Energy psyhology

Translate the description into English (United States) using Google Translate?Translate the description back to Bulgarian

Сай кей /PSYCH-K/ е метод, който може бързо и безопасно да ви бъде полезен за
Промяна на негативните в позитивно вярвания,
да балансира и свали емоционалния стрес от преживяни трудни ситуации като раздяла с партньор, трудности от различно естество, /работа, самооценка, страхове, блокажи, фобии/
да се разбере скрито послание на алергии, болести или повтарящи се ситуации
да балансира отношенията с партньор, работодател, родители, деца, приятели и други
да балансира отношението ви към различни чувства, емоции, състояния, предмети като контрол, свобода, любов, мъже, жени, агресия, перфекционизъм, всичко, което би могло да ви затруднява или да провокира стрес във вас.
Сай кей /PSYCH-K/ е метод, който е разработен от психолога Роб Уилямс, който използва откритията на епигенетиката и невробиологията и по специално откритията на Брус Липтън /тук има линк към видеото на Брус Липтън и Роб уилямс/
Сай кей /PSYCH-K/ работи с балансиране на двете мозъчни хемисфери в поза за цялостна мозъчна дейност. Балансирането създава потенциала, вие сте тези, които създават резултатите, чрез своите действия. То помага да се освободим от стреса и от вътрешните конфликти, които са основната причина, както за психологическите, така и за телесните ни проблеми, но действията които предприемаме са в основата на нашата промяна.
КАК РАБОТИ Сай кей /PSYCH-K/?
Сай кей /PSYCH-K/ използва кинизиологичен или мускулен тест за връзка с подсъзнанието и за даване на ясен и точен отговор за ДА ИЛИ НЕ.
Простичко казано
Вие казвате на глас вярването, което искате да проверите дали съществува във вашата система
Пример: АЗ обичам себе си прави се мускулен тест, ако отговорът е силен т.е ръката не падне това е истина за вашето подсъзнание и вие вярвате в това.
Ако ръката ви даде слаб мускулен отговор и падне, това означава, че в подсъзнанието ви няма такова вярване и тъй като ние се управляваме от подсъзнанието си е необходимо да сложим това положително вярване, за да може да подобри нашата самооценка, да сме по мотивирани, да ни помогне да сме по загрижени за себе си и много други.
Самия процес се извършва от специално обучен и дипломиран Фасилитатор, който спазва стриктни протоколи за работа, за да се гарантира качество на работа.
Say Quay / PSYCH-K / is a method that can be used quickly and safely for you
Changing the negative in positive beliefs,
to balance and remove the emotional stress from experienced difficult situations such as partner separation, difficulties of a different nature, work, self-esteem, fears, blocking, phobias /
to understand the hidden message of allergies, illnesses or recurrent situations
to balance relationships with partner, employer, parents, children, friends and others
to balance your attitude towards different feelings, emotions, states, subjects such as control, freedom, love, men, women, aggression, perfectionism, anything that could make you difficult or provoke stress in you.
The PSYCH-K is a method developed by psychologist Rob Williams, who uses the findings of epigenetics and neurobiology, and in particular Bruce Lipton's findings (here is a link to Bruce Lipton and Rob Williams)
Sai Kay / PSYCH-K / works by balancing the two brain hemispheres into a posture for complete brain activity. Balancing creates the potential, you are the ones who produce the results through your actions. It helps to get rid of stress and internal conflicts, which are the main reason for both our psychological and physical problems, but the actions we take are at the root of our change.
HOW WORK Say Quay / PSYCH-K /?
Say Quay / PSYCH-K / uses a kinzylogic or muscle test to connect with the subconscious and to give a clear and accurate answer for YES or NO.
Simply put
You say aloud the belief you want to check if it exists in your system
Example: I love myself doing a muscle test if the answer is strong ie the hand does not fall This is true for your subconscious and you believe in it.
If your hand gives you a faint muscular response and falls, it means that your subconscious mind does not have such a belief, and since we are governed by our subconscious, we need to put that positive belief in order to improve our self-esteem, be motivated, to help us be more concerned about ourselves and many others.
The process itself is done by a specially trained and graduated facilitator who adheres to strict work protocols to ensure quality of work.
Read more
Collapse
Loading…

What's New

.
Read more
Collapse

Additional Information

Updated
July 2, 2019
Size
12M
Installs
10+
Current Version
3.84
Requires Android
4.0 and up
Content Rating
Everyone
Permissions
Offered By
Cyramax Ltd.
©2021 GoogleSite Terms of ServicePrivacyDevelopersAbout Google|Location: United StatesLanguage: English (United States)
By purchasing this item, you are transacting with Google Payments and agreeing to the Google Payments Terms of Service and Privacy Notice.