TwoNav GPS: Tracks & Maps

Dla wszystkich
1 090
Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

TwoNav brings you the best GPS application for smartphones, featuring dual navigation to ensure success in any sports activity (walking, trail running, cycling, mountaineering, MTB, running, geocaching and more), as well as accurate, reliable driving on the road.

TwoNav gives you the chance to create personalised profiles for different sporting activities on your smartphone, load all the tracks and routes you want, use practical alarms (deviation from your route, speed limit, etc.) and set useful fields. Take on your outdoor activities with the TwoNav guarantee!

_______________________
EXTENSIVE TOPO MAP ARCHIVE in 2D and 3D

FREE: TwoNav offers an extensive catalogue of free maps online, including the popular OpenStreetMap and on-line maps or topo maps of Italy, Spain, Canada, the USA and elsewhere, with which to find your way and enjoy the best mapping anywhere in the world.

PAID: We also offer you an extensive catalogue of premium 2D and 3D maps: topographic, roads and even satellite images. Discover our maps of Spain, France, the United Kingdom, Germany, Africa and South America… from the world’s leading cartographic institutes (Ordnance Survey, IGN France, IGN Spain, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie in Germany, etc). From now on having premium topo maps offline will be very easy, so that you can enjoy your trips in the mountains and get the most out of your experiences without any need for Internet access.

_______________________
UNLIMITED TRACKS, ROUTES AND WAYPOINTS

Enjoy direct, unlimited access to tracks, routes and waypoints on the servers belonging to our partners (Everytrail, GPSies, etc.). TwoNav allows you to create, download and share content in all formats (*.GPX, *.TRK, *.PLT, etc.) and browse them as much as you want. Enjoy all your plans just as you always wanted to: save all the tracks from your routes and relive the experience whenever you like.

_______________________
ALL THE INFORMATION AT YOUR FINGERTIPS

With TwoNav you can have fun with more than 80 different data fields, get useful information (speeds, altitudes, distances and more) in real time and use a host of practical Outdoor tools, including personalised deviation from route alarms, as well as an authentic 'virtual coach' to make progress in your training sessions. Turn your smartphone into a highly powerful GPS!

_______________________
ACCESSORY FOR PC/MAC

Use Land software on your PC to prepare and analyse your routes conveniently and in a wealth of detail. Take advantage of the power of your computer to get the best content (maps, tracks and waypoints) on your smartphone.

_______________________
E-ROADBOOKS, REAL ROUTE BOOKS

With Land software you can create route books with visual instructions, audio, photos, videos and even informative texts for each point of interest on the route and view them on your smartphone while enjoying excellent navigation on all your trips and outdoor activities.

_______________________
RELIABILITY ON THE ROAD

With TwoNav you can have all the features of a road GPS on your smartphone to enjoy your car journeys -you must be using road maps- with a voice guide, speed limits, radar alerts, route management and a host of other functions.

_______________________
TWONAV GPS FREE vs TWONAV GPS PREMIUM

Discover the possibilities of our “TwoNav GPS Premium” app:

- Create your own personal maps and share them with your friends.
- 3D maps: show the actual relief of the terrain you are passing through.
- Total personalisation: set up data pages, map window, colours, route finding tools, new profiles and more.
- Ad-free: get a full view of the map window.
- Work with several files at once (tracks, waypoints, maps).

_______________________

IMPORTANT: Purchasing this application through Google Play means it cannot be installed on other devices which do not use the Android operating system.
TwoNav przynosi najlepszą aplikację GPS dla smartfonów, wyposażony w podwójny nawigacji, aby zapewnić sukces w jakiejkolwiek aktywności sportowej (spacery, biegi, kolarstwo górskie, MTB, biegi, geocaching i więcej), a także dokładne, wiarygodne ruchu drogowego.

TwoNav daje szansę na tworzenie spersonalizowanych profili dla różnych działań sportowych na smartfonie, załadować wszystkich ścieżek i tras, które chcesz, praktycznego zastosowania alarmów (odchylenie od trasy, ograniczenia prędkości, itp.) i zestaw przydatnych pól. Podjęcia na świeżym powietrzu z gwarancją TwoNav!

_______________________
Dokładną mapę TOPO ARCHIWUM w 2D i 3D

GRATIS: TwoNav oferuje szeroki katalog bezpłatnych map on-line, w tym popularnej OpenStreetMap i mapy lub mapy topograficzne on-line z Włoch, Hiszpanii, Kanady, USA i gdzie indziej, z którym znaleźć swoją drogę i ciesz się najlepszą odwzorowanie w dowolnym miejscu świat.

PŁATNE: Oferujemy Państwu szeroki katalog Premium 2D i 3D: Mapy, dróg i topograficznej nawet zdjęcia satelitarne. Odkryj nasze mapy Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Afryki i Ameryki Południowej ... z największych na świecie instytutów kartograficznych (Ordnance Survey, IGN Francja, IGN Hiszpania, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie w Niemczech, itp.). Od teraz mając mapy topo zalogowany premia będzie bardzo proste, dzięki czemu można cieszyć się wycieczki w górach i uzyskać jak najwięcej z Twoich doświadczeń, bez konieczności dostępu do Internetu.

_______________________
Nieograniczoną liczbę ścieżek, szlaków i waypointów

Ciesz bezpośredni, nieograniczony dostęp do utworów, tras i punktów nawigacyjnych na serwerach należących do naszych partnerów (Everytrail, Gpsies itp.). TwoNav pozwala tworzyć, pobierać i udostępniać treści we wszystkich formatach (*. GPX *. TRK, *. PLT, itp.) i przeglądać je jak chcesz. Ciesz wszystkie swoje plany, tak jak zawsze chciałeś: zapisać wszystkie utwory ze swoich tras i przeżyć doświadczenie, kiedy tylko chcesz.

_______________________
Wszystkie informacje na wyciągnięcie ręki

Z TwoNav możesz bawić się z ponad 80 różnych pól danych, uzyskać przydatne informacje (prędkości, wysokości, odległości i więcej) w czasie rzeczywistym i używać wiele praktycznych narzędzi na wolnym powietrzu, w tym spersonalizowanych alarmów odchylenia od trasy, a także autentyczne "wirtualny trener" postępy w sesji treningowych. Zmień swój telefon w bardzo mocny GPS!

_______________________
AKCESORIA DLA PC / MAC

Używaj oprogramowania działki na komputerze, aby przygotować i analizować swoje trasy w dogodny sposób i w bogactwo szczegółów. Skorzystaj z mocy komputera, aby uzyskać najlepszą zawartość (mapy, szlaków i waypointów) w smartfonie.

_______________________
E-ROADBOOKS, prawdziwe książki DROGA

Z oprogramowaniem gruntu można utworzyć książek trasy z instrukcji wizualnych, audio, zdjęć, filmów, a nawet tekstów informacyjnych dla każdego interesującego miejsca na trasie i zobaczyć je w smartfonie oraz znakomitej nawigacji na wszystkie wycieczki i zajęcia na świeżym powietrzu.

_______________________
PEWNOŚĆ NA DRODZE

Z TwoNav możesz mieć wszystkie funkcje GPS drogowego na smartfonie cieszyć się podróże-ty samochód musi być za pomocą map drogowych-z przewodnikiem głosowym, ograniczenia prędkości, alerty Radar, zarządzanie trasy i wiele innych funkcji.

_______________________
TwoNav GPS DARMO vs TwoNav GPS PREMIUM

Odkryj możliwości naszej aplikacji "TwoNav GPS Premium":

- Tworzenie własnych osobistych mapy i dzielić się nimi ze swoimi znajomymi.
- 3D mapy: pokazać rzeczywistą ulgę terenu jesteś przejazdem.
- Całkowita personalizacja: utworzenie strony danych, okno mapy, kolorów, narzędzia, nowe trasy, znalezienie profili i więcej.
- Ad-darmowe: uzyskać pełny widok okna mapy.
- Praca z kilku plików na raz (ścieżki, punkty drogi, mapy).

_______________________

WAŻNE: Zakup tej aplikacji przez Google Play oznacza, że ​​nie można zainstalować na innych urządzeniach, które nie korzystają z systemu operacyjnego Android.
Więcej informacji
Zwiń
3,6
Łącznie: 1 090
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

Fix reloading data and maps
Fix reloading user configuration
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
2 lutego 2016
Rozmiar
30M
Instalacje
100 000+
Aktualna wersja
3.3.4
Wymaga Androida
1.6 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Udostępnianie informacji o lokalizacji, Zakupy cyfrowe, Nieograniczony dostęp do Internetu
Produkty w aplikacji
0,99 USD-139,99 USD za element
Sprzedawca
CompeGPS Team SL
Deweloper
Carrer d'en Draper 13 08350 Arenys de Mar (Barcelona) Spain
©2019 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.