Puffin Web Browser

588 503
Zawiera reklamy
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Puffin Web Browser is a wicked fast mobile browser. Once users experience the thrilling speed of Puffin, regular Mobile Internet feels like torture. Puffin Web Browser includes Adobe-Flash-Over-Cloud 24/7 now without additional in-app-purchase.

🚀 Wicked Fast: Puffin speeds up mobile browsing by shifting the workload from the resource-limited devices to the cloud servers, and resource-demanding webpages can run super-fast on your phones or tablets.

🔒 Cloud Protection: All traffic from Puffin app to Puffin server are encrypted, a protection from nearby hackers. It’s safe to use public non-secure WiFi through Puffin, but not safe at all for most browsers.

🎥 The Latest Flash: We keep improving our cloud servers, and provide the latest version of the Flash player over the cloud.

💰 Save your bandwidth: Puffin uses proprietary compression algorithm to transmit web data to your device, and it can save up to 90% of your bandwidth on regular web browsing. (Please be noted that streaming Flash content or videos requires more bandwidth than the normal usage.)

Features:
☆ Incredible page load and rendering speed
☆ Adobe Flash support over cloud during the daytime (also works on Android 4.4+)
☆ Download to cloud (up to 1G per file)
☆ Theater mode for Flash videos and games
☆ Virtual trackpad and gamepad
☆ Color theme for toolbar and sidebar
☆ Fastest JavaScript engine
☆ Full web experience (desktop and mobile view)
☆ Incognito tab: Auto-clean your browsing activities in the app

===== Limitations =====
* The data centers of Puffin Web Browser are in the US and the cloud servers can only access public web sites from US geolocations.
* For users outside the US, local contents, especially videos of local interest, may not be accessible from the US due to geo-restrictions in their home countries.
* Puffin is blocked in some countries (e.g., China, Saudi Arabia, United Arab Emirates) and by some schools (e.g., in United States).

For more information, please check our FAQ: http://www.puffinbrowser.com/faq/
Puffin Web Browser jest niegodziwy szybka przeglądarka mobilna. Po użytkownikom doświadczyć porywający prędkość Puffin, regularne Mobile Internet czuje się jak tortury. Puffin Web Browser zawiera Adobe-Flash-over-Cloud, 24/7 teraz bez dodatkowych in-app-zakupu.

🚀 Wicked Szybko : Puffin przyspiesza przeglądanie mobilnego poprzez przesunięcie obciążenia od urządzeń o ograniczonych zasobach na serwery w chmurze i stron internetowych zasobów wymagających można uruchomić superszybki na telefonach i tabletach.

🔒 Ochrona Chmura : Cały ruch z serwera do aplikacji Puffin Puffin są szyfrowane, a ochronę przed pobliskich hakerów. Jest bezpieczny do użytku publicznego niezabezpieczonego WiFi przez Puffin, ale nie w ogóle bezpieczne dla większości przeglądarek.

🎥 Najnowszy Flash : Ciągle doskonalimy nasze serwery w chmurze i dostarczenie najnowszej wersji odtwarzacza Flash na chmurze.

💰 Zapisz przepustowość : Puffin wykorzystuje algorytm kompresji zastrzeżonych do transmisji danych internetowych do swojego urządzenia, a to może zaoszczędzić nawet do 90% swojej przepustowości na regularne przeglądanie stron internetowych. (Należy pamiętać, że zawartość lub strumieniowego wideo Flash wymaga większej przepustowości niż normalnego użytkowania).

Cechy:
☆ Incredible ładowania strony i szybkość renderowania
☆ obsługę Adobe Flash nad chmury w ciągu dnia (działa również na Android 4.4+)
☆ Pobierz do chmury (do 1 g na pliku)
☆ Tryb Teatr dla filmów i gier Flash
☆ Wirtualne gładzik i gamepad
☆ motyw koloru na pasku bocznym i
☆ najszybszy silnik JavaScript
☆ Pełna doświadczenie internetowej (stacjonarny i mobilny view)
☆ zakładka Incognito: Auto-oczyścić swoje działania przeglądania w aplikacji

Ograniczenia ===== =====
* Centra danych z Puffin Web Browser są w USA i serwery w chmurze mają dostęp tylko do witryn internetowych z geolocations publiczny USA.
* Dla użytkowników spoza USA, lokalnych treści, zwłaszcza filmy o znaczeniu lokalnym, nie mogą być dostępne z USA z powodu ograniczeń geograficznych w ich krajach.
* Puffin jest zablokowany w niektórych krajach (np, Chiny, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie), a przez niektórych szkołach (na przykład w Stanach Zjednoczonych).

Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić naszą FAQ: http://www.puffinbrowser.com/faq/
Więcej informacji
4,3
Łącznie: 588 503
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Thanks for using Puffin. In this release (7.7.2.30832), we fixed several reported issues.
Więcej informacji

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
16 listopada 2018
Rozmiar
Zależy od urządzenia
Instalacje
50 000 000+
Aktualna wersja
7.7.2.30832
Wymaga Androida
4.1 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe, Nieograniczony dostęp do Internetu
Sprzedawca
CloudMosa, Inc.
Deweloper
20863 Stevens Creek Boulevard, Suite 560 Cupertino, CA 95014
©2018 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten produkt, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi Google Payments i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.