TwoNav GPS: Tracks & Maps

Per a tots els públics
1.229
Conté anuncis
·
Ofereix compres des de l'aplicació
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

TwoNav brings you the best GPS application for smartphones, featuring dual navigation to ensure success in any sports activity (walking, trail running, cycling, mountaineering, MTB, running, geocaching and more), as well as accurate, reliable driving on the road.

TwoNav gives you the chance to create personalised profiles for different sporting activities on your smartphone, load all the tracks and routes you want, use practical alarms (deviation from your route, speed limit, etc.) and set useful fields. Take on your outdoor activities with the TwoNav guarantee!

_______________________
EXTENSIVE TOPO MAP ARCHIVE in 2D and 3D

FREE: TwoNav offers an extensive catalogue of free maps online, including the popular OpenStreetMap and on-line maps or topo maps of Italy, Spain, Canada, the USA and elsewhere, with which to find your way and enjoy the best mapping anywhere in the world.

PAID: We also offer you an extensive catalogue of premium 2D and 3D maps: topographic, roads and even satellite images. Discover our maps of Spain, France, the United Kingdom, Germany, Africa and South America… from the world’s leading cartographic institutes (Ordnance Survey, IGN France, IGN Spain, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie in Germany, etc). From now on having premium topo maps offline will be very easy, so that you can enjoy your trips in the mountains and get the most out of your experiences without any need for Internet access.

_______________________
UNLIMITED TRACKS, ROUTES AND WAYPOINTS

Enjoy direct, unlimited access to tracks, routes and waypoints on the servers belonging to our partners (Everytrail, GPSies, etc.). TwoNav allows you to create, download and share content in all formats (*.GPX, *.TRK, *.PLT, etc.) and browse them as much as you want. Enjoy all your plans just as you always wanted to: save all the tracks from your routes and relive the experience whenever you like.

_______________________
ALL THE INFORMATION AT YOUR FINGERTIPS

With TwoNav you can have fun with more than 80 different data fields, get useful information (speeds, altitudes, distances and more) in real time and use a host of practical Outdoor tools, including personalised deviation from route alarms, as well as an authentic 'virtual coach' to make progress in your training sessions. Turn your smartphone into a highly powerful GPS!

_______________________
ACCESSORY FOR PC/MAC

Use Land software on your PC to prepare and analyse your routes conveniently and in a wealth of detail. Take advantage of the power of your computer to get the best content (maps, tracks and waypoints) on your smartphone.

_______________________
E-ROADBOOKS, REAL ROUTE BOOKS

With Land software you can create route books with visual instructions, audio, photos, videos and even informative texts for each point of interest on the route and view them on your smartphone while enjoying excellent navigation on all your trips and outdoor activities.

_______________________
RELIABILITY ON THE ROAD

With TwoNav you can have all the features of a road GPS on your smartphone to enjoy your car journeys -you must be using road maps- with a voice guide, speed limits, radar alerts, route management and a host of other functions.

_______________________
TWONAV GPS FREE vs TWONAV GPS PREMIUM

Discover the possibilities of our “TwoNav GPS Premium” app:

- Create your own personal maps and share them with your friends.
- 3D maps: show the actual relief of the terrain you are passing through.
- Total personalisation: set up data pages, map window, colours, route finding tools, new profiles and more.
- Ad-free: get a full view of the map window.
- Work with several files at once (tracks, waypoints, maps).

_______________________

IMPORTANT: Purchasing this application through Google Play means it cannot be installed on other devices which do not use the Android operating system.
TwoNav li ofereix la millor aplicació GPS per als telèfons intel · ligents, amb navegació dual per assegurar l'èxit en qualsevol activitat esportiva (caminar, trail running, ciclisme, muntanyisme, BTT, córrer, geocaching i més), així com la conducció precisa i fiable a la carretera.

TwoNav li ofereix la possibilitat de crear perfils personalitzats per a diferents activitats esportives al telèfon intel · ligent, carregueu totes les pistes i les rutes que desitja, utilitzeu alarmes pràctics (desviació de la ruta, els límits de velocitat, etc) i establir camps útils. Enfronta't a les teves activitats a l'aire lliure, amb la garantia TwoNav!

_______________________
Extens arxiu MAP TOPO en 2D i 3D

GRATIS: TwoNav li ofereix un ampli catàleg de mapes gratuïts en línia, incloent l'OpenStreetMap popular i mapes on-line o mapes topogràfics d'Itàlia, Espanya, Canadà, els EUA i en altres llocs, amb el qual per trobar el camí i gaudir de la millor assignació d'arreu del món.

Pagades: També li oferim un ampli catàleg de prima mapes 2D i 3D: topogràfic, carreteres i les imatges fins i tot satèl · lit. Descobreixi les nostres mapes d'Espanya, França, Regne Unit, Alemanya, Àfrica i Amèrica del Sud ... dels principals instituts cartogràfics del món (Ordnance Survey, IGN France IGN Espanya, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie a Alemanya, etc.) A partir d'ara tenint mapes talp premium offline serà molt fàcil, perquè pugui gaudir dels seus viatges a les muntanyes i obtenir el màxim profit de les seves experiències sense necessitat de connexió a Internet.

_______________________
Il limitat de pistes, rutes i waypoints

Gaudiu de l'accés directe i il · limitat a les pistes, rutes i waypoints en els servidors que pertanyen als nostres socis (EveryTrail, GPSies, etc.) TwoNav li permet crear, descarregar i compartir continguts en tots els formats (*. GPX, *. TRK, *. PLT, etc) i navegar per ells tant com vostè desitja. Gaudeixi de tots els seus plans de la mateixa manera que sempre va voler: guardar totes les pistes de les seves rutes i tornar a viure l'experiència sempre que ho desitgi.

_______________________
TOTA LA INFORMACIÓ AL SEU ABAST

Amb TwoNav podrà divertir-se amb més de 80 camps de dades diferents, obtenir informació útil (velocitats, altituds, distàncies i més) en temps real i utilitzar una sèrie d'eines a l'aire lliure pràctiques, incloent la desviació personalitzada d'alarmes de ruta, així com una autèntica 'entrenador virtual "per avançar en les seves sessions d'entrenament. Converteix el teu smartphone en una potent eina de GPS!

_______________________
ACCESSORIS PER A PC / MAC

Utilitzeu programari de Terra en el seu PC per preparar i analitzar les seves rutes de forma convenient i en una gran quantitat de detalls. Aprofitar el poder del seu equip per obtenir el millor contingut (mapes, tracks i waypoints) al telèfon intel · ligent.

_______________________
E-llibres de ruta, REAL LLIBRES DE RUTA

Amb el programari de la terra pot crear llibres de ruta amb instruccions visuals, àudio, fotos, vídeos i fins i tot textos informatius per a cada punt d'interès a la ruta i veure'ls en el seu telèfon intel ligent mentre es gaudeix d'una excel · lent navegació en tots els seus viatges i activitats a l'aire lliure.

_______________________
FIABILITAT EN EL CAMÍ

Amb TwoNav vostè pot tenir totes les característiques d'un GPS de carreteres al telèfon intel · ligent de gaudir dels seus viatges-te d'automòbils ha d'utilitzar els mapes de carretera-amb una guia de veu, els límits de velocitat, alertes de radar, gestió de rutes i una sèrie d'altres funcions.

_______________________
GPS TwoNav gratis vs TwoNav GPS Premium

Descobreix les possibilitats de la nostra aplicació "GPS TwoNav Premium":

- Crea els teus propis mapes personals i compartir-los amb els teus amics.
- Mapes en 3D: mostrar el relleu actual del terreny en què està de pas.
- Personalització Total: configurar pàgines de dades, la finestra del mapa, colors, eines de recerca de rutes, nous perfils i més.
- Sense publicitat: obtenir una vista completa de la finestra del mapa.
- Treballar amb diversos arxius alhora (tracks, waypoints, mapes).

_______________________

IMPORTANT: La compra d'aquesta aplicació a través de Google Play vol dir que no es pot instal · lar en altres dispositius que no utilitzen el sistema operatiu Android.
Més informació
Replega
2,2
1.229 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant…

Novetats

Fix IGN access
Més informació
Replega

Informació addicional

Actualitzada
4 de juny de 2019
Mida
30M
Instal·lacions
100.000+
Versió actual
3.3.8
Requereix Android
1.6 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tots els públics
Elements interactius
Comparteix la ubicació, Compres digitals, Internet sense restriccions
Productes de compra des de l'aplicació
0,99 USD - 139,99 USD per cada element
Oferta per
TwoNav
Desenvolupador
Carrer d'en Draper 13 08350 Arenys de Mar (Barcelona) Spain
©2020 GoogleCondicions del servei del lloc webPrivadesaDesenvolupadorsQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.