CarGuard - Kniha jízd

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Czech (Czechia)

Toto řešení knihy jízd je založeno na mobilním telefonu / tabletu a vozidlové jednotce CAR2BT. Vozidlová jednotka komunikuje s mobilním telefonem prostřednictvím technologie Bluetooth. Poskytuje aplikaci v mobilním telefonu vozidlová data a slouží také pro detekci přítomnosti ve vozidle a započetí jízdy. Vozidlová jednotka, která čte data z vozidla dovoluje číst jak skutečný stav tachometru, tak detekovat tankování, propočítávat spotřebu paliva atd. Prostřednictvím wifi jsou data po připojení k wifi automaticky uložena na FTP server uživatele nebo na Google Disk..

Nová verze přidává modul EcoDrive, který dovoluje pomocí konfiguračního souboru fuzzy logiky definovat pravidla ekonomické jízdy. Součástí instalace je jednoduchý soubor pravidel pro motor VW TDI. Pro více informací kontaktujte výrobce.

Vozidlovou jednotku je nutno zakoupit u firmy CANLAB s.r.o. Jednotka podporuje připojení k vozidlu přes rozhraní CAN bus, J1708/J1587 a také připojení digitálního tachografu VDO. Seznam podporovaných vozidel lze podrobněji najít v dokumentaci k našemu produktu FMS OEM CHIP V6. Namátkou se jedná o vozidla nákladní s protokolem SAE J1939/FMS, VW, Škoda, Ford, Nissan a další.

Aplikace běží zcela autonomně a nevyžaduje žádnou interakci s řidičem. Spouští se automaticky po startu operačního systému nebo je ji možné spustit manuálně. Po nastartování vozidla se aktivuje vozidlová jednotka CAR2BT. Aplikace CARGuard Android běží v telefonu jako služba, v případě, že detekuje přítomnost vozidlové jednotky, zahájí ukládání informací z vozidla a interní GPS na paměťovou kartu telefonu. Jedné jízdě odpovídá jeden soubor na kartě. V případě potřeby je možno změnit přednastaveného řidiče nebo manuálně vkládat události stiskem tlačítka na displeji telefonu. Událostí se rozumí nakládka, vykládka, kolona a podobně. Tyto události jsou ukládány do samostatného souboru pro každý den a obsahují datum, čas a název události.

V mobilním telefonu / tabletu je pouze nutno povolit rozhraní Bluetooth. Po zapnutí zapalování a aktivaci vozidlové jednotky komunikuje aplikace s touto jednotkou a ukládá data. V případě že se mobil dostane k dostupné WiFi (doma, příchod na firmu), data se odesílají na server, odkud jsou dále zpracovávána.

GPS je aktivní pouze, je li aplikace připojena k vozidlové jednotce. Není li jednotka připojena, GPS data se neukládají. Osoba tak nemůže být sledována mimo vozidlo. Aplikace pro svůj běh vyžaduje přítomnost vozidlové jednotky, nelze ji provozovat samostatně.

K vyhodnocení a vygenerování knihy jízd je možné použít placenou aplikaci CarGuard 2.x, případně verzi CarGuardLite, která je zdarma. Je však také možné vyhodnocení implementovat do aplikací třetích stran. Díky podrobnosti vozidlových dat je možné aplikaci využít i pro výuku ekonomické jízdy.
This solution log book is based on the mobile phone / tablet and a unit CAR2BT. A unit communicates with mobile phone via Bluetooth technology. Provides a mobile phone application for vehicle data and is also used to detect the presence of the vehicle and start driving. A unit that reads data from vehicle allows to read the actual mileage and detect fueling, calculates fuel consumption etc via wifi data when connected to wifi automatically stored on the FTP server users or Google Disk ..

The new version adds EcoDrive module, which allows a configuration file to define the fuzzy logic rules economical driving. Part of the installation is a simple set of rules for VW TDI engine. For more information, please contact the manufacturer.

Units must be purchased at the company CANLAB sro The unit supports connection to the vehicle via CAN bus, J1708/J1587 and connect VDO digital tachograph. List of supported vehicles can find detailed documentation for our product FMS OEM CHIP V6. Random is a freight vehicles with protocol SAE J1939/FMS, VW, Skoda, Ford, Nissan, and more.

The application runs completely autonomously and requires no interaction with the driver. Starts automatically after starting the operating system or it can be run manually. After starting the vehicle activates a unit CAR2BT. Application CARGuard Android phone runs as a service, if it detects the presence of a unit starts storing information from the vehicle and internal GPS on the memory card of your phone. One corresponds to ride single file on the card. If necessary, the driver can change the preset or manually enter the event by pressing a button on the phone screen. Event means loading, unloading, columns and the like. These events are stored in a separate file for each day and include the date, time and name of the event.

In the mobile phone / tablet is only necessary to enable Bluetooth. After turning on the ignition and activate the unit communicates with the application unit and stores the data. If the phone gets an available WiFi (at home, the arrival of the company), data is sent to the server, where they are further processed.

GPS is active only when the application is connected to a unit. If the unit is not connected, the GPS data is stored. A person can not be tracked outside of the vehicle. Applications for its operation requires the presence of a unit can not be operated separately.

To evaluate and generate a log book it is possible to use a paid application CarGuard 2.x or version CarGuardLite, which is free. However, it is also possible to implement the evaluation of third-party applications. With details of vehicle data, the application can also be used for teaching economical driving.
Read more
Collapse
4.0
2 total
5
4
3
2
1
Loading...

What's New

v3.0
*odladění EcoDrive modulu a přidání nových možností v nastavení
*přidání podpory čtení Statistik X
*přidání více defaultních příkazů
*doplnění zvukových a textových povelů EcoDrive modulu
*drobné opravy a optimalizace kódu

v2.0.2
*Drobné úpravy
*Zmenšení textu na Data obrazovce

v2.0.1
*Nutno před instalací odstranit z SD karty staré konfigurační soubory.
*Kompletní přestavba všech prvků aplikace.
*Přidání Eco Drive modulu - vyhodnocení ekonomické jízdy.
*Automatická záloha na Drive i FTP.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
August 2, 2014
Size
6.6M
Installs
500+
Current Version
3.0
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
CANLAB s.r.o.
©2019 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.