Chapps Dorm Inspector

De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

The Chapps Dorm Inspector App, dormitory inspections made easy.

The Chapps Dorm Inspector App, is specifically created to accommodate the student housing industry, in particular dormitory inspections.
Chapps understands that performing dormitory inspections poses very specific challenges. We know that you have to make sure that the Move-in’s and Move-out’s run in an orderly manner and that the rooms are empty, ready for cleaning and repairs are on time.
It’s about adhering to health, safety & security regulations, dealing with maintenance, allocating costs, controlling the in-out flux and much more.
We understand that your inspectors are not really professionals, such as RA’s and RD’s. They need a tool that’s easy-to-use, fully prepared, and that empowers your inspectors to stay focused at all times. Give them a tool that helps to enforce dormitory rules & regulations and set-up charges & fines.
That’s why we created an App specifically designed for dormitory inspections.
Discover the Chapps Dorm Inspector and see what a difference our tool can make for your organization.

Finally, an inspection tool you have been waiting for. The challenge faced was how to structure the inspections and create a comfortable experience.

Start using the Dorm Inspector App today, and change your ways!

IT’S COMPLEX... STRUCTURE IT!
• First of all, we have to keep in mind that students or tenants can be located in different kinds of units/rooms. These can be either single or multiple-occupancy.
• We know that it’s about following-up tenancies and tenants, instead of strictly performing technical inspections.

IT CAN BE CHAOTIC... BE FLEXIBLE!
• Student housing can be chaotic, as most of the Move in’s and -out’s happen at the same time. It can be a challenge to keep track of all these “Moves”.
• It doesn’t stop there! Depending on the breaks and type of dormitory, these “Moves” can happen several times a year, for either short or intermediate rental periods.

THEY WILL BE UNDISCIPLINED... STAY FOCUSED!
• It’s important to understand that the Move-out process entails more than the room inspection itself. It’s about getting the tenant to follow the rules & regulations at hand.
• We know that multiple checks, calls, reminders and most importantly patience will be needed.
• The objective being; free the room for cleaning, maintenance, repairs and more. This ensures that the room is ready, in time, for the next tenant.

THEY LEFT THEIR MARKS... MAKE THEM PAY!
• A quick & thorough registration of markings, damages, and cleanliness is needed. That way the necessary charges can be identified quickly & accurately.
• You need a system that quickly & easily allocates repair costs for communal areas. It’s a fine system.

ABOUT MAINTENANCE & REPAIRS... GET THE DATA RIGHT!
• It’s essential that each inspection delivers accurate & useful data. Allowing you to effectively plan, prioritize & organize maintenance, cleaning and repairs.
• Guaranteeing the normal use and comfort for the next tenant is important. So, don’t forget about liability. It’s essential to make sure that there are no safety, security or health risks.

THE LUCKY INSPECTORS... WE KEPT IT EASY
• We kept in mind that not all inspectors are necessarily professionals. That’s why we created a tool that’s easy to use, essentially “Plug & Play”.
• You need a tool, not a toy. One that helps you monitor the rentals, and the condition of the rooms/units, at all times.

ORGANIZE YOUR INSPECTIONS & INSPECTORS
• The “Chapps Manager” offers you the tools needed to set-up & follow-up inspections & inspectors. The “Chapps Manager” supports maintenance requests and work-orders.
• Set-up cost tables, create fine systems, controls or generate charges for the different tenants.
• With these and much more, you’ll be able to make the Chapps Dorm Inspector a perfect fit for your organization.

“Discover the Dorm Inspector App! Simplify your inspections & assist your tenancies daily”
De Chapps Dorm Inspector App, slaapzaal inspecties gemakkelijk gemaakt.

De Chapps Dorm Inspector App, is specifiek ontwikkeld om de studentenhuisvesting industrie tegemoet te komen, in het bijzonder slaapzaal inspecties.
Chapps begrijpt dat het uitvoeren van slaapzaal inspecties stelt zeer specifieke uitdagingen. Wij weten dat u moet ervoor zorgen dat de Move-in's en Move-out run in een ordelijke manier en dat de kamers zijn leeg, klaar voor het reinigen en reparaties op tijd.
Het gaat over het naleven van gezondheid, veiligheid en beveiliging regelgeving, het omgaan met het onderhoud, de toewijzing van kosten, het beheersen van de in-out flux en nog veel meer.
Wij begrijpen dat uw inspecteurs zijn niet echt professionals, zoals RA's en de RD's. Zij hebben behoefte aan een tool die is makkelijk te gebruiken, volledig voorbereid, en dat stelt uw inspecteurs om gefocust te blijven te allen tijde. Geef ze een instrument dat helpt om slaapzaal wet- en regelgeving en de set-up kosten en boetes af te dwingen.
Daarom hebben we een App speciaal ontworpen voor slaapzaal inspecties.
Ontdek Chapps Dorm Inspector en zie wat een verschil onze tool kan maken voor uw organisatie.

Tot slot, een inspectie tool die je hebt gewacht. De uitdaging was hoe de inspecties te structureren en een comfortabele ervaring.

Start met behulp van de Dorm Inspector App vandaag, en uw wegen te veranderen!

HET IS COMPLEX ... STRUCTUUR HET!
• In de eerste plaats moeten we in gedachten houden dat studenten of huurders kunnen zich in verschillende soorten eenheden / kamers. Deze kunnen enkele of meerdere bezetting zijn.
• We weten dat het gaat over de follow-up pacht en huurders, in plaats van strikt uitvoeren van technische inspecties.

HET KAN chaotisch ... Wees flexibel!
• Studentenhuisvesting kan chaotisch zijn, aangezien de meeste van de Move in en uitchecken's gebeuren op hetzelfde moment. Het kan een uitdaging om bij te houden van al deze “Moves” te houden.
• Het is nog niet alles! Afhankelijk van de pauzes en de aard van de slaapzaal, kan deze “Moves” meerdere keren per jaar gebeuren, voor zowel korte of tussenliggende huurperiodes.

ZIJ ZULLEN ongedisciplineerd ZIJN ... Blijf geconcentreerd!
• Het is belangrijk om te begrijpen dat de Move-out proces is meer dan de kamer inspectie zelf. Het is over het krijgen van de huurder aan de regels en voorschriften bij de hand te volgen.
• We weten dat meerdere controles, gesprekken, herinneringen en vooral geduld nodig zal zijn.
• Het doel wezen; gratis de ruimte voor reiniging, onderhoud, reparatie en nog veel meer. Dit zorgt ervoor dat de kamer klaar is, in de tijd, voor de volgende huurder.

Ze lieten hun sporen ... laten betalen!
• Een snelle en grondige registratie van de markeringen, schade, en netheid nodig is. Op die manier de noodzakelijke kosten kunnen snel en nauwkeurig worden geïdentificeerd.
• U hebt een systeem dat snel en eenvoudig toewijst reparatiekosten voor de gemeenschappelijke ruimtes. Het is een prima systeem.

OVER Onderhoud & Herstellingen ... KRIJG DATA JUIST!
• Het is van essentieel belang dat elke inspectie levert nauwkeurige en nuttige gegevens. Zodat u effectief te plannen, prioriteren en organiseren onderhoud, reiniging en reparaties.
• Het waarborgen van de normaal gebruik en comfort voor de volgende huurder is belangrijk. Dus, vergeet niet over de aansprakelijkheid. Het is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat er geen veiligheid, de veiligheid of gezondheidsrisico's.

THE LUCKY INSPECTEURS ... hielden we GEMAKKELIJK
• We hielden er rekening mee dat niet alle inspecteurs noodzakelijkerwijs professionals. Daarom hebben we een tool die is makkelijk te gebruiken, in wezen “Plug & Play” gecreëerd.
• Je hebt een hulpmiddel, geen speelgoed. Eén die je helpt om de huren te controleren, en de staat van de kamers / units, te allen tijde.

Organiseer uw Inspecties & INSPECTEURS
• De “Chapps Manager” biedt u de tools die nodig zijn om de set-up en follow-up-inspecties en inspecteurs. De “Chapps Manager” ondersteunt het onderhoud verzoeken en work-orders.
• Set-up kosten tafels, creëren fijn systemen, controles of het genereren van kosten voor de verschillende huurders.
• Met deze en nog veel meer, zult u in staat zijn om de Chapps Dorm inspecteur een perfecte pasvorm voor uw organisatie.

“Ontdek de Dorm Inspector App! Vereenvoudig uw inspecties & dagelijks helpen uw huur en verhuur”
Meer informatie
Samenvouwen

Recensies

Reviewbeleid
5,0
1 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

- Send us your feedback from the settings screen
- New building editor to allow easier creation and editing of your buildings
- Asset registration
- Bugfixes and styling improvements
Meer informatie
Samenvouwen

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
29 november 2018
Grootte
32M
Installaties
100+
Huidige versie
1.2.4
Android vereist
5.0 en hoger
Beoordeling van content
Aangeboden door
Chapps NV
Distributieovereenkomst
K. Pakhuis Tour & Taxis Havenlaan 86 bus 315B B-1000 Brussel
©2019 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.