Newton Mail - Email App for Gmail, Outlook, IMAP

Biedt in-app-aankopen
De beschrijving vertalen naar het Nederlands (Nederland) met Google Translate?De beschrijving terugvertalen naar het Engels (Verenigde Staten)

Newton is a subscription-based app that supercharges your email with power features like Read Receipts, Send Later, Undo Send, Sender Profile, Connected Apps, Recap (Only English), Snooze, and more across Android Phone, Tablet and Wear. Comes with a 14-day free trial.

Newton is available as an in-app subscription for $9.99/month. Get started with the no strings attached 14-day free trial and we say you’ll never look back.

Works with Gmail, Exchange, Yahoo Mail, Hotmail/Outlook, iCloud, Google Apps, Office 365 and all IMAP accounts.

*Sign Up Once, Use Everywhere*

Your Newton account is your key to all things Newton. Use it to instantly access your email anytime, across ALL your devices - be Android Phone, Tablet, Wear, Mac or Windows. It’s that simple.

*Why Newton is the only email app you need*

● Instant push notifications for ALL types of email - Gmail, Hotmail/Outlook, Exchange, Yahoo Mail, iCloud, Google Apps, Office 365 and any IMAP account.

● Read Receipts - Get read-status for every email you send. Also get notified as soon as the email is read. Know exactly who read your email with individual mail tracking.

● Send Later - Schedule emails to be sent later and have them delivered to the recipient’s inbox at just the right moment. Also, you can stop the scheduled email if the recipient emails you in between.

● Tidy Inbox - Focus on emails that matter. Weed out newsletters and social media emails to another folder and make your inbox distraction-free. Think Gmail tabs for all email accounts.

● Sender Profile - Know more about the people who email you. Get job titles, organization​ info, location, LinkedIn, Facebook, Twitter profiles & more. Send better emails by knowing the context and background of the sender.

● Snooze - Set your emails to come back to Inbox at a more convenient time. Got an important email while travelling? Just Snooze to Desktop and deal with it only when you’re ready. Snooze emails, not productivity.

● Connected Apps - Complete your workflow without leaving your email. Add important emails to your favorite productivity apps like Todoist, Evernote, OneNote, Pocket, Trello, Zendesk, Salesforce and Asana.

● Recap - Recap automatically brings back conversations that are waiting for your reply or that need following up. It also covers other mails with due dates, reminders etc., so that nothing slips through the cracks. (Available only in English)

● Undo Send - Pull back that email blunder you just sent. Especially useful when you’re on mobile and need to reply in a hurry.

● 2-step verification - Protect your Newton account with both your password & phone.

● One-click Unsubscribe - Instantly unsubscribe from unwanted email newsletters.

● Custom Inbox Swipes - Customizable long/short swipes for actions like Delete, Archive, Mark as Read, Mark as Spam and more.

● Save email attachments to your favorite​ cloud storage service like Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive etc. with ease.

● Remote Wipe your data in case you lose your device.

● Custom Folder Sync - Get notified about emails that land in your folders.

But wait...there’s more!

- HTML signatures
- Email Aliases
- Turn on/off Conversations
- Swipe between emails
- Passcode Lock
- Mark as Spam
- Interactive notifications
- Unified Inbox
- Available in all major languages

Supports Calendar for Gmail, Google Apps, and Exchange (EWS). Manage your email & Calendar without switching between apps.

Newton is available as an in-app subscription for $9.99/month.

Price may vary by location. Subscriptions will be charged to your credit card through your Google account. Your subscription will automatically renew unless cancelled at least 24 hours before the end of the current period. Manage your subscriptions in Account Settings.

Privacy Policy: https://newtonhq.com/k/privacypolicy

Terms of Use: https://newtonhq.com/k/TOS
Newton is een abonnement gebaseerde app die uw e-mail met een krachtige functies, zoals Leesbevestigingen superload, Later verzenden, 'Verzenden ongedaan maken, Sender Profile, Connected Apps, Recap (Alleen Engels), Snooze, en nog veel meer over Android telefoon, tablet en slijtage. Wordt geleverd met een 14-dagen gratis trial.

Newton is beschikbaar als een in-app-abonnement voor $ 9,99 / maand. Aan de slag met het vrijblijvend 14-dagen gratis trial en we zeggen dat je nooit terug te kijken.

Werkt met Gmail, Exchange, Yahoo Mail, Hotmail / Outlook, iCloud, Google Apps, Office 365 en alle IMAP-accounts.

* Aanmelden Eens, overal gebruiken *

Uw Newton account is uw sleutel tot alle dingen Newton. Gebruik het om direct toegang te krijgen tot uw e-mail op elk gewenst moment, op al uw apparaten - zijn Android-telefoon, tablet, Wear, Mac of Windows. Het is zo simpel.

* Waarom Newton is de enige e-app die u nodig hebt *

● Instant push-notificaties voor alle typen e-mail - Gmail, Hotmail / Outlook, Exchange, Yahoo Mail, iCloud, Google Apps, Office 365 en eventuele IMAP-account.

● Leesbevestigingen - Get-lezen-status voor elke e-mail die u verzendt. Ook krijgen zodra de e-mail wordt gelezen gemeld. Weet precies wie uw e-mail met individuele mail volgen te lezen.

● Later verzenden - Schedule e-mails later te worden verzonden en ze thuis laten bezorgen inbox van de ontvanger precies op het juiste moment. Ook kunt u de geplande e-mail te stoppen als de ontvanger e-mails u in tussen.

● Tidy Inbox - Focus op e-mails die ertoe doen. Onkruid uit nieuwsbrieven en social media e-mails naar een andere map en maak uw inbox zonder afleiding. Denk Gmail tabs voor alle e-mailaccounts.

● Sender profiel - meer over de mensen die u e-mail weten. Get functiebenamingen, organisatie info, locatie, LinkedIn, Facebook, Twitter-profielen en nog veel meer. Stuur een betere e-mails door het kennen van de context en achtergrond van de afzender.

● Snooze - Stel uw e-mails terug te keren naar Inbox te komen op een meer geschikte tijd. Kreeg een belangrijke e-mail tijdens het reizen? Gewoon Snooze om Desktop en omgaan met het alleen als je klaar bent. Snooze e-mails, niet de productiviteit.

● Connected Apps - Maak uw workflow zonder dat daarbij uw e-mail. Voeg belangrijke e-mails naar uw favoriete productiviteit apps als Todoist, Evernote, OneNote, Pocket, Trello, Zendesk, Salesforce en Asana.

● Recap - Recap brengt automatisch terug gesprekken die wachten op uw antwoord of die moeten opvolgen. Het omvat ook andere mails met vervaldata, herinneringen enz., Zodat er niets glijdt door de mazen. (Alleen beschikbaar in het Engels)

● Verzenden ongedaan maken - Trek die e-mail blunder je zojuist hebben gestuurd. Vooral handig als je op de mobiele en de noodzaak om te antwoorden in een haast.

● 2 stappen - Bescherm uw Newton rekening met zowel uw wachtwoord en telefoon.

● One-click Afmelden - Direct afmelden voor ongewenste e-mail nieuwsbrieven.

● Aangepaste Inbox jat - Klantgericht long / short jat voor acties zoals verwijderen, Archive, Markeren als gelezen, Mark als spam en nog veel meer.

● Sla e-mailbijlagen naar uw favoriete cloud storage service zoals Google Drive, Box, Dropbox, Microsoft Onedrive etc. met gemak.

● Remote Wipe uw gegevens voor het geval u uw apparaat kwijtraakt.

● Aangepaste mapsynchronisatie - Blijf op de hoogte over de e-mails die het land in uw mappen.

Maar wacht ... er is meer!

- HTML handtekeningen
- E-mail Aliassen
- Schakel aan / uit Conversations
- Swipe tussen e-mails
- Wachtwoord vergrendeling
- Markeer als spam
- Interactieve meldingen
- Unified Inbox
- Verkrijgbaar in de belangrijkste talen

Ondersteunt kalender voor Gmail, Google Apps en Exchange (EWS). Beheer uw e-mail en kalender zonder over te schakelen tussen apps.

Newton is beschikbaar als een in-app-abonnement voor $ 9,99 / maand.

Prijs kan variëren per locatie. Abonnementen worden gebracht op uw credit card via uw Google-account. Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij geannuleerd ten minste 24 uur voor het einde van de huidige periode. Bewerk je instellingen in Accountinstellingen.

Privacy Policy: https://newtonhq.com/k/privacypolicy

Voorwaarden: https://newtonhq.com/k/TOS
Meer informatie

Recensies

Reviewbeleid
4,0
122.631 in totaal
5
4
3
2
1
Wordt geladen...

Wat is er nieuw

- Bug fixes.
- An option to disable Recap
Meer informatie

Aanvullende informatie

Bijgewerkt
19 juli 2018
Grootte
30M
Installaties
1.000.000+
Huidige versie
9.8.376
Android vereist
5.0 en hoger
Beoordeling van content
Interactieve elementen
Gebruikers reageren op elkaar, Digitale aankopen
In-app-producten
US$ 0,99 - US$ 99,99 per item
Aangeboden door
CloudMagic, Inc.
Distributieovereenkomst
CloudMagic, Inc. 501 Forest Ave PH3 Palo Alto, CA 94301
©2018 GoogleServicevoorwaarden voor deze sitePrivacyOntwikkelaarsArtiestenOver Google|Locatie: Verenigde StatenTaal: Nederlands
Door dit item te kopen, voer je een transactie uit met Google Payments en ga je akkoord met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google Payments.