PowerDirector - Video Editor App, Best Video Maker

Zawiera reklamy
·
Umożliwia zakupy w aplikacji
Przetłumaczyć opis na polski (Polska), używając Tłumacza Google?Przetłumacz opis z powrotem na angielski (Stany Zjednoczone)

Featured as an Editors’ Choice app on Google Play, PowerDirector is the #1 video maker and movie maker on mobile that lets you create videos in 4K quality, edit videos with multi-timeline features and share them on YouTube, Instagram and Facebook! With 70 million users worldwide, 1 million+ reviews, and a solid 4.5-star rating - users can now access the same iconic PowerDirector features from the PCs right on their mobile devices! So download now and see why PowerDirector is the only all-in-1 video editor you’ll ever need on your phone or tablet.

Top-rated Features
1. Edit and export videos in up-to 4K resolution
2. Produce fast-forward or slow-motion videos with speed adjustment
3. Fix shaky cam footage with video stabilizer
4. Edit background with green screen editor by using chroma key

💥 What's New

Glitch Effect & Transitions
Add modern-looking glitch effect & transitions to create futuristic-looking videos!
It’s the must-have effect for fast-paced action shots and dystopian-themed storylines.

Blending Modes
Overlay clips to produce double exposure effects with multiple blending modes.
Now you can create cinematic productions with Hollywood-like special effects on your mobile!

🎬 Powerful Editing Tools at the Tip of Your Fingers
• Trim, split and rotate videos with a single tap
• Easy-to-use multi-timeline interface for video clips and pictures
• 400+ Free Templates & Effects: 30+ video effects, 40+ transitions, 290+ stickers, 15+ title templates and 65+ color filters.
• Adjust brightness, color and saturation in a matter of seconds
• Apply effects for videos or add transitions with drag & drop controls
• Combine pictures and video in one clip with Photo Video Editor
• Add text to video in seconds with Title Designer
• Add background music to video with Audio Editor
• Add voiceovers recorded on your mobile device with Voice Editor
• Create video and picture collages with PiP overlays*
*Supported devices: http://www.cyberlink.com/prog/ap/powerdirector-mobile/soc.jsp

👍 Quick & Easy Video Production

• Faster video output and improved stability with 64-bit support
• Save final edits on your phone or upload them directly to YouTube and Facebook
• Fully compatible with Chromebooks
• Export in 720p, Full HD 1080p and 4K*

* 1080p/4K only available with in-app purchase and needs hardware support: http://www.cyberlink.com/prog/ap/powerdirector-mobile/4K.jsp

🌟 Premium Features with In-app Purchase – With More Added Frequently!

Access a host of premium features by subscribing to PowerDirector (in-app purchase required), where you’ll be able to export videos in 4K, use multiple PiP videos for overlay tracks, remove watermarks, and enjoy an ad-free editing experience!

Plus you’ll also get:

• 15 Unique Video Effects
• 20 Exclusive Title Templates
• 80+ Creative Transitions
• 100+ sound effect clips and background music tracks
• 210+ Artistic Color Filters
• 220+ Specially Designed Stickers

💡Looking for more creative ideas? Follow us on Instagram:
https://instagram.com/powerdirector_app

Feel free to contact us: powerdirector_android@cyberlink.com
Your suggestions and input are more than welcome!
PowerDirector, jako aplikacja do wyboru redakcji w Google Play, jest najpopularniejszym twórcą filmów i twórcą filmów na urządzenia mobilne, który pozwala tworzyć filmy w jakości 4K, edytować filmy z funkcjami wielu osi czasu i udostępniać je na YouTube, Instagram i Facebook! Z 70 milionami użytkowników na całym świecie, ponad 1 milionem recenzji i solidną oceną 4,5 gwiazdek - użytkownicy mogą teraz uzyskać dostęp do tych samych kultowych funkcji PowerDirector z komputerów PC bezpośrednio na urządzeniach mobilnych! Pobierz teraz i przekonaj się, dlaczego PowerDirector to jedyny edytor wideo typu „wszystko w jednym”, jakiego będziesz kiedykolwiek potrzebować na swoim telefonie lub tablecie.

Najwyżej oceniane funkcje
1. Edytuj i eksportuj filmy w rozdzielczości do 4K 4K
2. Twórz filmy przewijane do przodu lub w zwolnionym tempie z regulacją prędkości
3. Napraw niestabilne nagrania kamery za pomocą stabilizatora wideo
4. Edytuj tło za pomocą edytora zielonego ekranu za pomocą klucza chrominancji

💥 Co nowego

Efekt usterki i przejścia
Dodaj nowoczesny efekt usterki i przejścia, aby tworzyć futurystycznie wyglądające filmy!
Jest to niezbędny efekt do szybkich ujęć akcji i fabuł o tematyce dystopijnej.

Tryby mieszania
Nakładaj klipy, aby uzyskać efekt podwójnej ekspozycji z wieloma trybami mieszania.
Teraz możesz tworzyć produkcje filmowe z hollywoodzkimi efektami specjalnymi na swoim telefonie!

🎬 Potężne narzędzia do edycji na wyciągnięcie ręki
• Przycinaj, dziel i obracaj filmy jednym dotknięciem
• Łatwy w użyciu interfejs z wieloma osiami czasu dla klipów wideo i zdjęć
• Ponad 400 darmowych szablonów i efektów: ponad 30 efektów wideo, ponad 40 przejść, 290+ naklejek, ponad 15 szablonów tytułów i ponad 65 filtrów kolorów.
• Dostosuj jasność, kolor i nasycenie w ciągu kilku sekund
• Zastosuj efekty do filmów lub dodaj przejścia za pomocą kontrolek przeciągnij i upuść
• Połącz zdjęcia i wideo w jednym klipie z Photo Video Editor
• Dodaj tekst do wideo w kilka sekund dzięki Title Designer
• Dodaj podkład muzyczny do wideo za pomocą Audio Editor
• Dodaj lektora nagrane na urządzeniu mobilnym za pomocą Edytora głosu
• Twórz kolaże wideo i zdjęć za pomocą nakładek PiP *
* Obsługiwane urządzenia: http://www.cyberlink.com/prog/ap/powerdirector-mobile/soc.jsp

👍 Szybka i łatwa produkcja wideo

• Szybsze wyjście wideo i większa stabilność dzięki obsłudze 64-bitów
• Zapisz końcowe zmiany w telefonie lub prześlij je bezpośrednio na YouTube i Facebook
• W pełni kompatybilny z Chromebookami
• Eksport w 720p, Full HD 1080p i 4K *

* 1080p / 4K dostępne tylko przy zakupie w aplikacji i wymaga wsparcia sprzętowego: http://www.cyberlink.com/prog/ap/powerdirector-mobile/4K.jsp

🌟 Funkcje premium z zakupami w aplikacji - często dodawane więcej!

Uzyskaj dostęp do wielu funkcji premium, subskrybując PowerDirector (wymagany zakup w aplikacji), w którym będziesz mógł eksportować filmy w 4K , używać wielu filmów PiP do nakładek utworów , usuń znaki wodne i ciesz się edycją bez reklam!

Dodatkowo otrzymasz także:

• 15 unikalnych efektów wideo
• 20 ekskluzywnych szablonów tytułów
• Ponad 80 kreatywnych przejść
• Ponad 100 klipów z efektami dźwiękowymi i ścieżek muzycznych w tle
• 210+ artystyczne filtry kolorów
• Ponad 220 specjalnie zaprojektowanych naklejek

💡 Szukasz bardziej kreatywnych pomysłów? Obserwuj nas na Instagramie:
https://instagram.com/powerdirector_app

Skontaktuj się z nami: powerdirector_android@cyberlink.com
Twoje sugestie i uwagi są mile widziane!
Więcej informacji
Zwiń
4,5
Łącznie: 1 109 353
5
4
3
2
1
Ładuję...

Nowości

New Version 6.6
• Four NEW Mask tools – Overlay and adjust clips with Linear, Parallel, Rectangle, and Eclipse masks. Fuse your videos or photos to create amazing surrealistic creations.
• UI improvement and optimization.

New Version 6.5.1
• NEW Blending Modes - Overlay clips to produce double exposure effects with multiple blending modes.
• NEW premium Geometric Vol.7 transitions for subscribers
• Adds support for Malay language
Więcej informacji
Zwiń

Dodatkowe informacje

Zaktualizowano
18 stycznia 2020
Rozmiar
59M
Instalacje
50 000 000+
Aktualna wersja
6.6.0
Wymaga Androida
4.4 i nowsze
Ocena treści
Dla wszystkich
Elementy interaktywne
Zakupy cyfrowe
Produkty w aplikacji
0,99 USD-39,99 USD za element
Sprzedawca
CyberLink.com
Deweloper
15F., No.100, Minquan Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan (R.O.C.)
©2020 GoogleWarunki korzystania z witrynyPrywatnośćProgramiściWykonawcyWszystko o Google|Lokalizacja: Stany ZjednoczoneJęzyk: polski
Kupując ten element, dokonujesz transakcji przy użyciu usługi płatności Google i akceptujesz jej Warunki korzystania z usługi oraz Informacje na temat ochrony prywatności.