The Financial Express

Contains Ads
Թարգմանե՞լ նկարագրությունը հայերեն (Հայաստան) Google Translate-ի օգնությամբԹարգմանել նկարագրությունը անգլերեն (Միացյալ Նահանգներ)

The Financial Express (FE) is the first financial daily of Bangladesh in English under the ownership of company -- International Publications Limited which was incorporated under the Companies Act in the year, 1993.

The FE started its journey in 1993. In terms of circulation this daily now ranks second, both in its print and on online editions, among its contemporaries, in English language, in Bangladesh. It has currently syndication arrangements with the London-based Financial Times (FT) and the Prague-based Project Syndicate.

The FE’s prime objective is dissemination of fair and objective news and information. It makes its best efforts to keep its readers informed about the ongoing social, economic, financial and political developments daily (excepting its announced holidays) in its print edition, and also round-the-clock through its online version. It gives extensive coverage of economic and business developments taking place at home and abroad, in its both print and online editions.

The FE puts particular emphasis on publication of in-depth analyses, views and opinions on major domestic, regional and global trade, business and other related issues.
The FE attaches importance to the broad principles of a competitive market-oriented economy; it remains steadfast in its commitment to promoting its goals and objectives in an environment in which the public policies should be geared to playing a facilitatory role under a transparent rule-based system and also to fostering inclusive growth and participatory socio-economic and political development in countries like Bangladesh.
Besides, the newspaper is focused on promoting economic and financial literacy in the country through its reader-friendly presentation of news and views.

The FE is committed to serving the interest of its readers and people in general. While upholding professional and ethical values of journalism, the FE takes into account the prevailing laws of the country that are applicable to publications of the newspapers. It respects human rights and dignity of all citizens and takes particular care about not maligning anyone, no matter what his or her social standing is. The copyright that the newspaper establishment, The Financial Express, enjoys with regard to all that is printed in the daily and posted on its website, are its legal rights. All those who read the daily or visit or view its website, are under legal obligation to respect, and not to infringe upon, those rights of the FE.
Ֆինանսական Էքսպրես (FE) առաջին ֆինանսական օրաթերթը Բանգլադեշի անգլերենով տակ սեփականության իրավունքով պատկանող ընկերության միջազգային Հրապարակումներ Limited որն ներառված տակ ընկերությունների Ակտի է տարվա 1993 թ.

The FE սկսել է իր ճանապարհորդությունը 1993 թ .: առումով շրջանառության Այս օրական այժմ զբաղեցնում է երկրորդ, այնպես էլ իր տպագիր եւ առցանց հրատարակություններում, այդ թվում իր ժամանակակիցների, անգլերեն լեզվի, Բանգլադեշում: Այն ներկայումս տարածման պայմանավորվածություններ Լոնդոնյան Financial Times (FT) եւ Պրահայում տեղակայված Project Syndicate.

ՀՀ FE վարչապետ նպատակն է տարածում արդար եւ օբյեկտիվ նորություններ եւ տեղեկատվություն. Այն ստիպում է իր լավագույն ջանքերը, որպեսզի պահպանել իր ընթերցողներին տեղեկացրել ընթացիկ սոցիալական, տնտեսական, ֆինանսական եւ քաղաքական զարգացումների օրական (բացառությամբ իր հայտարարած տոները) իր տպագիր հրատարակության, ինչպես նաեւ կլոր-է-ժամացույցը դրա միջոցով առցանց տարբերակով: Այն հնարավորություն է տալիս լայն լուսաբանումը տնտեսական եւ գործարար տեղի ունեցող զարգացումների տանը եւ արտերկրում, իր, այնպես էլ տպագիր եւ առցանց հրատարակություններում.

The FE դնում հատուկ շեշտը հրապարակման խորացված վերլուծությունների, տեսակետների եւ կարծիքների վերաբերյալ խոշոր ներքին, տարածաշրջանային եւ գլոբալ առեւտրի, բիզնեսի եւ այլ հարակից հարցերի:
The FE կարեւորում է լայն սկզբունքների մի մրցունակ շուկայական կողմնորոշում ունեցող տնտեսության; այն շարունակում է մնալ անսասան է իր հանձնառության խթանելու իր նպատակների եւ խնդիրների մի միջավայրում, որի մեջ հանրային քաղաքականությունը պետք է հեռանկարով խաղում մի facilitatory դեր տակ թափանցիկ կանոնների վրա հիմնված համակարգի, ինչպես նաեւ խթանել ներառական աճին եւ մասնակցային սոցիալ-տնտեսական եւ քաղաքական զարգացումը նման երկրները Բանգլադեշ.
Բացի այդ, թերթը կենտրոնացած է խթանել տնտեսական եւ ֆինանսական գրագիտության միջոցով երկրում իր ընթերցողի բարեկամական ներկայացման նորությունների եւ դիտարկումներ:

Որ FE պարտավորվում է ծառայում հետաքրքրությունը իր ընթերցողների եւ ընդհանրապես ժողովրդի: Մինչ բարձր պահելով մասնագիտական ​​եւ էթիկական արժեքները լրագրության, որ FE հաշվի է առնում տարածված այն երկրի օրենքներին, որոնք կիրառելի են հրապարակումների թերթերի: Այն հարգում մարդու իրավունքները եւ արժանապատվությունը բոլոր քաղաքացիների եւ տեւում է որոշակի հոգ է ոչ չարախոսում մեկին, անկախ նրանից, թե նրա սոցիալական դրությունը է: Հեղինակային իրավունքների, որ թերթը ստեղծումը, Ֆինանսական Էքսպրես, վայելում հետ կապված այն ամենը, ինչ տպագրվում է օրական եւ իր կայքում տեղադրել է, կան նրա իրավունքները: Բոլոր նրանք, ովքեր կարդում է օրական կամ այցելել կամ դիտել է իր կայքը, տակ են իրավական պարտավորության հարգելու, եւ ոչ թե ոտնահարողն, այդ իրավունքների FE.
Կարդալ ավելին
3,8
41 ընդամենը
5
4
3
2
1
Բեռնում...

Ինչ փոփոխություններ կան

Few updates on API
Enhanced performance and stability
Կարդալ ավելին

Լրացուցիչ տեղեկություններ

Թարմացվել է
27 փետրվարի, 2018 թ.
Չափը
4.8M
Տեղադրումներ
5,000+
Ընթացիկ տարբերակը
0.0.4
Android-ի պահանջվող տարբերակը
4.1 և ավելի բարձր
Տարիքային սահմանափակումներ
Բոլորի համար
Թույլտվություններ
Հաշվետվություն
Վաճառող
The Financial Express BD
Մշակող
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, GPO Box : 2526 Dhaka- 1000 and printed by him from City Publishing House Ltd., 1 RK Mission Road, Dhaka-1000.
©2018 GoogleԿայքի օգտագործման պայմաններԳաղտնիությունՄշակողներԿատարողներGoogle-ի մասին|Երկիր՝ Միացյալ ՆահանգներԼեզու՝ հայերեն
Այս ապրանքի համար դուք վճարում եք Google Payments վճարային համակարգով: Կատարելով այս գնումը` դուք ընդունում եք Google Payments-ի օգտագործման պայմաններն ու գաղտնիության ծանուցումը: