Chan cuoc goi va SMS
(1,708)

Reviews

What's New
V2.7.002
- Thêm nút xóa tất cả lịch sử chặn
- Cải thiện thuận toán ứng dụng ổn định và chính xác hơn
- Cải thiện tốc độ
V2.7.001 46
- Fix lỗi không không hiện được ICON khi đã ẩn
V2.7
- Thiết kế lại giao điện, tối ưu giải thuật
- Fix lỗi session khi đăng nhập, bảo đảm bí mật tuyệt đối
- Chức năng mới KHÔNG LÀM PHIỀN, chuyển qua chế độ yên lặng các cuộc gọi đến trong khoảng thời gian định trước
V2.6.3
- Fix lỗi khi đăng nhập bằng phím gọi điện tự động tạo shortcut
- Fix lỗi hệ thống

Similar

More from developer