Athys

Nabídka nákupů v aplikaci
Přeložit popis do jazyka Čeština (Česko) pomocí Překladače Google?Přeložit popis zpět do jazyka Angličtina (Spojené státy)

•Athys icons have been redesigned from the ground up using nice colors with the most beautiful details.

•Now what you get when you purchase Athys:

•Over 2100+ Beautiful icons and more will be added on next updates
•2 Kustom widgets (made by me) you need KWGT pro in order to use them
•1 KLWP (made by me) you need KLWP pro in order to use it
•16 custom wallpapers
•Cloud-Base Wallpaper Picker
•1 sets of folders(you need to manual theme them)
•Dynamic Calendar Support even for Google Calendar,Business Calendar and Today Calendar
•some alt icons

What you need to make this to work:
•Nova Launcher or any other launcher that support icon theming
•Klwp and kwgt pro(only if you want to use my klwp and kwgt widgets)

Supported Launchers:

•ADW, ADW EX, Apex, Atom, Aviate, GO, Holo, Holo ICS, KK, L,Lucid, Mini, Next, Nova, Smart, Smart Pro, TSF.It could work with more launchers like Action Launcher but i never try it.

Connect with me:

Google+ Profile https://plus.google.com/100748447339371527033

Credits / Special Thanks:

• Jahir Figuitiva for the Blueprint material dashboard
• To all the ppl who support me on my others themes and to all my friends

ATTENTION:

•All who will purchase and request icons should provide me proof of purchase like an screenshot of the receipt you will receive from google on your gmail.
•Requests: all who will purchase and send me proof of purchase receive 20 icons for free just one time.

•when you send me requests exclude please widgets and icon packs icons as i do not add such icons into my themes.

•For those who will want more icons the donations option will show into the Athys app.The donation option is on: pressing the 3 dots on top right corner from Athys app make sure to chose the right option and when you send me requests send me the exact number of icons you donate me for.After you donate go and select the icons and send them to my email also again with an proof of your donation as well.

•About sale period:
•when this theme goes on sale all those who will purchase this theme on half price won't have the privilege to request free icons.sorry
•if you want icons then press the donation button chose the right option and send me the right number of icons for witch you have donate not more not less.
• Ikony Athys byly přepracovány od základů s použitím pěkných barev s nejkrásnějšími detaily.

• Co dostanete, když si koupíte Athys:

• Více než 2100+ krásných ikon a dalších bude přidáno na další aktualizace
• 2 Kustom widgety (vyrobené mnou), které potřebujete KWGT pro použití
• 1 KLWP (vyrobený mnou) potřebujete KLWP pro jeho použití
• 16 vlastních tapet
• Výběr tapety Cloud-Base
• 1 sady složek (je třeba je manuálně nastavit)
• Podpora dynamického kalendáře i pro Kalendář Google, Obchodní kalendář a Kalendář Dnes
• některé ikony alt

Co musíte udělat, aby to fungovalo:
• Nova Launcher nebo jakýkoliv jiný launcher, který podporuje ikony
• Klwp a kwgt pro (pouze pokud chcete používat mé widgety klwp a kwgt)

Podporované spouštěče:

• ADW, ADW EX, Apex, Atom, Aviate, GO, Holo, Holo ICS, KK, L, Lucid, Mini, Next, Nova, Smart, Smart Pro, TSF. Zkus to.

Spojte se se mnou:

Profil Google+ https://plus.google.com/100748447339371527033

Úvěry / ​​Zvláštní poděkování:

• Jahir Figuitiva pro řídicí panel materiálu Blueprint
• Všem, kteří mě podporují na mých dalších tématech a všem svým přátelům

POZOR:

• Všichni, kdo budou nakupovat a požadovat ikony, by mi měli poskytnout doklad o nákupu jako snímek obrazovky, který obdržíte od společnosti Google na svém účtu Gmail.
• Žádosti: všichni, kdo si koupí a pošlou mi doklad o koupi, dostanou 20 ikon zdarma jen jednou.

• když mi pošlete požadavky, vynechejte prosím ikony a ikony balíčků ikon, protože tyto ikony do mých motivů nepřidávám.

• Pro ty, kteří budou chtít více ikon, bude možnost darování ukázat v aplikaci Athys. Možnost darování je zapnuta: stisknutím 3 teček v pravém horním rohu aplikace Athys se ujistěte, že jste vybrali správnou možnost a když mi pošlete požadavky, pošlete mi přesný počet ikon, které mi darujete. Poté, co darujete jít, vyberte ikony a pošlete je na můj e-mail také znovu s dokladem o svém darování.

• O období prodeje:
• když je toto téma v prodeji, všichni, kteří si toto téma zakoupí za poloviční cenu, nebudou mít právo žádat o bezplatnou sadu ikon
• pokud chcete ikony, pak stiskněte tlačítko darování vyberte správnou možnost a pošlete mi správný počet ikon pro čarodějnice, kterou darujete ne více ne méně.
Další informace
Sbalit
4,8
Celkem 59
5
4
3
2
1
Načítání

Novinky

-12 new icons added
Další informace
Sbalit

Další informace

Lze přidat do rodinné knihovny
Obsah lze sdílet, pokud bude zakoupen po 2. červenci 2016. Další informace
Aktualizováno
30. ledna 2020
Velikost
53M
Instalace
100+
Aktuální verze
3.7
Vyžaduje Android
4.1 a vyšší
Hodnocení obsahu
Produkty v aplikacích
0,99 US$–5,99 US$ za položku
Od vývojáře
coccco28
Vývojář
Calle Santa Teresa Nr4,Los Belones Murcia Spain
©2020 GoogleSmluvní podmínky webuOchrana soukromíVývojářiInterpretiO společnosti Google|Místo: Spojené státyJazyk: Čeština
Zakoupením této položky uskutečňujete transakci pomocí služby Google Payments a vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkamioznámením o ochraně soukromí služby Google Payments.