the new epoch.
In the past, you worked as an infiltrator for U.S. army.
The modern chemical weapons and weather controling devices, were stored on a secret military land base surrounded by nuclear plants. This complex called Panem: Pegasus (PP) is hiden somewhere around 4 and a half mile radius outside of Vegas. Near the highway road fifty three. Those devices fallen in wrong hands. Clans of motorbikers, called Knight Predators, stole them in ordinary desert tests. One day, citizens saw a series mini anomaly in the weather. Wind and heavy rain returned. And a tsunami accident caused the leak of chemicals and contaminate human blood.
It has the effect, that humans was turned into walking zombie. Zombies have a hunger. They want human flesh. They move like ghosts, behave like wild animals. Whole town is siege by infinite black night and moon light.
Deers and wolfs howling was heard all around. This city is the gateway to warfare hell. Defence zone has to be established.
You, an old heroes gangstar and best man's among others, you are the best chance that your elite team have. Best contract killer. And now, you were call, by your commander, to fulfill your duty as a member of special lawless unit commando (SAS, former SWAT), eliminate all remaining zombies.
This ops went wrong. Your advanced Black Hawk gunship crashed. You are in frontline. You vs them.
Face a full fronline of enemies assault. The combat is dangerous.
Street of this city will be your new battle field, so pull your 9mm or shotgun, aim, hit that trigger and kill them all. But be wery carefull and don't hit steel barrlers, they can expolde and kill you.
The infection must not become a world war. There is not space for mistakes. Keep your guns reloaded.
You are the only one that can strike this real threat and save us.
Because if you can't, the new world era will be born. This is last hour, there will be zero chances next time. The last frontier. The dark era of the season dead rises. Whole nation will turn in zombies of mass destruction and everybody will run for their life. D-Day is here. If you can make this task, you will regain your glory. Go for it.
Mrtvé Město: Chůze Zombies

Plná verze hry. Ne V App nákupy nebo Ads.

⋆ akční & story-založená hra
⋆ Prozkoumejte město
⋆ Survival
⋆ Smash hordy zombie
⋆ Ne V nákupů aplikací
⋆ Krásné a realistické herní grafika
⋆ Full 3 znaky D a prostředí
⋆ ragdoll efekty
⋆ zchlazování napjatá atmosféra
⋆ 2 hlaveň brokovnice
⋆ kontroly intuitivním dotykovým ovládáním
⋆ kvalitě HD
⋆ Arsenal šest kulometů
⋆ Velké město pokryté ve stínech

Zombie apokalypsa je tady a unkilled chodci jsou všude. Ve světě překročení s mrtvými, které jste přežili. Ale na jak dlouho? Přišel rychle, odnikud. Není kam schovat a jediný způsob, jak přežít, je zabít mrtvý dřív, než se dostanou k vám a jíst vaše mozky. Připravte se a přežít dlouhou strach noc nemrtvých. Dejte si pozor na zombie ze všech směrů. Stisknout spoušť. Nenechte padělatel reload zbraň. Jste mrtví bez munice.

Butterflyware, nezávislý videohra vývojář se sídlem v České republice. Zaměřujeme se především na mobilních her.

Píše se rok 2016 - nová epocha.
V minulosti jste pracoval jako tajný agent pro US armádu.
Moderní chemických zbraní a jejich monitorování počasí zařízení, byly uloženy na tajné vojenské základně pozemku obklopeném jaderných elektráren. Tento komplex s názvem Panem: Pegasus (PP) je schovaná někde okolo 4 a půl míle poloměru mimo Vegas. V blízkosti dálnice silnice padesát tři. Tyto přístroje pak upadl do nepovolaných rukou. Klany motorkářů, tzv Knight Predators, ukradli jim v běžných pouštních zkouškách. Jednoho dne, občané viděli řady mini anomálii v počasí. Vítr a prudký déšť se vrátil. A tsunami nehoda způsobila únik chemikálií a kontaminují lidskou krev.
To má za následek, že lidé se proměnil v pěší zombie. Zombies mají hlad. Chtějí lidského masa. Pohybují se jako duchové, se chovají jako divoká zvířata. Celé město je obležení nekonečnou černou noc a měsíčním světlem.
Jeleni a vlčí hučení bylo slyšet všude kolem. Toto město je vstupní branou do boje pekla. Obrana zóna má být stanovena.
Ty, starý hrdinové Gangstar a nejlepší muž je mimo jiné, že jste nejlepší šance, že elitní tým má. Nejlepší nájemný vrah. A teď, že jste hovor, váš velitel splnit svou povinnost jako člen speciálního komanda nezákonného jednotky (SAS, bývalý SWAT), odstranit všechny zbývající zombie.
Tento ops pokazilo. Váš moderní bojový vrtulník Black Hawk havaroval. Nacházíte se v první linii. Vy vs nimi.
Potýkají s plnou fronline nepřátel napadení. Boj je nebezpečné.
Ulice tohoto města bude vaše nové bojiště, takže vytáhnout 9mm nebo brokovnici, cíl, zasáhnout, že spoušť a všechny je zabít. Ale buďte opatrní wery a ne hit ocelové barrlers, mohou expolde a zabiju tě.
Infekce se nesmí stát světovou válkou. Není prostor pro chyby. Udržujte své zbraně znovu zaveden.
Jste jediný, který může narazit na skutečnou hrozbu a zachrání nás.
Vzhledem k tomu, když není možné, se narodí nový svět éra. To je poslední hodina, bude nulové šance příště. Poslední hranice. Temná éra sezony mrtvých stoupá. Celý národ se změní v zombie hromadného ničení a každý bude probíhat po dobu jejich života. D-Day je tady. Pokud můžete udělat tento úkol, budete znovu získat svou slávu. Jít na to.
Další informace
Sbalit
3,5
Celkem 122
5
4
3
2
1
Načítání

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
13. ledna 2014
Velikost
8,8M
Instalace
1 000+
Aktuální verze
1.0.1
Vyžaduje Android
2.3.3 a vyšší
Hodnocení obsahu
Od 13 let
Násilí, Krev
Od vývojáře
Butterflyware Games
Vývojář
Jaroslav Pribyl Posenska 137 39501 Pacov Česká republika
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.