CHUBB eConnect

100 N+
Lượt tải xuống
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Thông tin về ứng dụng này

Chubb eConnect là ứng dụng kỹ thuật số chính thức dành riêng cho Khách hàng Chubb Life Việt Nam. Chubb eConnect được tích hợp nhiều tiện ích trực tuyến, hỗ trợ Khách hàng kết nối thông tin với Chubb Life Việt Nam một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.
Thông qua ứng dụng Chubb eConnect, Khách hàng sẽ:
• Chủ động quản lý thông tin Hợp đồng Bảo hiểm: thông tin chung về hợp đồng, tình trạng đóng phí, lịch sử giao dịch
• Thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến nhanh chóng, an toàn và thuận tiện
• Thực hiện yêu cầu, giao dịch liên quan đến Hợp đồng Bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi
• Nhận được những thông tin, thông báo mới nhất từ Công ty
• Lựa chọn và mua bảo hiểm trực tuyến thuận tiện và chủ động

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm Chubb eConnect của Chubb Life Việt Nam?

Cùng click cài đặt và trải nghiệm ngay!
Lần cập nhật gần đây nhất
19 thg 3, 2023

An toàn dữ liệu

Sự an toàn bắt đầu từ việc nắm được cách nhà phát triển thu thập và chia sẻ dữ liệu của bạn. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu có thể thay đổi tuỳ theo cách sử dụng, khu vực và độ tuổi. Nhà phát triển đã cung cấp thông tin này và có thể sẽ cập nhật theo thời gian.
Không chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động chia sẻ dữ liệu
Không thu thập dữ liệu nào
Tìm hiểu thêm về cách nhà phát triển khai báo thông tin về hoạt động thu thập dữ liệu

Tính năng mới

Cải thiện và sửa các lỗi