The Financial Express

Садржи огласе
Желите ли да преведете опис на језик српски помоћу Google преводиоца?Врати превод описа на језик енглески (Сједињене Државе)

The Financial Express (FE) is the first financial daily of Bangladesh in English under the ownership of company -- International Publications Limited which was incorporated under the Companies Act in the year, 1993.

The FE started its journey in 1993. In terms of circulation this daily now ranks second, both in its print and on online editions, among its contemporaries, in English language, in Bangladesh. It has currently syndication arrangements with the London-based Financial Times (FT) and the Prague-based Project Syndicate.

The FE’s prime objective is dissemination of fair and objective news and information. It makes its best efforts to keep its readers informed about the ongoing social, economic, financial and political developments daily (excepting its announced holidays) in its print edition, and also round-the-clock through its online version. It gives extensive coverage of economic and business developments taking place at home and abroad, in its both print and online editions.

The FE puts particular emphasis on publication of in-depth analyses, views and opinions on major domestic, regional and global trade, business and other related issues.
The FE attaches importance to the broad principles of a competitive market-oriented economy; it remains steadfast in its commitment to promoting its goals and objectives in an environment in which the public policies should be geared to playing a facilitatory role under a transparent rule-based system and also to fostering inclusive growth and participatory socio-economic and political development in countries like Bangladesh.
Besides, the newspaper is focused on promoting economic and financial literacy in the country through its reader-friendly presentation of news and views.

The FE is committed to serving the interest of its readers and people in general. While upholding professional and ethical values of journalism, the FE takes into account the prevailing laws of the country that are applicable to publications of the newspapers. It respects human rights and dignity of all citizens and takes particular care about not maligning anyone, no matter what his or her social standing is. The copyright that the newspaper establishment, The Financial Express, enjoys with regard to all that is printed in the daily and posted on its website, are its legal rights. All those who read the daily or visit or view its website, are under legal obligation to respect, and not to infringe upon, those rights of the FE.
Финансијски Експрес (Фе) је прва финансијска дневни Бангладеша на енглеском језику у власништву компаније - Интернатионал Публицатионс Лимитед који је регистрован у складу са Законом о привредним друштвима у години, 1993. године.

ФЕ је почео своје путовање у 1993. У погледу оптицају ове дневно сада на другом месту, како у свом штампаном облику и на онлине издања, међу својим савременицима, на енглеском језику, у Бангладешу. Она тренутно има деобу аранжмане са сједиштем у Лондону, Финанциал Тимес (ФТ) и Пројецт Синдицате Прага са седиштем у.

ФЕ је главни циљ је ширење фер и објективно вести и информације. То чини максималне напоре да задржи своје читаоце обавијестио о текућим социјалним, економским, финансијским и политичким дешавањима дневно (осим његове најављене одмор) у свом штампаном издању, као и нон-сат кроз онлине верзији. То даје широку покривеност економских и пословних дешавања одвијају у земљи и иностранству, у својој и штампаних и онлине издања.

ФЕ посебан нагласак ставља на објављивање у дубини анализе, ставове и мишљења о великом домаћем, регионалном и глобалном трговине, пословних и других сродних питања.
ФЕ придаје значај широких принципа конкурентног тржишне економије; остаје чврст у својој посвећености промоцији своје циљеве у окружењу у којем су јавне политике треба да буду усмерене на игра фацилитатори улогу у транспарентног система на правилима засноване, као и за подстицање инклузивног раста и партиципативно друштвено-економски и политички развој у zemlje попут Бангладеша.
Осим тога, лист се фокусира на промовисање економске и финансијске писмености у земљи кроз читач-пријатан презентација вести и ставова.

ФЕ је посвећена служи интересе својих читалаца и људи уопште. Док подржавање професионалне и етичке вредности новинарства, ФЕ узима у обзир преовлађујуће законе земље које су примењиве на издања новина. Да поштује људска права и достојанство свих грађана и заузима посебну бригу о томе да не малигнинг никога, без обзира на његов или њен друштвени положај је. Ауторско право да новине оснивање, Финансијски Експрес, ужива у вези са свима који се штампа у дневном листу и на свом сајту, су њени законска права. Сви они који читају дневне или посетите или видели његов вебсајт, су под законском обавезом да поштује, и да се не угрожава, те права ФЕ.
Прочитајте више
3,8
Укупно 41
5
4
3
2
1
Учитава се...

Шта је ново

Few updates on API
Enhanced performance and stability
Прочитајте више

Додатне информације

Ажурирано
27. фебруар 2018.
Величина
4,8M
Инсталирања
5.000+
Актуелна верзија
0.0.4
Захтева Android
4.1 и новије
Оцена садржаја
Нуди
The Financial Express BD
Програмер
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, GPO Box : 2526 Dhaka- 1000 and printed by him from City Publishing House Ltd., 1 RK Mission Road, Dhaka-1000.
©2018 GoogleУслови коришћења услуге сајтаПриватностПрограмериИзвођачиО Google-у|Локација: Сједињене ДржавеЈезик: српски
Куповином ове ставке обављате трансакцију са Google Payments-ом и прихватате Google Payments услове коришћења услуге и обавештење о приватности.