GET Mobile

Tất cả mọi người
330
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Be honest now: How much time do you spend thinking about your campus ID? Now how about this: How much time do you spend thinking about your smartphone? We're guessing it's a lot more. That's why we developed GET™, an online and mobile platform to help you get more convenience, value, and fun from campus life. You can't make it through the day without food and funds. GET Mobile makes them even easier to… well… get.

The GET Mobile app will only work if your campus already offers the GET platform from CBORD. Once you download the free app, you'll choose your campus. If your campus isn't listed, please march directly to your card office and demand GET!
Hãy trung thực với doanh nghiệp: bao nhiêu thời gian bạn dành suy nghĩ về ID khuôn viên của bạn? Bây giờ làm thế nào về điều này: bao nhiêu thời gian bạn dành suy nghĩ về điện thoại thông minh của bạn? Chúng tôi đoán nó là rất nhiều. Đó là lý do tại sao chúng tôi phát triển GET ™, một nền tảng trực tuyến và di động để giúp bạn có được thuận tiện hơn, giá trị và thú vị từ cuộc sống đại học. Bạn không thể làm cho nó thông qua ngày mà không có thức ăn và các quỹ. GET Mobile khiến chúng trở nên dễ dàng hơn để ... cũng ... được.

Các GET Mobile ứng dụng sẽ chỉ làm việc nếu trường của bạn đã cung cấp nền tảng GET từ CBORD. Khi bạn tải về các ứng dụng miễn phí, bạn sẽ chọn trường của bạn. Nếu khuôn viên của bạn không được liệt kê, xin vui lòng diễu trực tiếp đến văn phòng thẻ của bạn và yêu cầu GET!
Đọc thêm
3,3
Tổng 330
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

- Bug Fix for possible crash when selecting your Institution
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
13 tháng 6, 2018
Kích thước
3,7M
Lượt cài đặt
50.000+
Phiên bản hiện tại
3.13.0
Cần có Android
4.1 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Yếu tố tương tác
Chia sẻ thông tin
Cung cấp bởi
The CBORD Group, Inc.
Nhà phát triển
The CBORD Group, Inc. 950 Danby Road, Suite 100C Ithaca, NY 14850
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.