The Financial Express

Conté anuncis
Vols fer servir el Traductor de Google per traduir la descripció a català?Recupera la descripció en l'idioma original: anglès (Estats Units)

The Financial Express (FE) is the first financial daily of Bangladesh in English under the ownership of company -- International Publications Limited which was incorporated under the Companies Act in the year, 1993.

The FE started its journey in 1993. In terms of circulation this daily now ranks second, both in its print and on online editions, among its contemporaries, in English language, in Bangladesh. It has currently syndication arrangements with the London-based Financial Times (FT) and the Prague-based Project Syndicate.

The FE’s prime objective is dissemination of fair and objective news and information. It makes its best efforts to keep its readers informed about the ongoing social, economic, financial and political developments daily (excepting its announced holidays) in its print edition, and also round-the-clock through its online version. It gives extensive coverage of economic and business developments taking place at home and abroad, in its both print and online editions.

The FE puts particular emphasis on publication of in-depth analyses, views and opinions on major domestic, regional and global trade, business and other related issues.
The FE attaches importance to the broad principles of a competitive market-oriented economy; it remains steadfast in its commitment to promoting its goals and objectives in an environment in which the public policies should be geared to playing a facilitatory role under a transparent rule-based system and also to fostering inclusive growth and participatory socio-economic and political development in countries like Bangladesh.
Besides, the newspaper is focused on promoting economic and financial literacy in the country through its reader-friendly presentation of news and views.

The FE is committed to serving the interest of its readers and people in general. While upholding professional and ethical values of journalism, the FE takes into account the prevailing laws of the country that are applicable to publications of the newspapers. It respects human rights and dignity of all citizens and takes particular care about not maligning anyone, no matter what his or her social standing is. The copyright that the newspaper establishment, The Financial Express, enjoys with regard to all that is printed in the daily and posted on its website, are its legal rights. All those who read the daily or visit or view its website, are under legal obligation to respect, and not to infringe upon, those rights of the FE.
El Financial Express (FE) és el primer diari econòmic de Bangla Desh a Anglès sota la propietat de l'empresa - International Publications Limited, que va ser incorporada sota la Llei de Societats en l'any 1993.

La FE començar el seu camí el 1993. Quant a la circulació d'aquest diari ara ocupa el segon lloc, tant en la seva versió impresa i en edicions en línia, entre els seus contemporanis, en l'idioma anglès, a Bangla Desh. Que té actualment acords de sindicació amb el londinenc Financial Times (FT) i el Projecte Distribuir amb seu a Praga.

L'objectiu primordial de la FE és la difusió de notícies i la informació justa i objectiva. Es fa els seus millors esforços per mantenir als seus lectors informats sobre els desenvolupaments socials, econòmics, financers i polítics en curs tots els dies (excepte els dies festius) va anunciar en la seva edició impresa, i també durant les quatre hores del dia a través de la seva versió en línia. Es dóna una àmplia cobertura dels esdeveniments econòmics i comercials que tenen lloc a la llar ia l'estranger, tant en la seva edició impresa i en línia.

La FE posa especial èmfasi en la publicació d'anàlisi en profunditat, opinions i dictàmens sobre important el comerç nacional, regional i global, els negocis i altres temes relacionats.
La FE concedeix importància als principis generals d'una economia competitiva orientada al mercat; es manté ferm en el seu compromís amb la promoció de les seves metes i objectius en un entorn en què les polítiques públiques s'han d'orientar a exercir un paper facilitador en un sistema basat en regles transparents i també per al foment del creixement integrador i el desenvolupament socioeconòmic i polític participatiu països com Bangla Desh.
A més, el diari se centra en la promoció de l'educació econòmica i financera al país a través de la seva presentació amigable per al lector de notícies i punts de vista.

La FE es compromet a servir l'interès dels seus lectors i persones en general. Mentre que la defensa dels valors ètics i professionals del periodisme, la FE té en compte la legislació vigent del país que són aplicables a les publicacions dels diaris. Que respecti els drets humans i la dignitat de tots els ciutadans i té especial cura de no difamar qualsevol persona, sense importar quin és la seva posició social és. Els drets que l'establiment diari, The Financial Express, gaudeix pel que fa a tot el que està imprès al diari i publicada al seu lloc web, són els seus drets legals. Tots aquells que llegeixen el diari o visitar o veure el seu lloc web, tenen l'obligació legal de respectar i no violar, els drets de la FE.
Més informació

Comentaris

Ressenya Policy
3,8
41 en total
5
4
3
2
1
S'està carregant...

Novetats

Few updates on API
Enhanced performance and stability
Més informació

Informació addicional

Actualitzada
27 de febrer de 2018
Mida
4,8M
Instal·lacions
5.000+
Versió actual
0.0.4
Requereix Android
4.1 i versions posteriors
Classificació del contingut
Per a tothom
Oferta per
The Financial Express BD
Desenvolupador
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, GPO Box : 2526 Dhaka- 1000 and printed by him from City Publishing House Ltd., 1 RK Mission Road, Dhaka-1000.
©2018 GoogleTermes i condicions del llocPrivadesaDesenvolupadorsArtistesQuant a Google|Ubicació: Estats UnitsIdioma: català
En comprar aquest article, fas una transacció amb Google Payments i n'acceptes les condicions del servei i l'avís de privadesa.