Puffin Web Browser

669 342
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Puffin Web Browser is a wicked fast mobile browser. Once users experience the thrilling speed of Puffin, regular Mobile Internet feels like torture. Puffin Web Browser includes Adobe-Flash-Over-Cloud 24/7 now without additional in-app-purchase.

🚀 Wicked Fast: Puffin speeds up mobile browsing by shifting the workload from the resource-limited devices to the cloud servers, and resource-demanding webpages can run super-fast on your phones or tablets.

🔒 Cloud Protection: All traffic from Puffin app to Puffin server are encrypted, a protection from nearby hackers. It’s safe to use public non-secure WiFi through Puffin, but not safe at all for most browsers.

🎥 The Latest Flash: We keep improving our cloud servers, and provide the latest version of the Flash player over the cloud.

💰 Save your bandwidth: Puffin uses proprietary compression algorithm to transmit web data to your device, and it can save up to 90% of your bandwidth on regular web browsing. (Please be noted that streaming Flash content or videos requires more bandwidth than the normal usage.)

Features:
☆ Incredible page load and rendering speed
☆ Adobe Flash support over cloud during the daytime (also works on Android 4.4+)
☆ Download to cloud (up to 1G per file)
☆ Theater mode for Flash videos and games
☆ Virtual trackpad and gamepad
☆ Color theme for toolbar and sidebar
☆ Fastest JavaScript engine
☆ Full web experience (desktop and mobile view)
☆ Incognito tab: Auto-clean your browsing activities in the app

===== Limitations =====
* The data centers of Puffin Web Browser are in the US and the cloud servers can only access public web sites from US geolocations.
* For users outside the US, local contents, especially videos of local interest, may not be accessible from the US due to geo-restrictions in their home countries.
* Puffin is blocked in some countries (e.g., China, Saudi Arabia, United Arab Emirates) and by some schools (e.g., in United States).

For more information, please check our FAQ: https://www.puffinbrowser.com/help/
Puffin Web Browser jest niegodziwą szybką przeglądarką mobilną. Gdy użytkownicy doświadczają porywającej prędkości Puffin, regularny Internet mobilny przypomina tortury. Puffin Web Browser zawiera Adobe-Flash-Over-Cloud 24/7 teraz bez dodatkowych zakupów w aplikacji.

🚀 Wicked Fast : Puffin przyspiesza przeglądanie na urządzeniach mobilnych, przenosząc obciążenie z urządzeń o ograniczonych zasobach na serwery w chmurze, a strony wymagające dużych zasobów mogą działać superszybko na telefonach i tabletach.

🔒 Ochrona w chmurze : Cały ruch z aplikacji Puffin na serwer Puffin jest szyfrowany, ochrona przed hakerami w pobliżu. Bezpieczne jest korzystanie z publicznego niezabezpieczonego WiFi przez Puffin, ale w większości przeglądarek nie jest ono bezpieczne.

🎥 Ostatnia Flash : Ciągle ulepszamy nasze serwery w chmurze i dostarczamy najnowszą wersję Flash Playera w chmurze.

💰 Oszczędzaj przepustowość : Puffin używa zastrzeżonego algorytmu kompresji do przesyłania danych sieciowych do urządzenia i może zaoszczędzić do 90% przepustowości podczas zwykłego przeglądania sieci. (Należy pamiętać, że przesyłanie strumieniowe zawartości Flash lub filmów wideo wymaga większej przepustowości niż zwykłe użycie).

Funkcje:
☆ Niesamowita prędkość ładowania i renderowania strony
☆ Wsparcie Adobe Flash przez chmurę w ciągu dnia (działa również na Androidzie 4.4+)
☆ Pobierz do chmury (do 1G na plik)
☆ Tryb kinowy dla filmów i gier Flash
☆ Wirtualny gładzik i gamepad
☆ Kolor motywu paska narzędzi i paska bocznego
☆ Najszybszy silnik JavaScript
☆ Pełna obsługa internetowa (widok na komputery i urządzenia mobilne)
☆ Karta Incognito: automatycznie oczyszczaj swoje czynności przeglądania w aplikacji

===== Ograniczenia =====
* Centra danych Puffin Web Browser znajdują się w USA, a serwery chmury mogą uzyskiwać dostęp tylko do publicznych stron internetowych z amerykańskich geolokalizacji.
* W przypadku użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych lokalne treści, w szczególności filmy o lokalnym znaczeniu, mogą nie być dostępne w USA z powodu ograniczeń geograficznych w ich krajach macierzystych.
* Puffin jest zablokowany w niektórych krajach (np. W Chinach, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich) oraz w niektórych szkołach (np. W Stanach Zjednoczonych).

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź FAQ: https://www.puffinbrowser.com/help/
Więcej informacji
Zwiń
4,0
Łącznie: 669 342
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Thanks for using Puffin. In this release (7.8.2.40664), we fixed reported issues.
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
24 czerwca 2019
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
50 000 000+
Aktualna wersja
7.8.2.40664
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Udostępnianie informacji o lokalizacji, Nieograniczony dostęp do Internetu
Sprzedawca
CloudMosa, Inc.
Deweloper
20863 Stevens Creek Boulevard, Suite 560 Cupertino, CA 95014
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.