The Financial Express

Contains Ads
Queres traducir a descrición ao galego (España) co Tradutor de Google?Volver traducir descrición ao inglés (Os Estados Unidos)

The Financial Express (FE) is the first financial daily of Bangladesh in English under the ownership of company -- International Publications Limited which was incorporated under the Companies Act in the year, 1993.

The FE started its journey in 1993. In terms of circulation this daily now ranks second, both in its print and on online editions, among its contemporaries, in English language, in Bangladesh. It has currently syndication arrangements with the London-based Financial Times (FT) and the Prague-based Project Syndicate.

The FE’s prime objective is dissemination of fair and objective news and information. It makes its best efforts to keep its readers informed about the ongoing social, economic, financial and political developments daily (excepting its announced holidays) in its print edition, and also round-the-clock through its online version. It gives extensive coverage of economic and business developments taking place at home and abroad, in its both print and online editions.

The FE puts particular emphasis on publication of in-depth analyses, views and opinions on major domestic, regional and global trade, business and other related issues.
The FE attaches importance to the broad principles of a competitive market-oriented economy; it remains steadfast in its commitment to promoting its goals and objectives in an environment in which the public policies should be geared to playing a facilitatory role under a transparent rule-based system and also to fostering inclusive growth and participatory socio-economic and political development in countries like Bangladesh.
Besides, the newspaper is focused on promoting economic and financial literacy in the country through its reader-friendly presentation of news and views.

The FE is committed to serving the interest of its readers and people in general. While upholding professional and ethical values of journalism, the FE takes into account the prevailing laws of the country that are applicable to publications of the newspapers. It respects human rights and dignity of all citizens and takes particular care about not maligning anyone, no matter what his or her social standing is. The copyright that the newspaper establishment, The Financial Express, enjoys with regard to all that is printed in the daily and posted on its website, are its legal rights. All those who read the daily or visit or view its website, are under legal obligation to respect, and not to infringe upon, those rights of the FE.
O Expresado Financeira (FE) é o primeiro diario financeiro de Bangladesh en inglés baixo a posesión de empresa - International Publications Limited, que foi constituída en virtude da Lei de empresas no ano 1993.

A fe iniciou a súa viaxe en 1993. En termos de circulación que diariamente agora ocupa o segundo lugar, tanto na súa versión impresa e na edición en liña, entre os seus contemporáneos, no idioma inglés, en Bangladesh. Ten actualmente acordos de distribución coa sede en Londres Financial Times (FT) e do Project Syndicate con sede en Praga.

obxectivo primordial da fe é a difusión de noticias e información xusta e obxectiva. Fai os seus mellores esforzos para manter os seus lectores informados sobre os desenvolvementos sociais, económicos, financeiros e políticos en curso diaria (excepto as súas vacacións anunciadas) na súa edición impresa, e tamén round-the-clock través da súa versión en liña. Dá ampla cobertura dos desenvolvementos económicos e empresariais que teñen lugar na casa e no exterior, na súa impresión e edición en liña.

A fe pon especial énfase na publicación de análises en profundidade, puntos de vista e opinións sobre gran comercio nacional, rexional e global, empresas e outras cuestións relacionadas.
A fe atribúe grande importancia aos principios xerais dunha economía orientada ao mercado competitivo; permanece firme no seu compromiso de promover os seus obxectivos e obxectivos nun ambiente no que as políticas públicas deben orientadas en desempeñar un papel facilitador no marco dun sistema baseado en regras transparentes e tamén para a promoción do crecemento inclusivo e do desenvolvemento socio-económico e político participativo países como Bangladesh.
Ademais, o xornal está enfocada en promover a alfabetización económica e financeira no país a través da súa presentación de fácil lectura de noticias e opinións.

A fe ten o compromiso de servir o interese dos seus lectores e as persoas en xeral. Mentres defensa dos valores éticos e profesionais do xornalismo, a fe ten en conta as leis vixentes do país que son aplicables a publicacións dos xornais. El respecta os dereitos humanos ea dignidade de todos os cidadáns e toma coidado especial de non difamar calquera persoa, non importa o que a súa posición social é. Os dereitos de autor de que o establecemento xornal, The Financial Express, goza en relación a todo o que é impreso no xornal e publicou no seu sitio web, son os seus dereitos legais. Todos aqueles que ler o xornal ou visita ou ver o seu sitio web, están baixo a obriga legal de respectar, e non infrinxir, estes dereitos da fe.
Máis información
3,8
41 en total
5
4
3
2
1
Cargando...

Novidades

Few updates on API
Enhanced performance and stability
Máis información

Información adicional

Data de actualización
27 de febreiro de 2018
Tamaño
4.8M
Instalacións
5,000+
Versión actual
0.0.4
Require Android
4.1 e versións posteriores
Valoración de contido
Permisos
Ofrecida por
The Financial Express BD
Programador
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, GPO Box : 2526 Dhaka- 1000 and printed by him from City Publishing House Ltd., 1 RK Mission Road, Dhaka-1000.
©2018 GoogleCondicións de servizo do sitioPrivacidadeProgramadoresArtistasAcerca de Google|Localización: Os Estados UnidosIdioma: galego
Ao comprar este artigo, realizas unha transacción con Google Payments e aceptas as Condicións de servizo e o Aviso de privacidade de Google Payments.