Racing Rivals

Dla wszystkich
933 138
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

MILLISECONDS MATTER
Jump behind the wheel of the world’s hottest sports cars and prove yourself in high stakes racing. In Rivals you challenge or get challenged by live opponents around the world. This is true real-time racing at your fingertips!

Customize your car with thousands of combinations of performance parts - everything from air filters to wheels. Add a supercharger or turbo and then juice it with NOS to blow by your opponents. Make it your own with matte and satin paints, custom rims from the hottest players like Volk Racing or Pacer and tires from Nitto that are more than just for show!

TURF WARS IS BACK
Race & Crush your opponent’s car to move up the leaderboard in your territory. Assemble your crew of friends and dominate other teams in Turf Wars! Message with your team to develop tuning tips and turf strategies. Compete around the world in weekly Turf War events, and win the fastest & rarest cars, the best wheels, and the sickest wraps.

WHAT’S NEW IN TURF WARS FOR PRO’S
Compete every weekend in Turf Wars to win the overall WORLD TOUR! Winning this new mode is the best way to get Legendary cars and the only way to increase your City Perk bonus! Each city is now up for grabs EVERY week! Placing higher in the city increases the perk your team earns. The Crush System has been improved to benefit active teams that stick together - “Revolving door” teams won’t have a chance! New betting and matchmaking systems reduce exploits, provide better race matches and prevent your opponent from chickening out. If you tap race, you’re going to race!

RISK YOUR RIDE TO WIN IT ALL
Hard core Racing - you can actually take other people’s cars in pink slips races. Back your claims with skill unless you're prepared to lose cash - or your car! The stakes are high and the risk is real. Can you handle it?

OWN THE HOTTEST CARS
Build up your garage from a huge collection of licensed cars including Porsche, McLaren, Subaru, Dodge, Ford, Chevrolet, BMW, Honda and Ferrari. If stock cars aren’t exciting enough kit them out with Rocket Bunny, RWB, Liberty Walk, Vorsteiner and more. What to do with all those pesky rewards from playing? Collections is your answer. Choose your collection and slot your items to claim your reward. Some might take months or require extremely rare items to complete. If you’re up to the task you’ll earn some of the most exclusive content Racing Rivals has to offer.

CARDEX
The CarDex, is your guide to 100’s of cars in Rivals. This feature shows the rarity of every car, and how exclusivity of the garage you’ve created. With new cars dropping each week, CarDex is the place to go.

TUNE YOUR WAY TO THE TOP
Introducing Tuner Challenge, where the points are real and street cred matters. Face increasingly talented tuners in this new seasonal PVP event. Grab rewards as you dominate each bracket. Defend your top tier leaderboard position to earn bonus end of season rewards!

Find us on Facebook: http://bit.ly/RacingRivalsFans
Follow us on Twitch: http://bit.ly/CarbonatedLive
.........

PLEASE NOTE:
- This game is free to play, but you can choose to pay real money for some extra items, which will charge your Google account. You can disable in-app purchasing by adjusting your device settings.
- This game is not intended for children.
- Please buy carefully.
- Advertising appears in this game.
- This game may permit users to interact with one another (e.g., chat rooms, player to player chat, messaging) depending on the availability of these features. Linking to social networking sites are not intended for persons in violation of the applicable rules of such social networking sites.
- A network connection is required to play.
- For information about how Glu collects and uses your data, please read our privacy policy at: www.Glu.com/privacy
- If you have a problem with this game, please use the game’s “Help” feature.

FOLLOW US at
Twitter @glumobile
facebook.com/glumobile
MILLISECONDS MA ZNACZENIE
Skacz za kierownicą najgorętszych sportowych samochodów świata i sprawdź się w wyścigach o wysokie stawki. W rywalach rzucasz wyzwanie lub stawiasz wyzwania przed żywymi przeciwnikami na całym świecie. To prawdziwe wyścigi w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki!

Dostosuj swój samochód dzięki tysiącom kombinacji wydajności - od filtrów powietrza po koła. Dodaj doładowanie lub turbodoładowanie, a następnie soku z NOS, aby cios przeciwników. Zrób to sam z matowymi i satynowanymi farbami, niestandardowymi felgami od najgorętszych graczy, takich jak Volk Racing czy Pacer, i opon Nitto, które są czymś więcej niż tylko pokazem!

WRÓCIE ZWIERZĘTA TURFOWEGO
Ścigaj się i miażdż swój samochód przeciwnika, aby przejść do tabeli liderów na swoim terytorium. Zbierz swoją załogę znajomych i zdominuj inne drużyny w Turf Wars! Skontaktuj się ze swoim zespołem, aby opracować wskazówki dotyczące tuningu i strategie dotyczące murawy. Rywalizuj na całym świecie w cotygodniowych turniejach Turf War i wygrywaj najszybsze i najrzadsze samochody, najlepsze koła i najokrutniejsze zawody.

CO NOWEGO W WARACH WARSZAWSKICH DLA PRO
Rywalizuj w każdy weekend w Turf Wars, aby wygrać cały WORLD TOUR! Wygrywanie tego nowego trybu to najlepszy sposób na zdobycie legendarnych samochodów i jedyny sposób na zwiększenie premii City Perk! Każde miasto czeka teraz na KAŻDY tydzień! Umieszczenie wyżej w mieście zwiększa profit, który otrzymuje Twój zespół. System Crush został ulepszony, aby przynosić korzyści aktywnym zespołom, które się trzymają - zespoły "drzwi obrotowych" nie będą miały szans! Nowe systemy zakładów i kojarzeń ograniczają exploity, zapewniają lepsze mecze wyścigowe i zapobiegają strzeżeniu przeciwnika. Jeśli wybierzesz wyścig, będziesz ścigał się!

ZMINIMALIZUJ SWOJĄ RIDE, BY WYGRAĆ WSZYSTKO
Hard Core Racing - możesz wziąć samochody innych ludzi w wyścigach z różowymi wyścigami. Odzyskaj swoje roszczenia zręcznością, chyba że jesteś gotów stracić gotówkę - lub swój samochód! Stawka jest wysoka, a ryzyko jest realne. Czy dasz sobie z tym radę?

WŁASNE NAJNOWSZE SAMOCHODY
Zbuduj swój garaż z ogromnej kolekcji licencjonowanych samochodów, takich jak Porsche, McLaren, Subaru, Dodge, Ford, Chevrolet, BMW, Honda i Ferrari. Jeśli samochody giełdowe nie są wystarczająco ekscytujące, przygotuj je za pomocą Rocket Bunny, RWB, Liberty Walk, Vorsteiner i innych. Co zrobić z tymi brzydkimi nagrodami z grania? Kolekcje to Twoja odpowiedź. Wybierz swoją kolekcję i rozstaw swoje przedmioty, aby odebrać nagrodę. Niektóre z nich mogą zająć miesiące lub wymagać wyjątkowo rzadkich elementów do uzupełnienia. Jeśli wykonasz zadanie, zdobędziesz najbardziej ekskluzywną zawartość, którą Racing Rivals ma do zaoferowania.

CARDEX
CarDex to Twój przewodnik po 100 samochodach w Rivals. Ta funkcja pokazuje rzadkość każdego samochodu, a także wyjątkowość garażu, który stworzyłeś. Z nowymi samochodami spadającymi każdego tygodnia, CarDex jest miejscem, do którego należy się udać.

TUNE SWOIM SPOSÓB NA GÓRĘ
Przedstawiamy Tuner Challenge, w którym punkty są prawdziwe, a uliczne wiarygodne. Zmierz się z coraz bardziej utalentowanymi stroicielami podczas tego nowego sezonowego turnieju PVP. Zdobądź nagrody, gdy będziesz dominować na każdym wsporniku. Obroń pozycję lidera na najwyższym poziomie, aby zdobyć dodatkowe nagrody za koniec sezonu!

Znajdź nas na Facebooku: http://bit.ly/RacingRivalsFans
Śledź nas na Twitch: http://bit.ly/CarbonatedLive
.........

PROSZĘ ZANOTOWAĆ:
- Ta gra jest darmowa, ale możesz wybrać prawdziwe pieniądze za dodatkowe przedmioty, które obciążą Twoje konto Google. Możesz wyłączyć zakupy w aplikacji, dostosowując ustawienia urządzenia.
- Ta gra nie jest przeznaczona dla dzieci.
- Kupuj ostrożnie.
- Reklama pojawia się w tej grze.
- Ta gra może umożliwiać użytkownikom wzajemną interakcję (np. Pokoje rozmów, czat dla graczy, komunikatory) w zależności od dostępności tych funkcji. Łącza do serwisów społecznościowych nie są przeznaczone dla osób naruszających obowiązujące zasady takich portali społecznościowych.
- Do grania wymagane jest połączenie sieciowe.
- Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Glu gromadzi i wykorzystuje Twoje dane, zapoznaj się z naszą polityką prywatności pod adresem: www.Glu.com/privacy
- Jeśli masz problem z tą grą, skorzystaj z funkcji "Pomoc" gry.

ŚLEDŹ NAS na
Twitter @glumobile
facebook.com/glumobile
Więcej informacji
3,9
Łącznie: 933 138
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

TURF IS BACK, TUNER CHALLENGE SEASON 2, CARDEX
Turf War Perks in each city are up for grabs EVERY week!
Turf Crushing now bonuses ALL team points not just yours
New Matchmaking: Reduces exploits, provides better matches and prevents chickening out
Tuner Challenge season 2: shorter season, better matchmaking - same awesome rewards
Sponsored video crates have dramatically increased rewards
CarDex: a guide to all Rivals cars. See car rarity and how exclusive your garage is
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
17 października 2018
Rozmiar
88M
Instalacje
50 000 000+
Aktualna wersja
7.1.0
Wymaga Androida
4.0.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
1,99 USD-99,99 USD za element
Sprzedawca
Glu
Deweloper
875 Howard, Suite 100 San Francisco CA 94103
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.