Aragon

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

•Aragon icons have been designed from the ground up using unique colors and with very beautiful details to match with every icon.this theme was made on ios almost 2 years ago and many ppl enjoy it and i hope many will enjoy it on android as well.

•Now what you get when you purchase Aragon:

•Over 2110+ Beautiful icons and more will be added on next updates
•1 kustom live wallpaper with animate weather(you need KLWP pro to can apply it)
•5 Kustom Widget(you need kustom widgets pro)
•15 wallpapers
•Cloud-Base Wallpaper Picker
•25 folders
•Dynamic Calendar Support even for Google Calendar
•2 dock
•more to be added on future updates

Supported Launchers:

•ADW, ADW EX, Apex, Atom, Aviate, GO, Holo, Holo ICS, KK, L,Lucid, Mini, Nova, Smart, Smart Pro, TSF.

Connect with me:

Google+ Profile https://plus.google.com/100748447339371527033

Credits / Special Thanks:

• Jahir Figuitiva for the IconShowcase material dashboard
• To all the ppl who support me on my others themes and to all my friends

ATTENTION:

•To make this as clear as possible, for all those who request icons, you will have to send me a proof of purchase for Aragon meaning an screenshot of the receipt you get from google into your email, if you can't provide the proof of purchase then do not send icon requests also you can request me 20 icons for free and in case you have more lets say 20 more beside the 20 that i make for free then you will have to make the donation inside the Aragon app and then send me the icons with the proof of your donation.

•when you send me requests exclude please widgets and icon packs icons as i do not add such icons into my themes.

•For those who will want more icons the donations option will show into the Aragon app is the last option when you open the menu from left screen go there and with the arrow that you see chose the amount of icons you want and press donate after you donate go and select the icons and send them to me also again with an proof of your donation as well.

•when this theme goes on sale all those who will purchase this theme on half price won't have the privilege to request free icons.sorry
•if you want icons then press the donation button chose the right option and send me the right number of icons for witch you have donate not more not less.
• Ikony Aragona byly navrženy od základů s použitím jedinečných barev as velmi krásnými detaily, které odpovídají každému ikoně icon.this byly vytvořeny na ios téměř před 2 lety a mnoho ppl si to užijí a doufám, že mnoho z nich si na android také užije .

• Co získáte, když zakoupíte Aragon:

• Na dalších aktualizacích bude přidáno více než 2110+ ikon a dalších
• 1 kustom živou tapetu s animovaným počasím (pro její použití potřebujete KLWP pro)
• 5 Kustom Widget (potřebujete kustom widgety pro)
• 15 tapet na plochu
• Výběr tapety Cloud-Base
• 25 složek
• Podpora dynamického kalendáře i pro Kalendář Google
• 2 dokovací stanice
• další informace o budoucích aktualizacích

Podporované spouštěče:

• ADW, ADW EX, Apex, Atom, Aviate, GO, Holo, Holo ICS, KK, L, Lucid, Mini, Nova, Smart, Smart Pro, TSF.

Spojte se se mnou:

Profil Google+ https://plus.google.com/100748447339371527033

Úvěry / ​​Zvláštní poděkování:

• Jahir Figuitiva pro informační panel IconShowcase
• Všem, kteří mě podporují na mých dalších tématech a všem svým přátelům

POZOR:

• Aby to bylo co nejjasnější pro všechny, kteří požadují ikony, musíte mi poslat doklad o koupi pro Aragon, což znamená snímek obrazovky, ze kterého se dostanete z Google do svého e-mailu, pokud nemůžete poskytnout důkaz z nákupu pak neposílejte žádosti o ikony také můžete požádat o 20 ikon zdarma a v případě, že máte více než 20, řekněme 20, které dělám zdarma, budete muset provést dar v aplikaci Aragon a poté odeslat mi ikony s dokladem o darování.

• když mi pošlete požadavky, vynechejte prosím ikony a ikony balíčků ikon, protože tyto ikony do mých motivů nepřidávám.

• Pro ty, kteří budou chtít více ikon, se možnost daru zobrazí v aplikaci Aragon je poslední možností, když otevřete nabídku z levé obrazovky, a pomocí šipky, kterou vidíte, zvolíte množství ikon, které chcete, a stiskněte tlačítko darovat po vás. darovat jít a vybrat ikony a poslat je mi také znovu s dokladem o vašem darování také.

• když je toto téma v prodeji, všichni, kteří si toto téma zakoupí za poloviční cenu, nebudou mít právo žádat o bezplatnou sadu ikon
• pokud chcete ikony, pak stiskněte tlačítko darování vyberte správnou možnost a pošlete mi správný počet ikon pro čarodějnice, kterou darujete ne více ne méně.
Další informace
Sbalit
4,9
Celkem 51
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

-11 new icons added
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
30. června 2019
Velikost
62M
Instalace
100+
Aktuální verze
5.2
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
0,99 US$–5,49 US$ za položku
Od vývojáře
coccco28
Vývojář
Calle Santa Teresa Nr4,Los Belones Murcia Spain
©2019 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.