Puffin Web Browser

Per a tots els públics
689.212
Conté anuncis
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

Puffin Web Browser is a wicked fast mobile browser. Once users experience the thrilling speed of Puffin, regular Mobile Internet feels like torture. Puffin Web Browser includes Adobe-Flash-Over-Cloud 24/7 now without additional in-app-purchase.

🚀 Wicked Fast: Puffin speeds up mobile browsing by shifting the workload from the resource-limited devices to the cloud servers, and resource-demanding webpages can run super-fast on your phones or tablets.

🔒 Cloud Protection: All traffic from Puffin app to Puffin server are encrypted, a protection from nearby hackers. It’s safe to use public non-secure WiFi through Puffin, but not safe at all for most browsers.

🎥 The Latest Flash: We keep improving our cloud servers, and provide the latest version of the Flash player over the cloud.

💰 Save your bandwidth: Puffin uses proprietary compression algorithm to transmit web data to your device, and it can save up to 90% of your bandwidth on regular web browsing. (Please be noted that streaming Flash content or videos requires more bandwidth than the normal usage.)

Features:
☆ Incredible page load and rendering speed
☆ Adobe Flash support over cloud during the daytime (also works on Android 4.4+)
☆ Download to cloud (up to 1G per file)
☆ Theater mode for Flash videos and games
☆ Virtual trackpad and gamepad
☆ Color theme for toolbar and sidebar
☆ Fastest JavaScript engine
☆ Full web experience (desktop and mobile view)
☆ Incognito tab: Auto-clean your browsing activities in the app

===== Limitations =====
* The data centers of Puffin Web Browser are in the US and the cloud servers can only access public web sites from US geolocations.
* For users outside the US, local contents, especially videos of local interest, may not be accessible from the US due to geo-restrictions in their home countries.
* Puffin is blocked in some countries (e.g., China, Saudi Arabia, United Arab Emirates) and by some schools (e.g., in United States).

For more information, please check our FAQ: https://www.puffinbrowser.com/help/
El navegador web Puffin és un navegador mòbil ràpid malvat. Una vegada que els usuaris experimenten la velocitat emocionant de Puffin, Internet mòbil regular se sent com una tortura. El navegador web Puffin inclou Adobe-Flash-Over-Cloud 24/7 ara sense compra addicional a l'aplicació.

🚀 Wicked Fast : Puffin accelera la navegació mòbil desplaçant la càrrega de treball dels dispositius limitats al recurs als servidors en el núvol i les pàgines web que requereixen recursos es poden executar de manera ràpida als vostres telèfons o tauletes.

🔒 Protecció de núvols : tot el trànsit de l'aplicació Puffin al servidor Puffin està xifrat, una protecció contra els pirates informàtics propers. És segur utilitzar WiFi públic no segur a través de Puffin, però no és segur per a la majoria dels navegadors.

🎥 El darrer Flash : seguim millorant els nostres servidors en núvol i oferim la versió més recent del reproductor Flash sobre el núvol.

💰 Desa l'ample de banda : Puffin utilitza algoritmes de compressió propietaris per transmetre dades web al vostre dispositiu i pot estalviar fins a un 90% de l'ample de banda en la navegació web regular. (Tingueu en compte que la transmissió de contingut o vídeos Flash requereix més ample de banda que l'ús normal).

Característiques:
☆ Càrrega increïble de pàgines i velocitat de representació
☆ Compatibilitat amb Adobe Flash durant el dia durant el dia (també funciona amb Android 4.4+)
☆ Descarregar en núvol (fins a 1G per fitxer)
☆ Mode teatral per a vídeos i jocs en Flash
☆ trackpad virtual i gamepad
☆ Tema del color de la barra d'eines i la barra lateral
☆ El motor JavaScript més ràpid
☆ Experiència completa web (escriptori i visualització per a mòbils)
☆ Pestanya d'incògnit: esborreu les vostres activitats de navegació a l'aplicació automàticament

===== Limitacions =====
* Els centres de dades del navegador web Puffin es troben als Estats Units i els servidors en núvol només poden accedir als llocs web públics des de les geolocalitzacions dels EUA.
* Per als usuaris fora dels EUA, els continguts locals, especialment els vídeos d'interès local, poden no ser accessibles des dels Estats Units a causa de les geo-restriccions als seus països d'origen.
* El frau està bloquejat en alguns països (p. Ex., Xina, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units) i per algunes escoles (p. Ex., Als Estats Units).

Per obtenir més informació, consulteu les nostres preguntes freqüents: https://www.puffinbrowser.com/help/
Més informació
Replega

Comentaris

Ressenya Policy
4,0
689.212 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

Thanks for using Puffin. In this release (7.8.3.40913), we fixed reported issues.
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
23 de setembre de 2019
Mida
Varia segons el dispositiu
Instal·lacions
50.000.000+
Versió actual
7.8.3.40913
Requereix Android
4.1 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Elements interactius
Comparteix la ubicació, Internet sense restriccions
Oferta per
CloudMosa, Inc.
Desenvolupador
20863 Stevens Creek Boulevard, Suite 560 Cupertino, CA 95014
©2019 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.