The Financial Express

Inneholder annonser
Vil du oversette beskrivelsen til norsk (Norge) med Google Oversetter?Oversett beskrivelsen tilbake til engelsk (USA)

The Financial Express (FE) is the first financial daily of Bangladesh in English under the ownership of company -- International Publications Limited which was incorporated under the Companies Act in the year, 1993.

The FE started its journey in 1993. In terms of circulation this daily now ranks second, both in its print and on online editions, among its contemporaries, in English language, in Bangladesh. It has currently syndication arrangements with the London-based Financial Times (FT) and the Prague-based Project Syndicate.

The FE’s prime objective is dissemination of fair and objective news and information. It makes its best efforts to keep its readers informed about the ongoing social, economic, financial and political developments daily (excepting its announced holidays) in its print edition, and also round-the-clock through its online version. It gives extensive coverage of economic and business developments taking place at home and abroad, in its both print and online editions.

The FE puts particular emphasis on publication of in-depth analyses, views and opinions on major domestic, regional and global trade, business and other related issues.
The FE attaches importance to the broad principles of a competitive market-oriented economy; it remains steadfast in its commitment to promoting its goals and objectives in an environment in which the public policies should be geared to playing a facilitatory role under a transparent rule-based system and also to fostering inclusive growth and participatory socio-economic and political development in countries like Bangladesh.
Besides, the newspaper is focused on promoting economic and financial literacy in the country through its reader-friendly presentation of news and views.

The FE is committed to serving the interest of its readers and people in general. While upholding professional and ethical values of journalism, the FE takes into account the prevailing laws of the country that are applicable to publications of the newspapers. It respects human rights and dignity of all citizens and takes particular care about not maligning anyone, no matter what his or her social standing is. The copyright that the newspaper establishment, The Financial Express, enjoys with regard to all that is printed in the daily and posted on its website, are its legal rights. All those who read the daily or visit or view its website, are under legal obligation to respect, and not to infringe upon, those rights of the FE.
The Financial Express (FE) er den første økonomiske daglig av Bangladesh på engelsk under eierskap av selskapet - International Publications Limited som ble innlemmet i henhold til aksjeloven i år 1993.

FE startet sin reise i 1993. I forhold til sirkulasjon dette daglig nå rangerer andre, både i papirutgave og på nettutgaver, blant sine samtidige, på engelsk, i Bangladesh. Det har i dag syndikering avtaler med den London-baserte Financial Times (FT) og Praha-baserte Prosjekt Syndicate.

FE fremste mål er formidling av rettferdig og objektiv nyheter og informasjon. Det gjør sitt beste for å holde sine lesere informert om pågående sosiale, økonomiske, finansielle og politiske utviklingen daglig (med unntak av sine annonserte helligdager) i sin papiravis, og også round-the-clock gjennom sin online versjon. Det gir omfattende dekning av økonomiske og forretningsmessige utviklingen som skjer hjemme og ute, i sin både papir- og nettutgaver.

FE legger særlig vekt på publisering av grundige analyser, synspunkter og meninger på store innenlandske, regional og global handel, næringsliv og andre relaterte spørsmål.
FE legger vekt på de brede prinsippene i et konkurranseutsatt marked rettet økonomi; det forblir urokkelige i sin forpliktelse til å fremme sine mål og målsettinger i et miljø der den offentlige politikken bør være rettet til å spille en facilitatory rolle under et gjennomsiktig regelbasert system, og også for å fremme inkluderende vekst og deltakende samfunnsøkonomisk og politisk utvikling i land som Bangladesh.
Dessuten er avisen fokusert på å fremme økonomisk og finansiell kompetanse i landet gjennom sin leservennlig presentasjon av nyheter og synspunkter.

FE er forpliktet til å tjene interesse for sine lesere og folk generelt. Mens opprettholde faglige og etiske verdier av journalistikk, tar FE hensyn til gjeldende lover i landet som gjelder for publikasjoner av avisene. Det respekterer menneskerettigheter og verdighet for alle borgere, og tar særlig hensyn om ikke å baktale noen, uansett hva hans eller hennes sosiale status er. Opphavsretten at avisen etablering, The Financial Express, og har med hensyn til alt som skrives i det daglige, og lagt ut på sin hjemmeside, er dens juridiske rettigheter. Alle de som leser daglig eller besøke eller se sin hjemmeside, er under rettslig forpliktelse til å respektere, og ikke å krenke, disse rettighetene av FE.
Finn ut mer
3,8
41 totalt
5
4
3
2
1
Laster inn...

Dette er nytt

Few updates on API
Enhanced performance and stability
Finn ut mer

Tilleggsinformasjon

Oppdatert
27. februar 2018
Størrelse
4,8M
Installeringer
5 000+
Gjeldende versjon
0.0.4
Krever Android
4.1 og nyere
Egnethet
Tillatelser
Levert av
The Financial Express BD
Utvikler
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, GPO Box : 2526 Dhaka- 1000 and printed by him from City Publishing House Ltd., 1 RK Mission Road, Dhaka-1000.
©2018 GoogleNettstedets vilkårPersonvernUtviklereArtisterOm Google|Posisjon: USASpråk: norsk
Ved å kjøpe denne varen gjør du en transaksjon med Google Payments, og du samtykker i vilkårene for bruk og personvernreglene for Google Payments.