The Financial Express

Для всіх вікових груп
46
Містить рекламу
Перекласти опис вибраною мовою (Українська) у Перекладачі Google?Відновити опис такою мовою: Англійська (Сполучені Штати)

The Financial Express (FE) is the first financial daily of Bangladesh in English under the ownership of company -- International Publications Limited which was incorporated under the Companies Act in the year, 1993.

The FE started its journey in 1993. In terms of circulation this daily now ranks second, both in its print and on online editions, among its contemporaries, in English language, in Bangladesh. It has currently syndication arrangements with the London-based Financial Times (FT) and the Prague-based Project Syndicate.

The FE’s prime objective is dissemination of fair and objective news and information. It makes its best efforts to keep its readers informed about the ongoing social, economic, financial and political developments daily (excepting its announced holidays) in its print edition, and also round-the-clock through its online version. It gives extensive coverage of economic and business developments taking place at home and abroad, in its both print and online editions.

The FE puts particular emphasis on publication of in-depth analyses, views and opinions on major domestic, regional and global trade, business and other related issues.
The FE attaches importance to the broad principles of a competitive market-oriented economy; it remains steadfast in its commitment to promoting its goals and objectives in an environment in which the public policies should be geared to playing a facilitatory role under a transparent rule-based system and also to fostering inclusive growth and participatory socio-economic and political development in countries like Bangladesh.
Besides, the newspaper is focused on promoting economic and financial literacy in the country through its reader-friendly presentation of news and views.

The FE is committed to serving the interest of its readers and people in general. While upholding professional and ethical values of journalism, the FE takes into account the prevailing laws of the country that are applicable to publications of the newspapers. It respects human rights and dignity of all citizens and takes particular care about not maligning anyone, no matter what his or her social standing is. The copyright that the newspaper establishment, The Financial Express, enjoys with regard to all that is printed in the daily and posted on its website, are its legal rights. All those who read the daily or visit or view its website, are under legal obligation to respect, and not to infringe upon, those rights of the FE.
Financial Express (FE) є першою фінансовою щодня Бангладеш англійською мовою у власності компанії - International Publications Limited, яка була зареєстрована відповідно до Закону про компанії в рік, 1993.

FE почав свій шлях в 1993 році з точки зору звернення цього щодня в даний час займає друге, як в друкованому вигляді та на інтернет-видань, серед своїх сучасників, англійською мовою, в Бангладеш. Вона має в даний час синдикації домовленості з лондонським Financial Times (FT) і празької Project Syndicate.

Основна мета Ф.Е. є поширенням справедливих і об'єктивних новин і інформації. Це робить його кращі зусилля, щоб тримати своїх читачів в курсі про поточні соціальних, економічних, фінансових і політичних подій в день (за винятком оголошеним свят) в друкованому виданні, а також в цілодобовому годинник через інтернет-версії. Це дає широке висвітлення економічних і ділових подій, що відбуваються в країні і за кордоном, в друкованих та інтернет-видань.

FE приділяє особливу увагу на публікацію поглибленого аналізу, думок і поглядів на великих вітчизняних, регіональної і світової торгівлі, бізнесу та інших пов'язаних з цим питань.
FE надає великого значення загальним принципам конкурентної ринкової економіки; він залишається твердим у своїй прихильності досягнення поставлених цілей і завдань в середовищі, в якій державна політика повинна бути орієнтована на відтворення полегшує ролі під прозорою системою, засновані на правила, а також сприяння всеосяжного зростання та участі соціально-економічний і політичний розвиток в такі країни, як Бангладеш.
Крім того, газета орієнтована на сприяння економічній і фінансовій грамотності в країні через зручному для читача уявлення новин і думок.

FE прагне служити інтересам своїх читачів і людей в цілому. Підтримуючи професійні та етичні цінності журналістики, FE бере до уваги переважаючих закони країни, які застосовні до публікацій газет. Він поважає права людини і гідність всіх громадян і приймає особливу турботу про НЕ очорнення нікому, незалежно від того, що його або її соціального становища є. Авторські права, що створення газети, The Financial Express, має відносно всього, що друкується в щоденній і розмістив на своєму веб-сайті, є його законні права. Всі ті, хто читає щодня або відвідати або переглянути його веб-сайт, знаходяться під юридичне зобов'язання поважати, а не зазіхати на ці права СЕ.
Показати більше
Згорнути
3,9
Усього 46
5
4
3
2
1
Завантажується…

Що нового

Few updates on API
Enhanced performance and stability
Показати більше
Згорнути

Додаткова інформація

Оновлено
27 лютого 2018 р.
Розмір
4,8M
Встановлення
5 000+
Поточна версія
0.0.4
Потрібна ОС Android
4.1 і новіших версій
Вікові обмеження
Для всіх вікових груп
Постачальник
The Financial Express BD
Розробник
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, GPO Box : 2526 Dhaka- 1000 and printed by him from City Publishing House Ltd., 1 RK Mission Road, Dhaka-1000.
©2019 GoogleУмови використання сайтуКонфіденційністьРозробникиВиконавціПро Google|Країна: Сполучені ШтатиМова: Українська
Купуючи цей продукт, ви оплачуєте його через Google Payments і приймаєте Умови використання та Примітку про конфіденційність Google Payments.