ОДТ Апостол Карамитев

5+
Downloads
Content rating
Teen
Screenshot image
Screenshot image
Screenshot image

About this app

ОДТ „Апостол Карамитев" е общински културен институт с основен предмет на дейност: представяне пред публика на спектакли от различните видове сценични изкуства. Той е създаден, за да може самостоятелно и в сътрудничество с други органи и организации да осъществява, подпомага, защитава и развива театралното и другите видове сценични изкуства в съответствие с приоритетите на националната културна политика. Театъра е със структурен тип – програмен център без трупа и нивото му на функциониране е градски театър.
Updated on
Dec 19, 2018

Data safety

Developers can show information here about how their app collects and uses your data. Learn more about data safety
No information available

What's new

.