Custom Maps

977
Vill du översätta beskrivningen till Svenska (Sverige) med Google Översätt?Översätt beskrivningen tillbaka till Engelska (USA)

Custom Maps makes it easy to create GPS maps from map images, and those maps can be used anywhere, even when you have no data signal for your Android device (it works on both phones and tablets).

Custom Maps can use photos of paper maps or brochures, and pictures of maps posted at trailheads or at the entrances to amusement parks. It can also use .jpeg or .png images downloaded from the internet and screenshots of PDF maps.

All you have to do is choose two (or more) matching points that are common to both the map image and Google Maps, and Custom Maps can then show your GPS location on the map. Data connection is required at the time the map is calibrated (created).

As the map images are stored on the phone, Custom Maps works offline without data signal. This is useful if you go hiking in national or state parks, and it can help you avoid international roaming charges abroad.

Custom Maps can use almost any map image, including photos, as GPS maps so it can be a helpful map application when visiting zoos and amusement parks which typically post large maps of the park layout at the entrance of the park. Just take a photo of the posted map, line it up with Google Maps, and you can see your location on the map photo wherever you are in the park.

Custom Maps can show the distance from your current location to a point on the map, so it can give you an idea how far different points are. This is especially useful for golfers who could create their own GPS maps for golf courses they play.

Custom Maps uses simple image files for maps so you can add your own markup on the maps in a graphics tool (not included in Custom Maps) or draw entirely your own maps. Created maps can be shared using email from the app itself, or by hosting the map on a web server and posting QR codes for others to scan to trigger downloading of those maps.

Custom Maps supports displaying placemarks on the map (starting in version 1.3.0). Placemark editing is not supported in Custom Maps itself (will be supported in a future version), but placemarks can be added in Google Earth. To add placemarks to a map, copy the kmz map file from phone to desktop computer, and open it with Google Earth. Create a folder in Google Earth containing the map overlay and add placemarks to the same folder. Then export the folder from Google Earth as kmz file, and copy back to phone.

NOTE: Custom Maps app does not come with any maps included. The help menu for the map listing contains a link to www.custommapsapp.com website where you can download some sample maps to try. However, the best way to try Custom Maps is to take a photo of a paper map (or of an online map displayed on your computer screen) or download a map image from the web to your device, and then use Custom Maps to create a GPS enabled map from it.

NOTE: On some devices, newly created maps don't show up in map list until the user returns back to map list from normal map display or after exiting and restarting the app. This seems to be an issue only with very few Android versions on specific devices, in most versions newly created maps show up immediately after they are created.

NOTE: You can sign up to be a beta tester for Custom Maps at https://play.google.com/apps/testing/com.custommapsapp.android. Same page allows you also to leave beta testing. If you try out the beta version of the app, please send an email to custom-maps-users@googlegroups.com telling me what device and OS version you tried it on, and whether the beta version worked for you.

You can find more information about Custom Maps at the application web site http://www.custommapsapp.com/.

Custom Maps is an open source project. Its source code can be found at https://github.com/markoteittinen/custom-maps
Custom Maps gör det enkelt att skapa GPS-kartor från kartbilder, och dessa kartor kan användas överallt, även när du inte har någon datasignal för din Android-enhet (det fungerar på både telefoner och surfplattor).

Custom Maps kan använda bilder av papperskartor eller broschyrer, och bilder av kartor publiceras på trailheads eller vid ingångarna till nöjesparker. Det kan också använda JPEG eller .png bilder laddas ner från internet och skärmdumpar av PDF-kartor.

Allt du behöver göra är att välja två (eller fler) matchande punkter som är gemensamma för både kartbilden och Google Maps, och Custom Maps kan sedan visa din GPS-position på kartan. Dataanslutning krävs vid den tidpunkt då kartan är kalibrerad (skapad).

Som kartbilderna lagras på telefonen, fungerar Custom Maps offline utan datasignal. Detta är användbart om du vandra i nationella eller statliga parker, och det kan hjälpa dig att undvika de internationella roamingavgifter utomlands.

Custom Maps kan använda nästan alla kartbild, inklusive foton, som GPS-kartor så det kan vara en användbar karta ansökan när du besöker djurparker och parker nöjen som normalt lägga upp stora kartor över parken layout vid ingången till parken. Bara ta ett foto av den utsända kartan linje upp det med Google Maps, och du kan se din position på kartan bild var du än är i parken.

Custom Maps kan visa avståndet från din nuvarande position till en punkt på kartan, så det kan ge dig en uppfattning om hur långt olika punkter. Detta är särskilt användbart för golfare som skulle kunna skapa sina egna GPS-kartor för golfbanor de spelar.

Custom Maps använder enkla bildfiler för kartor så att du kan lägga till din egen markering på kartorna i ett grafiskt verktyg (som inte ingår i Custom Maps) eller rita helt egna kartor. Skapade kartor kan delas via e-post från själva appen, eller genom att vara värd kartan på en webbserver och skicka QR-koder för andra att skanna till utlösa ladda ner dessa kartor.

Custom Maps stöder visning märken på kartan (med början i version 1.3.0). Märke redigering stöds inte i Custom Maps själv (kommer att stödjas i en framtida version), men märken kan läggas till i Google Earth. För att lägga till märken till en karta, kopiera kmz kartfil från telefon till dator, och öppna den med Google Earth. Skapa en mapp i Google Earth innehåller kartan overlay och lägga märken till samma mapp. Sedan exportera mappen från Google Earth som kmz-fil, och kopiera tillbaka till telefonen.

OBS: Custom Maps app inte komma med några kartor ingår. Hjälpmenyn för kartan notering innehåller en länk till www.custommapsapp.com hemsida där du kan ladda ner några exempel kartor för att prova. Dock är det bästa sättet att försöka Custom Maps för att ta ett foto av en papperskarta (eller en online-karta visas på datorskärmen) eller ladda ner en kartbild från webben till enheten, och sedan använda Custom Maps för att skapa en GPS aktiverad karta från det.

OBS: På vissa enheter, gör nyskapade kartor visar inte upp på karta listan tills användaren går tillbaka för att kartlägga lista från normal kartbilden eller efter spännande och starta om appen. Detta verkar vara ett problem endast med mycket få Android versioner på specifika enheter, i de flesta versioner nyskapade kartor visar upp omedelbart efter att de skapats.

OBS: Du kan registrera dig för att vara en betatestare för Custom Maps på https://play.google.com/apps/testing/com.custommapsapp.android. Samma sida kan du också lämna betatestning. Om du prova betaversionen av appen skicka ett mail till custom-maps-users@googlegroups.com talar om för mig vilken enhet och OS-version du provat det på, och om betaversionen fungerat för dig.

Du kan hitta mer information om Custom Maps på webbplatsen ansökan http://www.custommapsapp.com/.

Custom Maps är ett projekt med öppen källkod. Källkoden finns på https://github.com/markoteittinen/custom-maps
Läs mer
Komprimera

Recensioner

Recensionspolicy
4,3
977 totalt
5
4
3
2
1
Läser in ...

Nyheter

Adds support for Hungarian language.
Läs mer
Komprimera

Mer information

Uppdaterad
27 mars 2018
Storlek
390k
Installationer
100 000+
Aktuell version
1.4.1
Kräver Android
1.6 och senare
Innehållsrankning
Ingen åldersgräns
Behörigheter
Leverantör
Marko Teittinen
©2019 GoogleAnvändarvillkor för webbplatsenSekretessUtvecklareArtisterOm Google|Plats: USASpråk: Svenska
När du köper varan gör du en transaktion med Google Payments och godkänner därmed Google Payments användarvillkor och sekretesspolicy.