Racing Rivals

Dla wszystkich
930 671
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

OUR BIGGEST RELEASE YET
Strap in for the most insane update in Rivals history! Get your once in a lifetime legacy rewards by updating to 7.0!

MILLISECONDS MATTER
Jump behind the wheel of the world’s hottest sports cars and prove yourself in high stakes racing. In Rivals you challenge or get challenged by live opponents around the world. This is true real-time racing at your fingertips!
Customize your car with thousands of combinations of performance parts — everything from air filters to wheels. Add a supercharger or turbo and then juice it with NOS to blow by your opponents. Make it your own with matte and satin paints, custom rims from the hottest players like Volk Racing or Pacer and tires from Nitto that are more than just for show!

RISK YOUR RIDE TO WIN IT ALL
Rivals is most realistic game on the market where you can actually take other people’s cars in pink slips races. Back your bets with skill unless you're prepared to lose cash - or your car! The stakes are high and the risk is real. Can you handle it?

OWN THE HOTTEST CARS
There’s nothing like Porsche performance combined with Rivals tuning. Up the stakes with exclusive Porsche events featuring the classic 1992 Carrera, the advanced 2017 Carrera GTS and the monster 911 GT3 RS!
Build up your garage from a huge collection of licensed cars including Porsche, McLaren, Subaru, Dodge, Ford, Chevrolet, BMW, Honda and Ferrari. If stock cars aren’t exciting enough kit them out with Rocket Bunny, RWB, Liberty Walk, Bisimoto, Vorsteiner and more. What to do with all those pesky rewards from playing? Collections is your answer. Choose your collection and slot your items to claim your reward. Some might take months or require extremely rare items to complete. If you’re up to the task you’ll earn some of the most exclusive content Racing Rivals has to offer.

LIVE THE RIVALS LIFE
Assemble your crew of friends and prepare to dominate the Turf! Race in weekly competitions to control cities, earn gems and bonuses for your team! Win exclusive prizes including cars no one else can buy, wrapped in liveries no one else has seen. Chat with your friends around the world to share tuning tips and strategies to take down other crews!
Build your team wisely - teams that stay together win together. Teams with a revolving door don’t have a chance!

TUNE YOUR WAY TO THE TOP
Introducing Tuner Challenge, where the points are real and street cred matters. Face increasingly talented tuners in this new seasonal PVP event. Grab rewards as you dominate each bracket. Defend your top tier leaderboard position to earn bonus end of season rewards!

WORLD TOUR
Compete around the world in live events every day to earn cool prizes like cars, paints and lights. There’s something for everyone, every day. Don’t miss out!

Find us on Facebook: http://bit.ly/RacingRivalsFans
Follow us on Twitch: http://bit.ly/CarbonatedLive
.........

PLEASE NOTE:
- This game is free to play, but you can choose to pay real money for some extra items, which will charge your Google account. You can disable in-app purchasing by adjusting your device settings.
- This game is not intended for children.
- Please buy carefully.
- Advertising appears in this game.
- This game may permit users to interact with one another (e.g., chat rooms, player to player chat, messaging) depending on the availability of these features. Linking to social networking sites are not intended for persons in violation of the applicable rules of such social networking sites.
- A network connection is required to play.
- For information about how Glu collects and uses your data, please read our privacy policy at: www.Glu.com/privacy
- If you have a problem with this game, please use the game’s “Help” feature.

FOLLOW US at
Twitter @glumobile
facebook.com/glumobile
Naszym największym RELEASE JESZCZE
Taśmy w na najbardziej szalony aktualizacją w historii Rivals! Pobierz raz w życiu starszych nagród poprzez aktualizację do 7.0!

milisekund MATERIA
Skocz za kierownicą najgorętszych światowych samochodów sportowych i udowodnić sobie w High Stakes wyścigów. W Rivals wyzwanie lub uzyskać zakwestionowana przez żywymi przeciwnikami z całego świata. Jest to prawdziwe wyścigi w czasie rzeczywistym na wyciągnięcie ręki!
Dostosuj swój samochód z tysiącami kombinacji części Performance - wszystko z filtrów powietrza do kół. Dodawanie lub doładowania turbo, a następnie sok to z NOS dmuchać przez swoich przeciwników. Uczynić go swoim własnym z matowych i satynowych farb, niestandardowe felgi z najgorętszych graczy jak Volk Racing lub Pacer i opon z Nitto, które są czymś więcej niż tylko na pokaz!

Ryzykować jazdę do wygrać wszystko
Rywale to najbardziej realistyczna gra na rynku, gdzie można wejść w cudze samochody w różowych zrazy ras. Kopię swoje zakłady z umiejętności, chyba że jesteś gotów stracić pieniądze - lub samochód! Stawka jest wysoka, a ryzyko jest realne. Czy dasz sobie z tym radę?

OWN najgorętszych CARS
Nie ma to jak Porsche wydajności połączonej z rywalami strojenia. Up słupach ekskluzywne imprezy Porsche featuring klasyczny 1992 Carrera, zaawansowany 2017 Carrera GTS i potwór 911 GT3 RS!
Zbuduj swój garaż z ogromnej kolekcji licencjonowanych samochodów, w tym Porsche, McLaren, Subaru, Dodge, Ford, Chevrolet, BMW, Hondy i Ferrari. Jeśli samochody seryjne nie są ekscytujące wystarczająco rynsztunek je z Rocket Bunny, RWB, Liberty Walk Bisimoto, Vorsteiner i więcej. Co zrobić z tymi wszystkimi brzydkie nagrody z gry? Kolekcje jest odpowiedź. Wybierz swoją kolekcję i rozciąć przedmiotów zastrzeżenia nagrodę. Niektórzy mogą trwać miesiące lub wymagają niezwykle rzadkie przedmioty, aby zakończyć. Jeśli jesteś na wysokości zadania zarobisz jedne z najbardziej ekskluzywnych treści Rivals Racing ma do zaoferowania.

LIVE rywale ŻYCIE
Zmontować ekipę znajomych i przygotować dominować murawy! Wyścig w cotygodniowych konkursach kontrolować miast, zarobić kamienie i premie dla swojej drużyny! Wygraj ekskluzywne nagrody w tym samochody nikt inny nie można kupić, owinięte w Malowań nikt inny nie widział. Rozmawiać z przyjaciółmi z całego świata dzielą się poradami strojenie i strategie do likwidacji innych załóg!
Budować swój zespół mądrze - zespoły, które pozostają ze sobą wygrać razem. Zespoły z obrotowymi drzwiami nie mają szans!

Nastroić drodze na szczyt
Przedstawiamy Tuner Challenge gdzie punkty są sprawy realne i street cred. Obliczu coraz bardziej utalentowanych tunery w tej nowej imprezy PVP sezonowej. Chwycić nagrody jak zdominować każdy wspornik. Broń swojej górnej kondygnacji pozycję rankingu zarobienia premii koniec sezonu nagrody!

ŚWIATOWA TRASA
Konkurować na całym świecie w imprezach na żywo codziennie zarobić fajne nagrody jak samochody, farb i światła. Jest coś dla każdego, codziennie. Nie przegap tej okazji!

Znajdź nas na Facebooku: http://bit.ly/RacingRivalsFans
Dołącz do nas na Twitch: http://bit.ly/CarbonatedLive
.........

PROSZĘ ZANOTOWAĆ:
- Ta gra jest darmowe, ale można płacić prawdziwe pieniądze za kilka dodatkowych elementów, które pobieramy swoje konto Google. można wyłączyć w aplikacji zakupów poprzez dostosowanie ustawień urządzenia.
- Ta gra nie jest przeznaczony dla dzieci.
- Proszę kupić ostrożnie.
- Reklama pojawia się w tej grze.
- Ta gra może zezwolić użytkownikom na interakcję ze sobą (na przykład czaty, gracza do gracza czat, komunikatory) w zależności od dostępności tych funkcji. Linkami do serwisów społecznościowych nie są przeznaczone dla osób z naruszeniem obowiązujących przepisów takich serwisów społecznościowych.
- Połączenie sieciowe jest wymagane do gry.
- Aby uzyskać informacje o tym, jak Glu zbiera i wykorzystuje swoje dane, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności na stronie: www.Glu.com/privacy
- Jeśli masz problem z tej gry, należy użyć funkcji „Pomoc” w grze.

Dodaj nas
Twitter @glumobile
facebook.com/glumobile
Więcej informacji
3,9
Łącznie: 930 671
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

OUR BIGGEST UPDATE: CLAIM YOUR LEGACY REWARDS
- New garage, new map, new daily events, new races, new rewards!
- Now with Porsche: ‘92 Carrera, 911 GT3 RS & more!
- Use your legacy cars in special events to earn exclusive prizes!
- Introducing Tuner Challenge: a new seasonal ranked PVP mode!
- Get ready for Turf War coming soon in all 6 cities and the month long World Tour!
- Earn exclusive content with Collections!
- Details in the About section!
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
4 lipca 2018
Rozmiar
87M
Instalacje
50 000 000+
Aktualna wersja
7.0.3
Wymaga Androida
4.0.3 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Interakcja użytkowników, Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
1,99 USD-99,99 USD za element
Sprzedawca
Glu
Programista
875 Howard, Suite 100 San Francisco CA 94103
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.