Puffin Web Browser

536 817
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Puffin Web Browser is a wicked fast mobile browser. Once users experience the thrilling speed of Puffin, regular Mobile Internet feels like torture. Puffin Web Browser includes Adobe-Flash-Over-Cloud 24/7 now without additional in-app-purchase.

🚀 Wicked Fast: Puffin speeds up mobile browsing by shifting the workload from the resource-limited devices to the cloud servers, and resource-demanding webpages can run super-fast on your phones or tablets.

🔒 Cloud Protection: All traffic from Puffin app to Puffin server are encrypted, a protection from nearby hackers. It’s safe to use public non-secure WiFi through Puffin, but not safe at all for most browsers.

🎥 The Latest Flash: We keep improving our cloud servers, and provide the latest version of the Flash player over the cloud.

💰 Save your bandwidth: Puffin uses proprietary compression algorithm to transmit web data to your device, and it can save up to 90% of your bandwidth on regular web browsing. (Please be noted that streaming Flash content or videos requires more bandwidth than the normal usage.)

Features:
☆ Incredible page load and rendering speed
☆ Adobe Flash support over cloud during the daytime (also works on Android 4.4+)
☆ Download to cloud (up to 1G per file)
☆ Theater mode for Flash videos and games
☆ Virtual trackpad and gamepad
☆ Color theme for toolbar and sidebar
☆ Fastest JavaScript engine
☆ Full web experience (desktop and mobile view)
☆ Incognito tab: Auto-clean your browsing activities in the app

===== Limitations =====
* The data centers of Puffin Web Browser are in the US and the cloud servers can only access public web sites from US geolocations.
* For users outside the US, local contents, especially videos of local interest, may not be accessible from the US due to geo-restrictions in their home countries.
* Puffin is blocked in some countries (e.g., China, Saudi Arabia, United Arab Emirates) and by some schools (e.g., in United States).

For more information, please check our FAQ: http://www.puffinbrowser.com/faq/
Puffin Web Browser jest niegodziwy szybka przeglądarka mobilna. Po użytkownikom doświadczyć porywający prędkość Puffin, regularne Mobile Internet czuje się jak tortury. Puffin Web Browser zawiera Adobe-Flash-over-Cloud, 24/7 teraz bez dodatkowych in-app-zakupu.

🚀 Wicked Szybko : Puffin przyspiesza przeglądanie mobilnego poprzez przesunięcie obciążenia od urządzeń o ograniczonych zasobach na serwery w chmurze i stron internetowych zasobów wymagających można uruchomić superszybki na telefonach i tabletach.

🔒 Ochrona Chmura : Cały ruch z serwera do aplikacji Puffin Puffin są szyfrowane, a ochronę przed pobliskich hakerów. Jest bezpieczny do użytku publicznego niezabezpieczonego WiFi przez Puffin, ale nie w ogóle bezpieczne dla większości przeglądarek.

🎥 Najnowszy Flash : Ciągle doskonalimy nasze serwery w chmurze i dostarczenie najnowszej wersji odtwarzacza Flash na chmurze.

💰 Zapisz przepustowość : Puffin wykorzystuje algorytm kompresji zastrzeżonych do transmisji danych internetowych do swojego urządzenia, a to może zaoszczędzić nawet do 90% swojej przepustowości na regularne przeglądanie stron internetowych. (Należy pamiętać, że zawartość lub strumieniowego wideo Flash wymaga większej przepustowości niż normalnego użytkowania).

Cechy:
☆ Incredible ładowania strony i szybkość renderowania
☆ obsługę Adobe Flash nad chmury w ciągu dnia (działa również na Android 4.4+)
☆ Pobierz do chmury (do 1 g na pliku)
☆ Tryb Teatr dla filmów i gier Flash
☆ Wirtualne gładzik i gamepad
☆ motyw koloru na pasku bocznym i
☆ najszybszy silnik JavaScript
☆ Pełna doświadczenie internetowej (stacjonarny i mobilny view)
☆ zakładka Incognito: Auto-oczyścić swoje działania przeglądania w aplikacji

Ograniczenia ===== =====
* Centra danych z Puffin Web Browser są w USA i serwery w chmurze mają dostęp tylko do witryn internetowych z geolocations publiczny USA.
* Dla użytkowników spoza USA, lokalnych treści, zwłaszcza filmy o znaczeniu lokalnym, nie mogą być dostępne z USA z powodu ograniczeń geograficznych w ich krajach.
* Puffin jest zablokowany w niektórych krajach (np, Chiny, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie), a przez niektórych szkołach (na przykład w Stanach Zjednoczonych).

Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić naszą FAQ: http://www.puffinbrowser.com/faq/
Więcej informacji
4,3
Łącznie: 536 817
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Thanks for using Puffin. In this release (7.5.3.20547), we fixed several reported issues.

Please try our new Puffin on Windows app and check our website for more information! We will continue to build awesome apps for you.
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
9 lipca 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
10 000 000+
Aktualna wersja
7.5.3.20547
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe, Nieograniczony dostęp do Internetu
Sprzedawca
CloudMosa, Inc.
Programista
20863 Stevens Creek Boulevard, Suite 560 Cupertino, CA 95014
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.