Soccer Spirits

Thanh thiếu niên
163.072
Chứa quảng cáo
·
Cho phép mua hàng trong ứng dụng
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

Fantasy Soccer that's out of this world!
Assemble the best soccer team in the galaxy to defeat the League of Evil!

Features

1. Dynamic Sound Effects
Featuring 30 voice actors and over 3,000 sound effects!

2. A Story Transcending Time and Space!
Compete in the Galaxy League to put an end to an epic Space War!

3. Real-time Command Battles
Strengthen your team and power-up your players to fight against the toughest teams in the Colosseum of Despair!

4. Lose Yourself in an Immersive Gaming Experience
Play in Story Mode, Challenge Mode, and the Colosseum of Despair to head to the top of the Galaxy League!

5. Recruit Managers to Strengthen Your Team
Utilize coaches, managers, and scouts with special abilities to train your team!


* Access permission notice for gameplay
· STORAGE: The permission is required to store game data and will not access personal files such as photos.
· PHONE: The permission is required to proceed with in-game events and rewards and will not affect calls.
· CONTACTS: The permission is required to sync your friend list and Google Account.

※ You'll be able to enjoy the service except features related to above authorities even if you don't give permission to the above.

•Language support: English, Français, Deutsch. 한국어, 中文简体, 中文繁體, 日本語, Português, Español, Русский

• Items are available for purchase in this game. Some paid items may not be refundable depending on the type of item.
• For Com2uS Mobile Game Terms of Service, visit http://www.withhive.com/.
- Terms of Service : http://terms.withhive.com/terms/policy/view/M9/T1
- Privacy Policy : http://terms.withhive.com/terms/policy/view/M9/T3
• For questions or customer support, please contact our Customer Support by visiting http://www.withhive.com/help/inquire


────────────────
Play with Com2uS!
────────────────
Follow us!
twitter.com/Com2uS

Like us on Facebook!
facebook.com/Com2uS

Tips and Updates
http://www.withhive.com
Ảo bóng đá đó là ra khỏi thế giới này!
Lắp ráp các đội bóng đá tốt nhất trong thiên hà để đánh bại League of Evil!

Tính năng, đặc điểm

1. Hiệu ứng âm thanh động
Với 30 diễn viên lồng tiếng và hơn 3.000 hiệu ứng âm thanh!

2. Câu chuyện vượt thời gian và không gian!
Cạnh tranh trong Galaxy League để đặt dấu chấm hết cho một thiên anh hùng ca Space War!

3. Số trận đấu chỉ huy theo thời gian thực
Tăng cường đội ngũ và bạn power-up chơi của bạn chống lại các đội bóng khó khăn nhất trong Colosseum of Despair!

4. Lose Yourself trong một kinh nghiệm chơi game Immersive
Chơi trong Story Mode, Challenge Mode, và Colosseum of Despair để đầu đến phía trên cùng của Galaxy Liên đoàn!

5. Tuyển dụng quản lý để tăng cường đội ngũ của bạn
Sử dụng huấn luyện viên, nhà quản lý, và các tuyển trạch viên với khả năng đặc biệt để đào tạo đội ngũ của bạn!


* Thông báo cho phép truy cập cho gameplay
· BẢO QUẢN: Việc cho phép là cần thiết để lưu trữ dữ liệu trò chơi và sẽ không truy cập vào tập tin cá nhân như ảnh.
· PHONE: Việc cho phép được yêu cầu phải tiến hành với các sự kiện và phần thưởng trong game và sẽ không ảnh hưởng đến cuộc gọi.
· LIÊN HỆ: Việc cho phép là cần thiết để đồng bộ danh sách bạn bè của bạn và tài khoản Google.

※ Bạn sẽ có thể thưởng thức các dịch vụ ngoại trừ tính năng liên quan đến cơ quan chức năng ở trên ngay cả khi bạn không cho phép bên trên.

• Hỗ trợ Ngôn ngữ: English, Français, Deutsch. 한국어, 中文 简体, 中文 繁體, 日本語, Português, Español, Русский

• Items có sẵn để mua trong trò chơi này. Một số mặt hàng trả tiền có thể không được hoàn lại tùy thuộc vào loại mặt hàng.
• Đối với Com2uS game di động Điều khoản Dịch vụ, hãy truy cập http://www.withhive.com/.
- Điều khoản dịch vụ: http://terms.withhive.com/terms/policy/view/M9/T1
- Chính sách bảo mật: http://terms.withhive.com/terms/policy/view/M9/T3
• Đối với thắc mắc hoặc hỗ trợ khách hàng, vui lòng liên hệ Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi bằng cách truy cập http://www.withhive.com/help/inquire


────────────────
Chơi với Com2uS!
────────────────
Theo chúng tôi!
twitter.com/Com2uS

Thích chúng tôi trên Facebook!
facebook.com/Com2uS

Mẹo và cập nhật
http://www.withhive.com
Đọc thêm
4,4
Tổng 163.072
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Soccer meets intergalactic fantasy in Soccer Spirits!

1. New Legendary Players in the League

2. New Vivid Live Players and Managers
- 3 New 2D Live Skins

3. Welcome to the Soccer Spirits
- Early Game System and Rewards Improvement

4. Dimension Boss System and Rewards Improvement

Got feedback? Leave a review or contact our Customer Support by visiting http://www.withhive.com/help/inquire.
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
31 tháng 5, 2018
Kích thước
97M
Lượt cài đặt
1.000.000+
Phiên bản hiện tại
1.34.0
Cần có Android
4.0.3 trở lên
Xếp hạng nội dung
Thanh thiếu niên
Bạo lực, Đổ máu, Chủ đề khêu gợi, Ảnh khỏa thân một phần
Yếu tố tương tác
Người dùng tương tác, Mua hàng kỹ thuật số
Sản phẩm trong ứng dụng
2,99 US$ - 99,99 US$ mỗi mặt hàng
Cung cấp bởi
Com2uS
Nhà phát triển
서울시 금천구 가산동 371-17 BYC하이시티 A동 12층
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.