Compassion Mindset Training

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Swedish (Sweden)

Välkommen till att öva compassion och självmedkänsla.

Vi har nu öppnat upp för alla användare!

Det här är en må bra app. I den får du lära dig om vad självmedkänsla är och hur du kan stärka den för att hantera stress eller det som är emotionellt eller fysisk smärtsamt i ditt liv. Compassionträning innebär att skapa förutsättningar för att bygga mod att möta svåra situationer i livet.

Appen innehåller övningar som hjälper dig att göra din hjärna trygg och din kropp lugn. Den innehåller ett program som är vetenskapligt beprövat. Här får du lära dig om känslornas betydelse och att göra beteendeanalyser av situationer som känns utmanande och svåra i ditt liv. Det ingår visualiseringsövningar för att träna hjärnan i trygghet och positiva känslor för att må bra.

Flödet av compassion (medkänsla) kan vi människor lära oss att träna upp dvs att ge till andra, att ta emot och att utveckla självmedkänsla. Det är vad appen och programmet hjälper dig att göra. Syftet är att öka sitt välmående och livskvalité genom att minska stress och att istället stärka känslan av att vara med sig själv i befintligt skick. Compassion blir ett verktyg för att känna sig nöjd och tillfreds med livet. Compassion ingår som metod och tillvägagångssätt i FNs information om hur vi blir lyckliga.

Compassion mindset hjälper dig att:
Minska ångest och nedstämdhet
Minska stress
Minska självkritik
Hantera höga prestationskrav
Jobba med svåra känslor
Känna smärta i kroppen
Skapa ökad förståelse för missbruk och beroendeproblematik

Compassion mindset hjälper dig att:
Få bättre sömnkvalitet
Hantera relationer som upplevs svåra kan bli lättare att navigera i
Känna självacceptans
Stärka självkänslan och självförtroendet
Känna inre trygghet och lugn
Känna förnöjsamhet

Vad du får i Compassion Mindset
Ett strukturerat program som innehåller sex moduler. Börjar med en introduktion till compassion sen andra modulen ger en förståelse för våra drivkrafter och ökad självkännedom. Tredje modulen är självmedkänsla, 4:e modulen är att utveckla medkänsla som mentalt tillstånd. 5:e modulen innehåller hur vi kan må bra av att göra gott till andra. Sista modulen 6 är att utveckla tacksamhet och visdom.

I varje tema ingår:
Praktiska övningar och reflektionsuppgifter
Andningsövning med flera nivåer
Mental träning

Övningarna i denna app kan vara ett komplement till, men inte en ersättning för, professionell psykiatrisk vård för personer som är i behov av det. Är du osäker på ditt vårdbehov eller om appen är lämplig för dig, kontakta vårdcentral eller rådgör med annan vårdkontakt.
Welcome to practicing compassion and self-compassion.

We have now opened up for all users!

This is a must have app. In this you will learn about what self-esteem is and how to strengthen it to deal with stress or what is emotionally or physically painful in your life. Compassion training means creating the conditions for building courage to face difficult situations in life.

The app contains exercises that help you make your mind safe and your body calm. It contains a program that is scientifically proven. Here you will learn about the importance of emotions and conduct behavioral analysis of situations that are challenging and difficult in your life. It includes visualization exercises to train the brain in safety and positive feelings to feel good.

The flow of compassion allows us to teach people to train, ie to give to others, to receive and to develop self-esteem. That's what the app and application will help you do. The aim is to increase their well-being and quality of life by reducing stress and instead reinforcing the feeling of being in themselves in the existing state. Compassion becomes a tool for feeling satisfied and content with life. Compassion is a method and approach to UN information on how we become happy.

Compassion mindset helps you to:
Reduce anxiety and depression
Reduce stress
Reduce self-criticism
Manage high performance requirements
Work with difficult feelings
Feeling pain in the body
Create increased understanding of addiction and addiction issues

Compassion mindset helps you to:
Get better sleep quality
Managing relationships that are experienced difficult can be easier to navigate in
Feel self-acceptance
Strengthen self-esteem and self-esteem
Feeling inner peace and security
Feeling pleasure

What you get in Compassion Mindset
A structured program that contains six modules. Starting with an introduction to compassion since the second module gives an understanding of our driving forces and increased self-awareness. The third module is self-esteem, the 4th module is to develop compassion as a mental state. The 5th module contains how we may feel good at doing good to others. The last module 6 is to develop gratitude and wisdom.

Each theme includes:
Practical exercises and reflection tasks
Breathing exercise with multiple levels
Mental training

The exercises in this app may be a complement to, but not a replacement for, professional psychiatric care for people in need of it. If you are unsure of your healthcare needs or if the app is suitable for you, contact your healthcare provider or consult another healthcare provider.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

Mindre buggar fixade
Read more
Collapse

Additional Information

Eligible for Family Library
Eligible if bought after 7/2/2016. Learn More
Updated
November 6, 2019
Size
Varies with device
Installs
50+
Current Version
Varies with device
Requires Android
Varies with device
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
C work stories AB
Developer
©2020 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersArtistsAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.