វិញ្ញាសាបាក់ឌុប

គ្រប់គ្នា
667
Contains Ads

កម្មវិធីវិញ្ញាសាបាក់ឌុបនេះ ត្រូវបានចងក្រងឡើងដោយចំណាយពេលជាង២ខែដើម្បីប្រមូលនូវកម្រង​វិញ្ញាសាប្រលងបាក់ឌុប​ធ្លាក់ចេញកន្លងមក។
វិញ្ញាសាមានទាំងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ និងថ្នាក់សង្គមចាប់ពីឆ្នាំ២០១១ ដល់២០១៥ មានដូចជា ភាសាខ្មែរ គណិតវិទ្យា​ រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា ប្រវត្តិវិទ្យា ភូមវិទ្យា ផែនដីវិទ្យា សីលធម៌ និងភាសាអង់គ្លេសជាដើម។
អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធី៖
• ឲ្យដឹងពីវិញ្ញាសាធ្លាប់ចេញកន្លងមកទាំងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ និងថ្នាក់សង្គម
• អាចដឹងពីកម្រិតនៃវិញ្ញាសាតាមមុខវិជ្ជា និងតាមឆ្នាំ
• សិស្សអាចរៀន និងដោះស្រាយវិញ្ញាសា
• ពេលឆ្លើយ ឬធ្វើមិនចេញ អាចមើលពីចម្លើយ ឬដំណោះស្រាយ
• ដឹងពីដំណាក់កាលនៃការឆ្លើយ និងដំណោះស្រាយដើម្បីទទួល​បាន​ពិន្ទពេញ​តាម​លំហាត់នីមួយ
• សិស្សិអាចធ្វើកត់សម្គាល់បានថា ភាគច្រើនក្រសួងចេញអី? ត្រង់ចំណុចណាខ្លះ?
• ផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែម ក៏ដូចជារំលឹកមេរៀនផងដែរ
• បើអាចដោះស្រាយបាន លើគ្រប់ចំណុចនៃវិញ្ញាសា ភាយរយនៃការប្រលងជាប់មានច្រើន
• សិស្សមិនពិបាកក្នុងការស្វែករកវិញ្ញាសា
• ងាយស្រួលក្នុងការរៀន និងមានប្រសិទ្ធ
• ស្រួលយកតាមខ្លួនដើម្បីរៀនគ្រប់ពេលវេលា និងទីកន្លែង
ទោះបីជាខ្ញុំខិតខំធ្វើវាដោយយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏កំហុសអចេតនា ចំណុចខ្វះខាតនឹងអាចកើតមានជាក់ជាមិនខាន ដូច្នេះខ្ញុំនឹងស្វាគមនូវរាល់មតិរិះគន់ក្នុងស្ថាបនាទាំងឡាយដើម្បីកែលម្អកម្មវិធីនេះឲ្យកាន់តែល្អថែមទៀត។
សូមទទួលជោគជ័យក្នុងការសិក្សា
អាន​បន្ថែម
បង្រួម

ការ​ពិនិត្យ​ឡើង​វិញ

គោលការណ៍​វាយតម្លៃ
4,6
សរុប 667
5
4
3
2
1
កំពុង​ផ្ទុក...

តើមានអ្វីថ្មី

១. បន្ថែមវិញ្ញាសាសីលធម៌-ពលរដ្ឋឆ្នាំ២០១៨
២. កែកំហុសលើវិញ្ញាសាគីមីឆ្នាំ២០១៨ លំហាត់ទី៤
អាន​បន្ថែម
បង្រួម

ព័ត៌មាន​បន្ថែម

បាន​ដំឡើង​ជំនាន់
5 មីនា 2019
ទំហំ
40M
ដំឡើង
100,000+
កំណែ​បច្ចុប្បន្ន
2.1
តម្រូវ​ឱ្យ​មាន Android
4.1 និង​ខ្ពស់​ជាង
​ការ​វាយតម្លៃ​ខ្លឹមសារ
ផ្តល់​ជូន​ដោយ
CHEAB Kunthea
©2019 Googleលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់គេហទំព័រភាពឯកជនអ្នកអភិវឌ្ឍន៍សិល្បករអំពី Google|ទីតាំង៖ សហរដ្ឋអាមេរិកភាសា៖ ខ្មែរ
ដោយទិញធាតុនេះ អ្នកនឹងធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រើ Google Payments និងយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ និងការជូនដំណឹងភាពឯកជនរបស់ Google Payments ។