The Financial Express

Chứa quảng cáo
Dịch mô tả sang Tiếng Việt bằng Google Dịch?Dịch ngược mô tả về Tiếng Anh (Hoa Kỳ)

The Financial Express (FE) is the first financial daily of Bangladesh in English under the ownership of company -- International Publications Limited which was incorporated under the Companies Act in the year, 1993.

The FE started its journey in 1993. In terms of circulation this daily now ranks second, both in its print and on online editions, among its contemporaries, in English language, in Bangladesh. It has currently syndication arrangements with the London-based Financial Times (FT) and the Prague-based Project Syndicate.

The FE’s prime objective is dissemination of fair and objective news and information. It makes its best efforts to keep its readers informed about the ongoing social, economic, financial and political developments daily (excepting its announced holidays) in its print edition, and also round-the-clock through its online version. It gives extensive coverage of economic and business developments taking place at home and abroad, in its both print and online editions.

The FE puts particular emphasis on publication of in-depth analyses, views and opinions on major domestic, regional and global trade, business and other related issues.
The FE attaches importance to the broad principles of a competitive market-oriented economy; it remains steadfast in its commitment to promoting its goals and objectives in an environment in which the public policies should be geared to playing a facilitatory role under a transparent rule-based system and also to fostering inclusive growth and participatory socio-economic and political development in countries like Bangladesh.
Besides, the newspaper is focused on promoting economic and financial literacy in the country through its reader-friendly presentation of news and views.

The FE is committed to serving the interest of its readers and people in general. While upholding professional and ethical values of journalism, the FE takes into account the prevailing laws of the country that are applicable to publications of the newspapers. It respects human rights and dignity of all citizens and takes particular care about not maligning anyone, no matter what his or her social standing is. The copyright that the newspaper establishment, The Financial Express, enjoys with regard to all that is printed in the daily and posted on its website, are its legal rights. All those who read the daily or visit or view its website, are under legal obligation to respect, and not to infringe upon, those rights of the FE.
Financial Express (FE) là hàng ngày tài chính đầu tiên của Bangladesh bằng tiếng Anh thuộc quyền sở hữu của công ty - International Publications TNHH được thành lập theo Luật công ty trong năm 1993.

FE bắt đầu cuộc hành trình của nó vào năm 1993. Trong điều kiện của vòng tuần hoàn này hàng ngày bây giờ đứng thứ hai, cả hai trong in ấn và trên phiên bản trực tuyến, trong số những người đương thời của nó, bằng tiếng Anh, ở Bangladesh. Nó có hiện thỏa thuận cung cấp thông tin với trụ sở tại London Financial Times (FT) và Prague dựa trên Project Syndicate.

Mục tiêu chính của FE là phổ biến các tin tức công bằng và khách quan và thông tin. Nó làm cho những nỗ lực hết sức mình để giữ cho độc giả của mình thông báo về những phát triển xã hội, kinh tế, tài chính và chính trị đang diễn ra hàng ngày (trừ ngày lễ công bố của nó) trong ấn bản in của nó, và cũng suốt ngày đêm qua phiên bản trực tuyến của mình. Nó cung cấp cho vùng phủ sóng rộng lớn của sự phát triển kinh tế và kinh doanh đang diễn ra trong và ngoài nước, trong cả in và phiên bản trực tuyến.

FE nhấn mạnh đặc biệt về công bố vào chiều sâu phân tích, quan điểm và ý kiến ​​về thương mại trong nước, khu vực và toàn cầu lớn, kinh doanh và các vấn đề liên quan khác.
FE coi trọng các nguyên tắc rộng lớn của một nền kinh tế thị trường theo định hướng cạnh tranh; nó vẫn kiên định trong cam kết của mình để thúc đẩy các mục tiêu và mục tiêu đề ra trong một môi trường trong đó các chính sách công cần được hướng tới đóng vai trò facilitatory dưới một hệ thống dựa trên luật lệ minh bạch và cũng để thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và phát triển kinh tế-xã hội và chính trị có sự tham gia trong các nước như Bangladesh.
Bên cạnh đó, tờ báo là tập trung vào việc thúc đẩy kiến ​​thức về kinh tế và tài chính trong nước thông qua các bài thuyết trình đọc thân thiện của tin tức và quan điểm.

FE được dấn thân phục vụ vì lợi ích của người đọc và người dân nói chung. Trong khi phát huy giá trị nghề nghiệp và đạo đức báo chí, FE sẽ đưa vào tài khoản của pháp luật hiện hành của Việt Nam có thể áp dụng cho các ấn phẩm của báo chí. Nó tôn trọng nhân quyền và phẩm giá của mọi công dân và chăm sóc đặc biệt về việc không vu khống ai, bất kể địa vị xã hội của mình là gì. Bản quyền rằng việc thành lập tờ báo, The Financial Express, thích đối với tất cả những gì có được in trong hàng ngày và được đăng trên trang web của mình, là quyền lợi hợp pháp của mình. Tất cả những người đọc hàng ngày hoặc truy cập hoặc xem trang web của mình, đang chịu nghĩa vụ pháp lý phải tôn trọng, và không xâm phạm, các quyền của FE.
Đọc thêm
3,8
Tổng 41
5
4
3
2
1
Đang tải...

Tính năng Mới

Few updates on API
Enhanced performance and stability
Đọc thêm

Thông tin bổ sung

Đã cập nhật
27 tháng 2, 2018
Kích thước
4,8M
Lượt cài đặt
5.000+
Phiên bản hiện tại
0.0.4
Cần có Android
4.1 trở lên
Xếp hạng nội dung
Tất cả mọi người
Cung cấp bởi
The Financial Express BD
Nhà phát triển
Tropicana Tower (4th floor), 45, Topkhana Road, GPO Box : 2526 Dhaka- 1000 and printed by him from City Publishing House Ltd., 1 RK Mission Road, Dhaka-1000.
©2018 GoogleĐiều khoản dịch vụ của trang webBảo mậtNhà phát triểnNghệ sĩGiới thiệu về Google|Vị trí: Hoa KỳNgôn ngữ: Tiếng Việt
Bằng cách mua sản phẩm này, bạn đang giao dịch với Google Payments và đồng ý với Điều khoản dịch vụThông báo bảo mật của Google Payments.