The Financial Express

Vsebuje oglase
Želite z Google Prevajalnikom prevesti opis v jezik slovenščina?Prevedi opis nazaj v izvirni jezik angleščina (Združene države Amerike).

The Financial Express (FE) is the first financial daily of Bangladesh in English under the ownership of company -- International Publications Limited which was incorporated under the Companies Act in the year, 1993.

The FE started its journey in 1993. In terms of circulation this daily now ranks second, both in its print and on online editions, among its contemporaries, in English language, in Bangladesh. It has currently syndication arrangements with the London-based Financial Times (FT) and the Prague-based Project Syndicate.

The FE’s prime objective is dissemination of fair and objective news and information. It makes its best efforts to keep its readers informed about the ongoing social, economic, financial and political developments daily (excepting its announced holidays) in its print edition, and also round-the-clock through its online version. It gives extensive coverage of economic and business developments taking place at home and abroad, in its both print and online editions.

The FE puts particular emphasis on publication of in-depth analyses, views and opinions on major domestic, regional and global trade, business and other related issues.
The FE attaches importance to the broad principles of a competitive market-oriented economy; it remains steadfast in its commitment to promoting its goals and objectives in an environment in which the public policies should be geared to playing a facilitatory role under a transparent rule-based system and also to fostering inclusive growth and participatory socio-economic and political development in countries like Bangladesh.
Besides, the newspaper is focused on promoting economic and financial literacy in the country through its reader-friendly presentation of news and views.

The FE is committed to serving the interest of its readers and people in general. While upholding professional and ethical values of journalism, the FE takes into account the prevailing laws of the country that are applicable to publications of the newspapers. It respects human rights and dignity of all citizens and takes particular care about not maligning anyone, no matter what his or her social standing is. The copyright that the newspaper establishment, The Financial Express, enjoys with regard to all that is printed in the daily and posted on its website, are its legal rights. All those who read the daily or visit or view its website, are under legal obligation to respect, and not to infringe upon, those rights of the FE.
Finančni Express (FE) je prvi finančni dnevno Bangladeša v angleščini v lasti podjetja - International publikacije Limited, ki je bilo ustanovljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah v letu 1993.

FE je začel svojo pot leta 1993. V smislu obtoku ta dan zdaj na drugem mestu, tako v tiskani obliki in na spletnih izdajah, med svojimi vrstniki, v angleškem jeziku, v Bangladešu. To je trenutno objavljanja dogovore s sedežem v Londonu Financial Times (FT) in s sedežem v Pragi Project Syndicate.

Glavni cilj FE je širjenje poštene in objektivne novice in informacije. To si po svojih najboljših močeh, da vodijo svoje bralce obvešča o tekočih socialnih, gospodarskih, finančnih in političnih dogodkov na dan (razen svoje napovedane počitnice) v svojem tiskane izdaje, pa tudi okrogle-urno s svojo spletno različico. To daje široko pokritost ekonomskih in poslovnih dogodkov, ki potekajo doma in v tujini, v tiskanih in spletnih izdajah.

FE daje poseben poudarek na objave v poglobljenih analiz, pogledov in mnenj o veliko domače, regionalne in svetovne trgovine, poslovnih in drugih sorodnih vprašanj.
FE pripisuje velik pomen splošnih načel konkurenčnega tržno usmerjeno gospodarstvo; je še vedno trdno v svoji zavezanosti k spodbujanju ciljev in ciljev v okolju, v katerem naj bi se javne politike, usmerjene k igrajo olajševalni vlogo v okviru preglednega sistema, ki temelji na pravilih, in tudi za spodbujanje vključujoče rasti in participativne družbeno-gospodarski in politični razvoj v države, kot je Bangladeš.
Poleg tega je časopis usmerjena v spodbujanje gospodarske in finančne pismenosti v državi prek bralcu prijazno predstavitev novic in mnenj.

FE je zavezala, da služijo interesom svojih bralcev in ljudi na splošno. Medtem ko je potrdilo strokovne in etične vrednote novinarstva, FE upošteva prevladujoče zakonov v državi, ki se uporabljajo za publikacije časopisih. Spoštuje človekove pravice in dostojanstvo vseh državljanov in se posebno skrbi ne očrnitev vsakogar, ne glede na to, kaj njegov socialni položaj je. Avtorske pravice, da je časopis ustanova, Financial Express, uživa v zvezi z vsem, kar je natisnjena v dnevno in objavil na svoji spletni strani, so zakonske pravice. Vsi tisti, ki berejo dnevno ali obiščite ali ogled svoje spletne strani, so v zakonsko obvezana, da spoštuje, in ne posegajo, teh pravic FE.
Več o tem
Strni
3,9
46 skupno
5
4
3
2
1
Nalaganje ...

Novosti

Few updates on API
Enhanced performance and stability
Več o tem
Strni

Dodatne informacije

Posodobljeno
27. februar 2018
Velikost
4,8M
Namestitve
5.000+
Trenutna različica
0.0.4
Potrebujete Android
4.1 ali novejši
Ocena vsebine
Primerno za vse
Ponudnik
The Financial Express BD
Razvijalec
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, GPO Box : 2526 Dhaka- 1000 and printed by him from City Publishing House Ltd., 1 RK Mission Road, Dhaka-1000.
©2019 GooglePogoji storitve za mestoZasebnostRazvijalciIzvajalciO Googlu|Lokacija: Združene države AmerikeJezik: slovenščina
Z nakupom tega izdelka opravljate transakcijo z Google Payments in se strinjate s pogoji storitve ter pravilnikom o zasebnosti za Google Payments.