Construction Master 5

Açıklama, Google Çeviri kullanılarak Türkçe (Türkiye) diline çevrilsin mi?Açıklamayı İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) diline geri çevir.

The Construction Master 5 calculator for your Android smartphone is built with the same features and functions, and the same core engine that powers the industry-standard advanced construction-math calculators from Calculated Industries. And while perhaps obvious, if you change from an Android device to an iPhone or iPad, you WILL need to buy a new license as they are incompatible.

No learning curve -- just one powerful, easy-to-use calculator app, for Carpenters, Builders & More.

Save time with solutions for Contractors, Builders, Carpenters, Architects, Engineers, Tradespersons and Advanced Do-It-Yourselfers

• You get ALL of the functionality of the handheld Construction Master 5 calculator.
• Calculate tough construction-math problems and reduce errors on the jobsite or in the office.
• Reduce costly errors and save time and money. It will help you and your crew on every phase of your projects — estimating, bidding and building.

FEATURES:
• Created by Calculated Industries, the originator of the award-winning Construction Master calculators
• All the functionality and solutions of the handheld Construction Master 5 and optimized for the Android smartphone user
• Built-in help – just press and hold the desired key for full, clear definitions, explanations and examples of keystrokes
• Powerful built-in solutions make it ideal to calculate layouts, plans, bids and estimates
• Work in and convert between all building dimensional formats: feet-inch-fractions, inch fraction, yards, decimal feet (10ths, 100ths), decimal inches and metric (m, cm, mm)
• Built-in right angle functions simplify square-ups, rafters, slopes and more
• Calculate Areas and Volumes
Dimensional Math and Conversions
• Feet-Inch-Fraction, Inch Fraction, Yards
• Decimal Feet (10ths, 100ths), Decimal Inches
• Preset Fraction Conversions (1/2" through 1/64")
• Full Metric Conversions Function (m, cm, mm)

Right Angle Solutions
• Complete Right Angle/Rafter Calculations
• Pitch Key (Slope and Grade)
• Calculate Rise, Run, Diagonal/Common Rafters
• Hip/Valley Key
• Jack Rafters Key
• Irregular Hip/Valley Rafters and Jack Rafters
• Stair Layout Key for easy stair calculations
• Diagonal Key
• Expanded Rake-Wall

Area and Volume Solutions
• Square and Cubic
• Basic Circular Calculations
• Weight per Volume Conversions

Special Functions
• Calculate Board Feet
• User-Definable Preferences
• Haptic Feedback (optional)
• Entry Editing Backspace Key – with a swipe of a finger
• Cost per Unit (Total costs based on unit price)
• Advanced Paperless Tape
• Memory function

Ideal for Contractors, Builders, Carpenters, Architects, Engineers, Tradespersons and Advanced Do-It-Yourselfers
Android smartphone için İnşaat Master 5 hesap aynı özellikler ve işlevler ve aynı çekirdek motor Hesaplanan Industries güçler endüstri standardı gelişmiş inşaat-matematik hesap makineleri ile inşa edilmiştir. Eğer bir iPhone veya iPad bir Android cihazdan değiştirirseniz Ve belki bariz iken, onlar uyumsuzdur olarak yeni bir lisans satın almanız gerekir EDECEKTİR.

Hiçbir öğrenme eğrisi - Marangozlar, Üreticileri & More için sadece bir güçlü, kolay kullanımlı hesap makinesi uygulaması.

Yükleniciler, Üreticileri, Marangozlar, Mimarlar, Mühendisler, esnafı ve İleri Do-It-Amatör çözümler ile zamandan tasarruf

• Sen el İnşaat Master 5 hesap makinesi işlevselliği TÜM olsun.
• sert yapı-matematik problemlerini hesaplayın ve şantiyede veya ofiste hataları azaltır.
• maliyetli hataları azaltın ve zamandan ve paradan tasarruf. tahmin, teklif verme ve bina - Bu sizin projelerin her aşamasında size ve mürettebatınızı yardımcı olacaktır.

ÖZELLİKLER:
• Hesaplanan Industries, ödüllü İnşaat Usta hesap makineleri yaratıcısı tarafından düzenlendi
• Tüm işlevselliği ve el İnşaat Usta 5 çözümler ve Android akıllı telefon kullanıcısı için optimize
• Dahili yardım - sadece basın ve tam, net tanımlar, açıklamalar ve tuş vuruşlarını örnekleri için istenen basılı tutun
• Güçlü dahili çözümler düzenleri, planları, teklifleri ve tahminlerini hesaplamak için ideal kılar
• Çalışma ve bina boyutlu formatları arasında dönüştürme: ayak-inç fraksiyonlar, inç fraksiyonu, yarda, ondalık feet (10ths, 100ths), ondalık inç ve metrik (m, cm, mm)
• Yerleşik doğru açı fonksiyonları basitleştirmek kare-up, kirişleri, yamaçlar ve daha
• hesaplayın Alanları ve Birimleri
Boyutlu Matematik ve Dönüşümler
• Ayaklar-İnç-Kesir, İnç Kesir, Yard
• Ondalık Ayaklar (10ths, 100ths), Ondalık İnç
• Ön ayarlı Kesir Dönüşümler (1/64" ile 1/2" )
• Tam Metrik Dönüşümler İşlevi (m, cm, mm)

Sağ Açı Çözümleri
• Komple Sağ Açı / Mertek Hesaplamalar
• Pitch Anahtarı (Eğim ve Grade)
• hesaplayın Rise, Çalıştır, Çapraz / Ortak Rafters
• Kalça / Vadisi Anahtar
• Jack Rafters Anahtar
• Düzensiz Kalça / Vadisi Rafters ve Jack Rafters
Kolay merdiven hesaplamalar için • Merdiven Düzeni Anahtarı
• Çapraz Anahtar
• Genişletilmiş Tırmık-Duvar

Alan ve Hacim Çözümler
• Kare ve Kübik
• Temel Dairesel Hesaplamalar
• Cilt Dönüşümler başına Ağırlığı

Özel Fonksiyonlar
• Hesapla Kurulu Ayaklar
• Kullanıcı Tanımlı Tercihleri
• Haptik geri bildirim (isteğe bağlı)
Bir parmak bir tokatlamak ile - • Giriş Düzenleme Geri Tuşu
• Birim Maliyet (Toplam maliyetler birim fiyata dayalı)
• Gelişmiş Kağıtsız Teyp
• Hafıza fonksiyonu

Yükleniciler, Üreticileri, Marangozlar, Mimarlar, Mühendisler, esnafı ve İleri Do-It-Amatör için ideal
Devamı
4,7
Toplam 507
5
4
3
2
1
Yükleniyor...

Yenilikler

New menu/navigation, Factory Reset moved to Preferences, new "What's New" one-time automatic view on first launch of new install or first launch after an update.
Devamı

Ek Bilgi

Aile Kitaplığı
02.07.2016 tarihinden sonra alınırsa uygun olur. Daha Fazla Bilgi Edinin
Güncellendi
10 Eylül 2018
Boyut
6,7M
Yükleme sayısı
10.000+
Mevcut Sürüm
10.3.0
Gereken Android sürümü
4.4 ve sonrası
İçerik Derecelendirmesi
Tüm yaşlar
Sunan:
Calculated Industries
Geliştirici
4840 Hytech Drive Carson City, NV 89607
©2018 GoogleSite Hizmet ŞartlarıGizlilikGeliştiricilerSanatçılarGoogle Hakkında|Konum: Amerika Birleşik DevletleriDil: Türkçe
Bu öğeyi satın alarak Google Payments ile işlem yapıyorsunuz ve Google Payments Hizmet Şartları ile Gizlilik Uyarısı'nı kabul etmiş oluyorsunuz.